Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief april 2017

30-03-2017

Vanuit de school

Vrije dagen/ vakantie

Vrijdag 14 april: Goede Vrijdag, vrije dag. (Let op: dit stond anders vermeld in het vakantierooster dat u uitgereikt heeft gekregen.)

Maandag 17 april: 2e Paasdag, vrije dag.

Dinsdag 18 april: schooldag. (Let op: dit stond anders vermeld in het vakantierooster!)

Zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei: Meivakantie

Cito Eindtoets groep 8

Dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 april

Cito Entreetoets groep 7

Op ma/di 10/11 april nemen we de kennismakingstoets af.

Op woensdag 12, donderdag 13, dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 april zal de Entreetoets afgenomen worden.

Koningsontbijt & Koningsspelen

Op vrijdag 21 april doen wij mee aan de Koningsspelen. Van half 9 tot 9 uur is het Koningsontbijt.

Om kwart over 9 start de sportdag voor groep 5 t/m 8 en de spelen voor groep 1 t/m 4. Tot ongeveer 12 uur. De school is gewoon om half 1 uit.

Even voorstellen

Hallo ik ben Marius op den Brouw en sinds een paar weken werkzaam in groep C5 samen met meneer Jaap.

Ik ben 44 jaar en getrouwd en heb 2 puberende kinderen, jongen en meisje. Ik woon al 21 jaar in Den Bosch en omstreken en ben nu woonachtig in Vught. Ik werk nu 7 jaar als leerkracht in het basisonderwijs met vooral ervaring in groep 5 t/m 8. Ik ben niet altijd in het onderwijs werkzaam geweest. Op 16 jarige leeftijd koos ik ervoor MTS bouwkunde te gaan doen met als motivatie dat mijn familie in de bouw werkte, na daarna nog wat studies te hebben geprobeerd ben ik dan ook gaan werken in de bouw. Gedurende mijn carrière kwam ik steeds meer tot het besef dat de wil om te ontwikkelen op andere vlakken lag en minder bouw gerelateerd, echter zag ik geen mogelijkheid om dat te verwezenlijken. Bij toeval kwam ik in de horeca terecht. Hierin heb ik 6 jaar met veel plezier gewerkt in diverse restaurants en cafés. Hierdoor werd de mogelijkheid gecreëerd om overdag de pabo deeltijd opleiding te volgen en ondertussen in voornamelijk de avonduren en weekenden te werken. Na dit traject succesvol te hebben afgerond ben ik het onderwijs ingestroomd, in eerste instantie deels een vaste groep 6 en deels invalwerk op veel scholen in Den Bosch en omstreken. Inmiddels heb ik voornamelijk ervaring in groep 5 t/m 8 en kan ik wel zeggen dat deze leeftijdscategorie ook het best bij mij past. Omdat ik ontwikkeling en groei belangrijk vind voor anderen en voor mezelf, heb ik in de tussentijd ook een Master afgerond. Ik vind het heerlijk om boeken te lezen of te golfsurfen aan zee, daar kom ik voornamelijk in vakanties aan toe. Jullie zullen me tot de zomervakantie tegenkomen wat voldoende mogelijkheid biedt om persoonlijk kennis te maken.

Vanuit de directie

Communicatie

We hebben op 21 maart een eerste bijeenkomst gehad met drie ouders over het nieuwe communicatieplan. We hebben een koppeling gemaakt tussen nieuws in de app en de facebookbedrijfspagina van ons kindcentrum. We hopen op deze manier meerdere kanalen te gebruiken voor hetzelfde nieuws. Wanneer u dit prettig vindt kunt u ons volgen!

We gebruiken dit voor actueel nieuws. Zaken die kunnen wachten, verzamelen we voor in de digitale nieuwsbrief.

https://www.facebook.com/kchetbosschebroek/

In de app ziet u dat de meeste medewerkers en stagiaires er al in staan met een mooie actuele foto gemaakt door moeder Marjon Zijlstra. We vullen dit nog aan met onze collega’s van de kinderopvang.

MR

In de MR is het vakantierooster inclusief studiedagen voor komend schooljaar goedgekeurd. We zorgen ervoor dat de data z.s.m. in de app en op de website verschijnen zodat u hiermee rekening mee kunt houden.

Ook is de indeling van de groepen door de MR goedgekeurd. Op dit moment zijn we druk bezig om de formatie rond te krijgen. Ofwel welke collega komt op welke plek en waar komt de vacature ruimte. Omdat er ook rekening moet worden gehouden met interne mobiliteit binnen Signum bij de vacatureruimte is het streven om half juni het eerste concept rond te hebben. We hopen u spoedig daarna te kunnen informeren.

