Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief maart loc. Zuid

23-02-2017

Vanuit de school

Studiedagen/ vakantie

Voorjaarsvakantie: Zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart.

Koningsspelen

Op vrijdag 21 april vinden de landelijke Koningsspelen plaats. Dit jaar willen wij daar als school aan deelnemen. Deze dag komt i.p.v. de Bossche Broekdag, die ieder jaar gevierd werd op de een na laatste woensdag van het schooljaar. Deze dag komt dus te vervallen.

Informatie volgt nog.

Nieuwe studenten KWI

Vanaf 6 februari zijn er een aantal nieuwe studenten bij ons op school begonnen met hun stage voor de opleiding onderwijsassistent.

Elk jaar stelt de onze school per locatie stageplaatsen ter beschikking aan het Koning Willem I college voor de opleiding MBO onderwijsassistent.

De leerafdeling MBO Onderwijsassistent is een stagevorm waarbij een groep leerlingen tegelijkertijd binnen een school stage loopt. Het doel hiervan is een betere afstemming tussen theorie en praktijk. De werkzaamheden, de naam zegt het al, bestaan uit het assisteren van de groepsleerkracht in het onderwijsproces. U kunt daarbij denken aan het helpen van leerlingen in kleine groepjes, het voorbereiden van activiteiten en allerlei andere zaken die gedurende de dag ondersteuning nodig heeft.

Op locatie Zuid zijn gestart:

in groep 1-2B Feyza Arslan op maandag en dinsdag.

in groep 1-2D Fatma Kaya op maandag en dinsdag.

in groep 3b Tess Kamma op donderdag en vrijdag.

Project Week van de Lentekriebels:

De Week van de Lentekriebels  is een nationale projectweek waarin in het basisonderwijs een hele week relationele en seksuele vorming gegeven wordt. De Week van de Lentekriebels loopt van 20 tot en met 24 maart 2017 en heeft als doel om kinderen van groep 1 t/m 8 te ondersteunen bij hun seksuele ontwikkeling en te leren seksueel verantwoorde keuzes te maken. Dit draagt bij aan een respectvolle samenleving en een veilig en prettig leefklimaat.

Gevonden voorwerpen

De gevonden voorwerpen worden bewaard in de kast bij de leerkrachtentoiletten. Vraag eventueel hiernaar bij een van onze conciërges of administratief medewerkster. Vrijdags voor elke vakantie worden de gevonden voorwerpen opgeruimd (weggegooid).

Vanuit de directie

Ontwikkelingen in het kindcentrum

In januari is een brief van de MR meegegeven rond de monitor gewijzigde schooltijden en de constatering dat veel kinderen te laat komen. De intentie van deze brief was het onderschrijven van het gezamenlijk doel dat de lessen op tijd kunnen beginnen, zodat kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.  Helaas is dit niet bij iedereen zo ontvangen. We willen daarom in dit bericht onderstrepen dat ouders welkom zijn en de gelegenheid hebben om kinderen naar de groep te brengen en kort contact te hebben met de leerkracht voor dringende zaken. We gaan uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de lessen om 8:30 uur te kunnen laten starten en onderzoeken of een signaal 2 minuten voor tijd ons hierbij kan ondersteunen.

Ouders kunnen na 15:00 uur een afspraak maken om langer in gesprek te gaan met de leerkracht.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u deze stellen aan Marc Hannessen (VZ MR) Fred Timmermans of Liesbeth van den Berg (Directie).

Communicatieplan

In onze visie beschrijven we dat professionals en ouders met elkaar verantwoordelijkheid dragen voor de groei en ontwikkeling van de kinderen. Hier past een goede communicatie bij als onderdeel van het samenwerken. In de loop der jaren is hier veel in veranderd. Naast papieren brieven is er  een website ontwikkeld. Recent is daar de schoolapp bijgekomen. Om alle communicatiemiddelen goed op elkaar af te stemmen en vast te stellen welk middel het best past voor welk doel gaan we een communicatieplan maken. We doen dit omdat we zowel signalen van teamleden als van ouders hierover krijgen. We willen dan ook graag input van ouders. U kunt een mailtje sturen aan Liesbeth van den Berg via het mailadres: liesbethvandenberg@hetbosschebroek.nl Zij zal met u contact opnemen.

