Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

Notulen MR HBB 10-04-2018Notulen MR HBB 10-04-2018Even voorstellen…..
Een Afrikaanse zegswijze luidt: “It takes a village to raise a child.” Vrij vertaald naar de schoolsituatie: het doen leren en doen ontwikkelen van een kind is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van kind, ouder en school. Op tal van manieren kunnen ouders betrokken zijn bij het wel en wee op school. Als hulpouder, lid van de ouderraad of werkgroep kun je binnen de school aan de slag.
Ook binnen de medezeggenschapsraad is een belangrijke plaats voor ouders ingeruimd. De medezeggenschapsraad (MR) van Het Bossche Broek bestaat uit een enthousiaste groep ouders (4) en personeelsleden (4), die met de directie overlegt over het beleid van de school. De directie informeert en raadpleegt de medezeggenschapsraad over kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. Naast een informatie- en adviesrecht heeft de medezeggenschapsraad een instemmingsrecht. De medezeggenschapsraad kan ook op eigen initiatief zaken in gang zetten.

 

Vergaderschema MR HBB 2017-2018

 

Notulen MR HBB 10-04-2018

Notulen MR HBB 06-03-2018

Notulen MR HBB 16-01-2018

Notulen MR HBB 07-11-2017

Notulen MR HBB 12-09-2017

Notulen MR HBB 26-06-2017

 

Brief kandidaatstelling MR lid 2018-2019

 

Verslag bezoek wethouder 24-11-2017

Welkom op onze fijne school: Marieke Leliefeld

Filmpje van de school

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen schroom dan niet om contact op te nemen met uw vertegenwoordiger in de medezeggenschapsraad. 

U kunt ook mailen naar: mr@hetbosschebroek.nl

 

namens de ouders van locatie Zuid:

Marlies van Elk , m.v.elk@home.nl ( voorzitter)

Tineke van den Heuvel , tinekevandenheuvel@hotmail.com

 

namens de ouders van locatie Centrum:

Luuske Raaijmakers, luuskeraaijmakers@gmail.com

Monique Wilmer, mique69@zonnet.nl ( secretaris)

 

namens het team van locatie Zuid:

Mevr. Hanny  van Hoorn , hannyvanhoorn@hetbosschebroek.nl

Mevr. Jacqueline Spijkerman, jacquelinespijkerman@hetbosschebroek.nl

 

namens het team van locatie Centrum:

Dhr Jaap van Houtum, jaapvanhoutum@hetbosschebroek.nl

Mevr Karin de Bekker, karindebekker@hetbosschebroek.nl

 

Adviseur namens directie:

Dhr. Fred Timmermans, fredtimmermans@hetbosschebroek.nl