Nieuw organisatiemodel

In de werkgroep organisatiemodel hebben we samen met het MT en onder leiding van een extern bureau een nieuw organisatiemodel gemaakt. In de voorbereidingen van komend jaar gaan we hier mee aan de slag. We gaan werken met unit 1 (peuters, gr 1-2 en gr 3), unit 2 ( gr 4-5) en unit 3 (gr 6-7-8). De bedoeling is dat het kind meer centraal komt te staan en er meer eigenaarschap en regie binnen de units plaatsvindt op het gebied van onderwijskundige ontwikkelingen. Naast de leerkracht en/of de pedagogisch medewerker is de unitleider het eerste aanspreekpunt voor ouders. We willen op deze manier er voor zorgen dat de lijnen korter zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld  ideeën en input van ouders die passen binnen de kindcentrum ontwikkeling en het jaarplan sneller opgepakt worden door de medewerkers in de unit.

Centrum

Schoolfotograaf

Op donderdag 6 april en vrijdag 7 april komt de schoolfotograaf naar locatie centrum. Van alle kinderen zal er een portretfoto worden gemaakt, er worden groepsfoto’s gemaakt en er is de mogelijkheid om met broertjes en zusjes die op school zitten samen op de foto te gaan. Van groep 8 zal ook een afscheidsfoto worden gemaakt samen met het team.

Op donderdag komen de groepen 1-2, 3,5, 6 en 8 (groeps- en afscheidsfoto) aan de beurt. In de namiddag gaan de broertjes en zusjes met elkaar op de foto.

Op vrijdag komen de groepen 4, 7 en 8 aan de beurt.

Vastenactie en Paasviering

Voor de vasten actie van dit jaar hebben we gekozen om geld in te zamelen voor het Jeugd Sportfonds. In Nederland leven 420.000 kinderen waar er thuis niet genoeg geld is om kinderen te laten sporten. Het JeugdSportfonds betaald de contributie en eventueel sport benodigdheden. Het lijkt ons eens een goed doel voor kinderen die het dichter bij huis minder goed hebben. Op 29 april komt er iemand langs op school om in elke groep over het doel te vertellen. Die dag start de actie. Nadere informatie over de actie en het doel volgt nog door middel van een brief.

Op donderdag 13 april vieren we samen Pasen. We kijken en luisteren naar het Paasspel dat door kinderen uit alle groepen gespeeld zal worden. We zingen samen en de liedjes zullen muzikaal ondersteund worden door een aantal kinderen. Aan het eind van de Paasviering wordt het bedrag dat de Vastenactie heeft opgeleverd bekend gemaakt.

Uit de groepen

Groep C3

Op dinsdag 18 april vieren Juf Evelien en Juf Marina hun verjaardagen. Zij vieren dit met hun groep in Oisterwijk bij Natuurmonumenten met de excursie Watersafari:

Bij de Watersafari ontdekken de kinderen allerlei waterdiertjes en hoe belangrijk water voor de Oisterwijkse Bossen en Vennen is. We gaan met een schepnet waterdiertjes scheppen in een ven, we voorspellen het weer aan de hand van de wolken, we luisteren naar de sapstroom van bomen en ontdekken hoe eenden onder water droog blijven.

Groep C4

Op 12 april gaat groep 4 naar de Loonse en Drunense Duinen voor het natuurbelevingsproject Zandgebak en Luchtkastelen:

Zandgebak en luchtkastelen laat kinderen in een sfeer van spel en verwondering diverse elementaire ervaringen opdoen die wezenlijk zijn voor de Loonse en Drunense Duinen. Aarde, water, vuur en lucht spelen daarbij een grote rol. De activiteiten in dit programma zijn een uitnodiging om te spelen, fysieke en zintuiglijke ervaringen op te doen en vooral om dit bijzondere gebied te beleven. Met je neus in de wind, je handen in het zand en je hoofd in de wolken. Met windvangers, zanddieren en het geluid van duinkeepjes, wordt dit bezoek aan de Loonse en Drunense Duinen een bijzondere belevenis!

Groep C5

Op dinsdag 4 april komt er een bankier bij ons in de klas (de vader van Edda uit onze groep) in verband met de week van het geld. We leren dan meer over geld en hoe we er goed mee om kunnen gaan.

Klas en kunst in groep 5: In deze periode zijn we voor klas en kunst bezig met het onderdeel theater. Juffrouw Rachel van de Muzerije verzorgt de lessen die in het teken staan van sterrenstof en ruimtepuin.

Groep C6

Op dinsdag 11-04 start het programma WIsH, Weerbaarheid in ‘s-Hertogenbosch in groep 6.

Het doel van WIsH is het vergroten van de weerbaarheid van kinderen. Pesten, groepsdruk en kindermishandeling vormen een rode draad door alle lessen.

De kinderen leren machtsmisbruik herkennen en hun handelingsmogelijkheden in onveilige of ongewenste situaties vergroten. Het gaat hierbij vooral om veiligheid en welzijn.

WIsH is een programma dat bedoeld is voor alle kinderen uit groep 6.

