Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

Notulen MR HBB 10-04-2018Notulen MR HBB 10-04-2018Even voorstellen…..
Een Afrikaanse zegswijze luidt: “It takes a village to raise a child.” Vrij vertaald naar de schoolsituatie: het doen leren en doen ontwikkelen van een kind is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van kind, ouder en school. Op tal van manieren kunnen ouders betrokken zijn bij het wel en wee op school. Als hulpouder, lid van de ouderraad of werkgroep kun je binnen de school aan de slag.
Ook binnen de medezeggenschapsraad is een belangrijke plaats voor ouders ingeruimd. De medezeggenschapsraad (MR) van Het Bossche Broek bestaat uit een enthousiaste groep ouders (4) en personeelsleden (4), die met de directie overlegt over het beleid van de school. De directie informeert en raadpleegt de medezeggenschapsraad over kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. Naast een informatie- en adviesrecht heeft de medezeggenschapsraad een instemmingsrecht. De medezeggenschapsraad kan ook op eigen initiatief zaken in gang zetten.

 
Vergaderschema 2018-2019

datum                        tijd en locatie                                                  notulist             tijdbewaker

Di 11-09-2018          18.00 uur locatie centrum                            Thomas            Karin

Di 06-11-2018          20.00 uur locatie Zuid                                    Karin                Tineke

Di 15-01-2019          20.00 uur locatie Zuid                                    Tineke              Hanny

Di 12-03-2019          20.00 uur locatie Zuid                                    Hanny               Monique

Di 7-05-2019            20.00 uur locatie Zuid                                    Monique           Jacqueline

Di 4-06-2019            18.00 uur + afsluitend eten CENTRUM      Jacqueline        Thomas

 

Notulen MR HBB 26-06-2018

Notulen MR HBB 15-05-2018

Notulen MR HBB 10-04-2018

Notulen MR HBB 06-03-2018

Notulen MR HBB 16-01-2018

Notulen MR HBB 07-11-2017

Notulen MR HBB 12-09-2017

Notulen MR HBB 26-06-2017

 

Brief kandidaatstelling MR lid 2018-2019

 

Verslag bezoek wethouder 24-11-2017

Welkom op onze fijne school: Marieke Leliefeld

Filmpje van de school

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen schroom dan niet om contact op te nemen met uw vertegenwoordiger in de medezeggenschapsraad. 

U kunt ook mailen naar: mr@hetbosschebroek.nl

 

namens de ouders:

Marlies van Elk, m.v.elk@home.nl (voorzitter)

Tineke van den Heuvel, tinekevandenheuvel@hotmail.com  

Monique Wilmer, mique69@zonnet.nl (secretaris)

Thomas Dorlandt, homasdorlandt@gmail.com

 

Namens de leerkrachten:

Mevr. Hanny  van Hoorn, hanny.vanhoorn@signumonderwijs.nl

Mevr. Jacqueline Spijkerman, jacqueline.spijkerman@signumonderwijs.nl

Mevr Karin de Bekker, karin.debekker@signumonderwijs.nl

Vacature

 

Adviseur namens directie:

Dhr. Fred Timmermans, fred.timmermans@signumonderwijs.nl

Liesbeth van den Berg, liesbeth.vandenberg@signumonderwijs.nl