Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief februari loc. Zuid

26-01-2017

Vanuit de directie
Jumbo spaaractie “Sparen voor je school”:

De spaaractie heeft voor onze school € 1491,09   opgeleverd. Iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd, hartelijk dank.

In de oudervereniging op onze locatie Centrum is aangegeven dat, gezien de locatie waar de Jumbovestiging zich bevindt, het aannemelijk geacht mag worden dat het merendeel ook door de ouders van de locatie Zuid is ingebracht. Zij hebben dan ook besloten het volledige bedrag ten goede te laten komen aan locatie Zuid.

Het opgebouwde tegoed mag ingezet worden voor artikelen die via de webshop, behorend bij deze actie, worden aangeboden.

Onze keus is gevallen op een speelpaneel ( te installeren op de speelplaats locatie Zuid) en drie dozen KNEX t.b.v. de ondersteuning bij het techniekonderwijs. Medio februari verwachten wij de levering.

Vanuit de school
Studiedagen/ vakantie

Voorjaarsvakantie: Zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart.

Rapport en gesprekken

De rapporten worden op donderdag 9 februari meegegeven. De gesprekken kunnen weer via de app ingedeeld worden. Hiervoor kan een datum en tijd gekozen worden, een uitnodigingsbrief volgt spoedig via de groepsleerkrachten.
Het betreft de volgende data:

- dinsdag 14-2

- woensdag 15-2

- donderdag 16

- maandag 20-2

Het kan per klas verschillen van welke data en gebruik gemaakt kan worden en of dit middagen en/ of avonden zijn.

Klankbordgroep

Op 19 december is de klankbordgroep bijeen gekomen en hebben we gesproken over ouderbetrokkenheid m.b.t. onze sociaal emotionele methode:  De Vreedzame School. Tevens hebben we een brainstormsessie gehad over formatieve kansen en toekomstige onderwijsontwikkelingen.  

Carnavalstentoonstelling

Donderdagavond 23 februari vindt onze canavalstentoonstelling plaats. U bent welkom tussen 18.30 en 19.30 uur. U komt toch ook? Natuurlijk mag iedereen verkleed komen. 

Carnavalsviering

Op vrijdag 24 februari vieren wij carnaval op school. Ook hier vinden wij het hartstikke leuk als kinderen verkleed komen. Wapens, confetti en spuitbussen mogen thuis blijven.

Gevonden voorwerpen

De gevonden voorwerpen worden bewaard in de kast bij de leerkrachtentoiletten. Vraag eventueel hiernaar bij een van onze conciërges of administratief medewerkster. Vrijdags voor elke vakantie worden de gevonden voorwerpen opgeruimd (weggegooid).

Maatschappelijk Werk op school (Juvans)

U kunt bij het maatschappelijk werk op school terecht voor al uw vragen en zorgen over het gedrag van uw kind, over de opvoeding en over uw thuissituatie.

Wat kan het maatschappelijk werk op school u bieden:

- Een eerste gesprek waarin u uw zorgen kunt bespreken.
- Consultatie en advies over de ontwikkeling van uw kind.
- Korte gesprekken met uw kind op school over waar uw kind tegenaan loopt.
- Opvoedingsbegeleiding in uw gezin.
- Advisering en begeleiding aan u en uw gezin o.a. op het gebied van echtscheidings-,        verwerkings- en gezinsproblematiek.
- Indien nodig een goede verwijzing voor onderzoek of (specialistische) begeleiding.

De maatschappelijk werker op school kan u helpen met vragen als:

- Ik heb geen geld om gympen te kopen voor mijn kind. Hoe los ik dat op?
- Waarom is mijn kind toch zo verdrietig?
- Hoe maak ik mijn kind meer weerbaar?

Wij gaan scheiden, hoe vertel ik dit aan mijn kind?
Ik, als ouder, heb hulp voor mijzelf nodig, kan dat ook…?

U kunt als ouders altijd een afspraak maken en op verzoek van ouders kan de maatschappelijk werker op school een gesprek voeren met het kind.

De maatschappelijk werker op school is bereikbaar via de intern begeleider op school.

Loes Eras de is maatschappelijk werker op school en is bereikbaar via de leerkracht of de intern begeleider van de school.

U kunt Loes Eras ook bereiken:

Via het Centraal Bureau Juvans: 073 – 6444 244
Mobiel: 0654933859
Per email: loeseras@juvans.nl

Vanuit de groepen
Groepen 1-2

Thema muziek wordt vanaf 6-2 tot en met 24-2 gecombineerd met thema carnaval tot aan de vakantie.

Groep 5

Groep 5 heeft in februari nog 1 les van de Muzerije. Op dinsdag 7 februari van 11.00-12.00 uur in de speelzaal van de kleuters krijgen we dansles. Later dit schooljaar volgen nog de lessen beeldend en theater.