De voorbereidende lessen worden gegeven door de eigen groepsleerkrachten. De praktijklessen worden gegeven door een speciaal opgeleide trainer van de school (meester Jaap) en een externe trainer/professional (Rob).

Groep C7 en C8:

Op 10 april zijn de groepen 7 en 8 uitgenodigd op het Provinciehuis om daar te gaan kijken hoe de Provinciale Staten in de praktijk werken.

Zuid

Pasen

De kinderen vieren Pasen in de eigen groep op donderdag 13 april.

Parijse markt (Vastenaktie)

Op locatie Zuid wordt in mei weer een Parijse Markt georganiseerd. De opbrengst zal ten goede komen aan het Rode Kruis. Zij zullen er vervolgens zorg voor dragen dat het geld terechtkomt bij de slachtoffers van de hongersnood in Afrika. Nadere informatie hierover volgt nog.

Gevonden voorwerpen

De gevonden voorwerpen worden bewaard in de kast bij de leerkrachtentoiletten. Vraag eventueel hiernaar bij een van onze conciërges of administratief medewerkster. Vrijdags voor elke vakantie worden de gevonden voorwerpen opgeruimd (weggegooid).

Muzieklessen

Na de kerstvakantie zijn we begonnen met een lessenserie over de houten blaasinstrumenten. Hoe zijn ze waarschijnlijk ontstaan en welke verschillen zijn er? We hebben geblazen op plastic flesjes om een beetje te ervaren hoe een panfluit en dwarsfluit werkt. Daarna volgde de blokfluit en nu zijn we gestart met de rietinstrumenten. Als eerste hebben we rietjes verknipt om te ervaren hoe het dubbelriet van de hobo en fagot werkt.

Via het digibord is ook gekeken en geluisterd naar de verschillende instrumenten, maar het allerleukst is het natuurlijk als je muzikanten op deze instrumenten in het echt kunt zien en horen.

Daarom zijn er op dinsdagmorgen 16 mei twee concertjes (groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8) voor en door de leerlingen. Te gast zijn dan houtblazersdocenten van de muziekschool die verbonden is aan onze school: www.muziekleshbb.nl aangevuld met ervaren muzikanten.

Zijn er leerlingen die ook een houten blaasinstrument spelen, dan mogen zij dit instrument deze ochtend meebrengen en iets laten horen.

Alle kinderen van groep 4 hebben een blokfluit gekregen. Het is best lastig om de gaatjes van de blokfluit goed af te sluiten met de vinger. Gelukkig oefenen de juffen van groep 4 ook met de kinderen. Het klinkt al erg mooi.

Groep 5 en 6 zijn aan de slag gegaan met het klokkenspel. Naast het relatief notensysteem (do, re, mi…) wordt nu ook G-sleutel met de absolute notennamen (C, D, E…) geleerd.

Muziekjuf Marion.

Uit de groepen

Groep Z 1/2 A-B-C-D

19 april: Afsluiting thema "Kriebelbeestjes": Ouders van de kleuters zijn welkom vanaf 12.10 uur in de kleutergroep van het eigen kind(eren) om te komen kijken naar wat de kinderen gemaakt en geleerd hebben over dit thema.

Spelletjesochtend:

Groep Z1/2A: Woensdag 5 april

Groep Z1/2B: Vrijdag 7 april

Groep Z1/2 C: Woensdag 12 april

Groep Z1/2D: Woensdag 12 april

Groep Z3A en Z3B

Op 12 april gaat groep 3A naar het Noordbrabants museum, voor een museumles: Hoe maak je echte kunst. Op 19 april gaat groep 3B.

Groep Z5

Op woensdag 5 april vieren juf Susan, juf Loes en invaljuf Esther hun verjaardagen. We gaan naar het atelier van juf Susan om onze eigen kunst te maken op canvas met spuitbussen en verf. Denk aan oude kleren die vies mogen worden! 

Op donderdag 13 april gaat groep 5 naar Het Noord Brabants Museum.

Groep Z6

In april start het programma WIsH, Weerbaarheid in ‘s-Hertogenbosch in groep 6.

Het doel van WIsH is het vergroten van de weerbaarheid van kinderen. Pesten, groepsdruk en kindermishandeling vormen een rode draad door alle lessen.

De kinderen leren machtsmisbruik herkennen en hun handelingsmogelijkheden in onveilige of ongewenste situaties vergroten. Het gaat hierbij vooral om veiligheid en welzijn.

WIsH is een programma dat bedoeld is voor alle kinderen uit groep 6.

Data: 4, 11 en 18 april van 10.45 - 11.45 In mei loopt het programma door: 9, 16, 23 en 30 mei. Als laatste nog op 6 juni.

Groep Z7

Fietsexamen groep 7

Woensdag 5 april: praktisch verkeersexamen

Donderdag 6 april: theoretisch verkeersexamen

Vrijdag 7 april: Eindmanifestatie Verkeer in 'De Roos'. Ouders zijn hierbij van harte welkom van 9.30 - 11.30 u.