Muziekschool Het Bossche Broek

Een docententeam van ervaren en enthousiaste muziekdocenten biedt muzieklessen aan na de reguliere sluitingstijd van Het Bossche Broek, locatie Centrum.  Dit docententeam zal naast het geven van individuele- en groepslessen ook ondersteunend zijn bij de activiteiten van Het Bossche Broek. Op de website van de muziekschool  www.muziekleshbb.nl vindt u alle instrumentlessen die op het Het Bossche Broek worden aangeboden. Bovendien zijn er volop mogelijkheden om uw kind te laten samenspelen in een groepje onder leiding van één van onze docenten.

Vanuit de groepen

Groepen 1-2
Schoolreisje

Wij gaan dinsdag 7 maart op schoolreisje naar Hullie Speelboerderij in Uden.

Thema "Kriebelbeestjes".

Binnen dit thema brengt iedere kleutergroep een bezoek aan het Noord Brabants Museum.

Groep 1-2a gaat op 8 maart

Groep 1-2b gaat op 15 maart

Groep 1-2d gaat op 22 maart

Groep 1-2c gaat op 29 maart.

Spelletjesochtend

Alle kleutergroepen houden spelletjesochtenden. De kinderen spelen gezelschapsspelletjes o.l.v. ouders. Een spelletje van thuis meebrengen mag.

Groep 1-2d: 10 maart

Groep 1-2c: 15 maart en 31 maart

Groepen 1-2a en 1-2b: 17 maart

Groep 4

Op maandagmiddag 6 maart gaan de groepen 4A en B naar de voorstelling "Stok uit Hoed" van Slagwerk Den Haag in Perron 3. Het is een magisch kinderconcert met muziek van onder anderen Johann Sebastian Bach, Paul Dukas en Mauricio Kagel.

De bus vertrekt vanaf school om 13.00 uur. Kinderen moeten tussen de middag dus ruim op tijd terug op school zijn!

Groepen 4, 7-8 en 8

De groepen 4a, 4b, 7/8 en 8 gaan naar het Noordbrabants museum voor het erfgoedproject 'Mijn verhaal van Brabant'.

De groepen 4b en 8 gaan op donderdag 23 maart.

De groepen 4a en 7/8 gaan op donderdag 30 maart.

Ter voorbereiding op het museumbezoek krijgen de leerlingen les over wat erfgoed is én waarom het belangrijk is. Ze krijgen afbeeldingen van voorwerpen uit het museum te zien.

In het museum luisteren de leerlingen van groep 4 naar de indrukwekkende kennis van de leerlingen van groep 8. Op hun beurt voelen de leerlingen van groep 8 zich verantwoordelijk: het is aan hen om te zorgen voor een leuke en leerzame ervaring voor de leerlingen van groep 4. Door deze samenwerking worden de leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces.

Groep 5

Groep 5 heeft in maart les van de Muzerije. Op woensdag 8, 15, 22 en 29 maart van 09.00-10.30 uur in de eigen klas krijgen we 'Beeldende' lessen.  Later dit schooljaar volgen nog de lessen theater. Foto's van de danslessen staan op onze groepspagina.

Groep 6

Donderdag 30 maart:

Bezoek van de schrijver Arend van Dam.

Tijd: 10.15 uur - 11.05 uur

Plaats: op school.

Groep 7

Het Verkeersexamen komt eraan.

De volgende datums zijn belangrijk:

15 maart: fietscontrole

5 april: praktisch verkeersexamen

6 april: theoretisch verkeersexamen

7 april: eindmanifestatie Verkeer bij 'in de Roos' ouders zijn er bij welkom en krijgen nog een uitnodiging.