Stel cookie voorkeur in

Zorgstructuur

Basiszorg op onze school:

Al bij het intakegesprek begint de zorg voor uw kind. In dit gesprek vertellen wij u over de visie en het concept van onze school. Graag horen wij van u of, en in welke mate, u denkt dat uw kind extra zorg nodig heeft van ons. Dit kan op allerlei gebied zijn. Als gevolg daarvan bekijken we samen of onze basisschool de juiste keuze is. Eenmaal bij ons op school gaat de zorg van uw kind meteen in.

Op onze school hebben wij een aantal leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben in de leerlingenzorg. Deze interne begeleiders hebben regelmatig met elkaar overleg. Ook de directeur sluit regelmatig aan. In dit overleg wisselen zij informatie uit over de zorg van leerlingen en op welke wijze de groepsleerkracht ondersteunt kan worden in de zorg in de groep.

De leerlingenzorg betreft meerdere niveaus. U kunt in onze schoolgids hierover meer lezen.

De interne begeleiders hebben regelmatig contact met de groepsleerkrachten over de cognitieve vorderingen en over het sociaal-emotioneel welzijn van de leerlingen. Mochten er opvallende zaken zijn, dan wordt er altijd contact gezocht met de ouders/verzorgers.

U kunt zelf ook altijd een afspraak maken bij een van de ib’ers, als u zorg heeft over uw kind, of zomaar een keer wilt sparren over opvoedkundige zaken of zorg over de omgeving etc.

Locatie Centrum:

Mw. Marieke Leliefeld

Locatie Zuid:

Mw. Anke van Kerkhoven – groepen 1 -2

Mw. Amber Roelen – gedragsspecialist – groepen 3 t/m 8

Mw. Lucy Stoffele – groep 3 t/m 8 – zorgcoördinator Plusklas-activiteiten voor beide locaties.

De leerlingenzorg betreft meerdere niveaus. U kunt in onze schoolgids hierover meer lezen.

Logopediste

Jacqueline van den Elsen, de G.G.D. logopediste voor onze school, houdt elke maandag van 13.00 tot 14.00 uur telefonisch spreekuur. Ouders kunnen met vragen op het gebied van de spraak-taalontwikkeling bij haar terecht via 073 – 64 04 569.

Schoolmaatschappelijk werkster Juvans

Loes Eras is telefonisch rechtstreeks te bereiken om een afspraak te maken via 06-54933859. Ook kan een afspraak gemaakt worden via de Intern Begeleiders of via Centraal Bureau Juvans 073 – 64 44 244. of mailen kan naar: loeseras@juvans.nl

Sociaal verpleegkundige GGD

De sociaal verpleegkundige is Ireen Huijbers.

Ze is te bereiken op 088-3686264 of 06-23928527 en haar mailadres is I.Huijbers@ggdhvb.nl