Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief februari loc. Centrum

27-01-2017

In deze nieuwsbrief o.a.:  Rapport en oudergesprekken, Etalagewedstrijd en Carnaval.

Vanuit de directie:

Jumbo spaaractie “Sparen voor je school”:

De spaaractie heeft voor onze school € 1491,09   opgeleverd. Iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd, hartelijk dank.

In de oudervereniging op onze locatie Centrum is aangegeven dat, gezien de locatie waar de Jumbovestiging zich bevindt, het aannemelijk geacht mag worden dat het merendeel ook door de ouders van de locatie Zuid is ingebracht. Zij hebben dan ook besloten het volledige bedrag ten goede te laten komen aan locatie Zuid.

Het opgebouwde tegoed mag ingezet worden voor artikelen die via de webshop, behorend bij deze actie, worden aangeboden.

Onze keus is gevallen op een speelpaneel ( te installeren op de speelplaats locatie Zuid) en drie dozen KNEX t.b.v. de ondersteuning bij het techniekonderwijs. Medio februari verwachten wij de levering.

Vanuit de school:

Studiedagen/ vakantie:

Voorjaarsvakantie: Zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart.

Rapport en gesprekken:

De rapporten worden op donderdag 9 februari meegegeven. De oudergesprekken kunnen weer via onze basisschoolapp ingedeeld worden. U kunt zelf een datum en tijd kiezen. 

De  uitnodigingsbrief is vrijdag 27 januari via de groepsleerkrachten mee naar huis gegaan.
De gesprekken worden gehouden op de volgende data:

- woensdag 15 februari

- donderdag 16 februari

- maandag 20 februari

Het kan per klas verschillen van welke dagen ingeroosterd zijn.

Klankbordgroep:

Op 19 december is de klankbordgroep bijeen gekomen en hebben we gesproken over ouderbetrokkenheid m.b.t. onze sociaal emotionele methode:  De Vreedzame School. Tevens hebben we een brainstormsessie gehad over formatieve kansen en toekomstige onderwijsontwikkelingen.  

Etalagewedstrijd:

Traditiegetrouw zullen wij dit jaar ook weer met al onze groepen gaan mee doen aan de Etalagewedstrijd voor Carnaval. Het thema dit jaar is "Daar komt muziek uit". Wij hopen ook dit jaar met veel prijzen thuis te komen zodat wij het wisselvaandel opnieuw in ontvangst mogen nemen.

Carnavalsviering:

Op vrijdag 24 februari vieren wij carnaval op school. Iedereen mag deze dag verkleed op school komen. Wapens, confetti en spuitbussen mogen thuis blijven.

Gevonden voorwerpen:

De gevonden voorwerpen worden bewaard in een bak in de hal bij de speelzaal. Ben je iets kwijt, kijk dan eens in die bak of vraag er naar bij Juf Rietje of bij je leerkracht. Elke drie maanden wordt de bak geleegd en bruikbare spullen worden dan naar de Vincentiusvereniging gebracht.

Vanuit de Ouderraad:
Algemene Ledenvergadering:

De Ouderraad nodigt alle ouders en verzorgers uit voor de Algemene Leden Vergadering op dinsdag 7 februari om 20:00 op school.
Tijdens deze vergadering wordt informatie gegeven over de activiteiten van de OR in het afgelopen en lopende schooljaar. Ook wordt het financiële verslag van vorig schooljaar besproken en bespreken we de begroting. Stukken kunnen vooraf worden opgevraagd bij de secretaris van de ouderraad; Karen van Waart, k.vanwaart@home.nl

Vanuit de SchoolBIEB:
Afscheid Madelon van Zeelst

De afgelopen vier jaar ben ik met veel plezier de leesconsulent vanuit De Bibliotheek Den Bosch geweest op Bossche Broek Centrum. Doordat er enkele collega’s vertrekken bij de bieb hebben er enkele verschuivingen plaats gevonden qua locaties onder de leesconsulenten. Dat houdt in dat ik per  1 februari mijn werkzaamheden op Bossche Broek Centrum moet laten vervallen.  Mijn collega Aafke Middendorp zal het van mij over gaan nemen.  Zij is sinds een paar maanden ook op locatie Zuid de leesconsulent.  Ik kijk terug op een mooie tijd waarin ik heb genoten van vele blijde gezichten van jullie kinderen in de schoolBiEB.

Vriendelijke groet, Madelon van Zeelst

BIEB op 24 februari:

Omdat we op vrijdag 24 februari Carnaval vieren op school, gaat de BIEB deze morgen niet door. Zorg er dus voor dat je genoeg boeken inslaat op vrijdag 17 februari om de vakantie door te komen!

Vanuit de groepen:

Groep 1-2:

Alle kleutergroepen gaan op donderdagmiddag  9 februari met de bus naar de voorstelling " Hip, hop, hoera " in Perron 3 in Rosmalen.
Deze humoristische dansvoorstelling gaat over jezelf zijn, anders zijn en met elkaar zijn.
Het is een voorstelling over vrienden zijn, vrienden maken. Erbij horen of toch niet. Samen spelen en soms ook lekker alleen zijn.

Kleuters en peuters:

In het thema over Carnaval zullen de kleuters samen met de peuters aan een activiteit deelnemen. Het carnavalsthema " Daar komt muziek uit" nodigt uit om samen in de week voor carnaval muziek te maken en te zingen.

Groep 5 en 6:

Op 7 februari gaan groep 5 en 6 op bezoek bij de Oeteldonkse bouwloods. We gaan hier een kijkje nemen bij de carnavalswagens en hun bouwers. Dit mede ter inspiratie voor onze eigen knutsel activiteit voor de etalage wedstrijd. Van de kinderen wordt verwacht dat ze in Oeteldonkse kleding (sjaal) komen die ochtend.