Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief maart loc. Centrum

23-02-2017

In deze nieuwsbrief: ontwikkelingen in het Kindcentrum, de winnaars van het Oetelkrabbelknutselfeest  en op zoek naar een nieuwe penningmeester voor de Ouderraad.

Vanuit de directie:

Ontwikkelingen in het Kindcentrum.

In januari is een brief van de MR meegegeven rond de monitor gewijzigde schooltijden en de constatering dat veel kinderen te laat komen. De intentie van deze brief was het onderschrijven van het gezamenlijk doel dat de lessen op tijd kunnen beginnen, zodat kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.  Helaas is dit niet bij iedereen zo ontvangen. We willen daarom in dit bericht onderstrepen dat ouders welkom zijn en de gelegenheid hebben om kinderen naar de groep te brengen en kort contact te hebben met de leerkracht voor dringende zaken. We gaan uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de lessen om 8:30 uur te kunnen laten starten en onderzoeken of een signaal 2 minuten voor tijd ons hierbij kan ondersteunen.

Ouders kunnen na 15:00 uur een afspraak maken om langer in gesprek te gaan met de leerkracht.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp dan kunt u deze stellen aan Marc Hannessen (VZ MR) Fred Timmermans of Liesbeth van den Berg (Directie).

Communicatieplan

In onze visie beschrijven we dat professionals en ouders met elkaar verantwoordelijkheid dragen voor de groei en ontwikkeling van de kinderen. Hier past een goede communicatie bij als onderdeel van het samenwerken.  In de loop der jaren is hier veel in veranderd. Naast papieren brieven is er  een website ontwikkeld. Recent is daar de schoolapp bijgekomen. Om alle communicatiemiddelen goed op elkaar af te stemmen en vast te stellen welk middel het best past voor welk doel gaan we een communicatieplan maken. We doen dit omdat we zowel signalen van teamleden als van ouders hierover krijgen. We willen dan ook graag input van ouders. U kunt een mailtje sturen aan Liesbeth van den Berg via het mailadres: Liesbethvandenberg@hetbosschebroek.nl.  Zij zal met u contact opnemen.

Afscheid intern begeleidster Lucy Stoffele, locatie Zuid:

De intern begeleidster van locatie Zuid, juffrouw Lucy Stoffele, kampt al enige jaren met fysiek ongemak. Dit heeft in het verleden reeds geleid tot gedeeltelijke afkeuring.

Echter telkens weer bracht het terugbrengen van haar betrekkingsomvang niet het beoogde resultaat, het namelijk redelijk pijnvrij kunnen uitoefenen van haar taak. Aan het begin van dit schooljaar is, in onderling overleg, besloten in te zetten op volledige afkeuring. Lucy doet dit met pijn in het hart maar snapt dat dit verstandelijk gesproken, in termen van gezondheid, het beste is.

Deze maand is de afkeuring geëffectueerd en dit betekent dat zij met onmiddellijke ingang geen feitelijke werkzaamheden meer voor de schoolorganisatie mag verrichten.

Uiteraard laten we Lucy niet zo maar gaan. We zijn haar ontzettend dankbaar voor wat zij de afgelopen 12 ½  jaar voor kinderen, ouders en collega’s heeft betekend. In overleg met haar zullen we, aan het einde van dit schooljaar, op gepaste manier afscheid van haar nemen. 

 

Vanuit het team:

Vakantie:

Carnavalsvakantie van 25 februari tot en met 5 maart.

Project Week van de Lentekriebels:

De Week van de Lentekriebels  is een nationale projectweek waarin in het basisonderwijs een hele week relationele en seksuele vorming gegeven wordt. De Week van de Lentekriebels loopt van 20 tot en met 24 maart 2017 en heeft als doel om kinderen van groep 1 t/m 8 te ondersteunen bij hun seksuele ontwikkeling en te leren seksueel verantwoorde keuzes te maken. Dit draagt bij aan een respectvolle samenleving en een veilig en prettig leefklimaat.

Winnaars van het Oetelkrabbelknutselfeest:

Met vier groepen zijn wij wederom in de prijzen gevallen bij het jaarlijkse Oetelkrabbelknutselfeest. De groepen 3 en 4 hebben de derde prijs gewonnen in hun categorie en de groepen 5 en 6 mogen wij zelfs feliciteren met de eerste prijs!

Honden meenemen bij het in-en uitgaan van de school:

Het is niet toegestaan om uw hond het plein mee op te nemen wanneer u uw kind(eren) komt brengen of halen. Het zou ook fijn zijn als u niet met uw hond direct bij het hek wilt gaan staan. Sommige kinderen hebben aangegeven dat zij bang zijn voor honden en niet meer door het hek durven te lopen om binnen te komen of om naar huis te gaan. Wij stellen het zeer op prijs als u met uw hond aan de overkant wilt gaan staan.

Nieuwe studenten Leerafdeling Koning Willem 1:

Vanaf 6 februari zijn er een aantal nieuwe studenten bij ons op school begonnen met hun stage voor de opleiding onderwijsassistent.

Elk jaar stelt de onze school per locatie stageplaatsen ter beschikking aan het Koning Willem I college voor de opleiding MBO onderwijsassistent.

De leerafdeling MBO Onderwijsassistent is een stagevorm waarbij een groep leerlingen tegelijkertijd binnen een school stage loopt. Het doel hiervan is een betere afstemming tussen theorie en praktijk. De werkzaamheden, de naam zegt het al, bestaan uit het assisteren van de groepsleerkracht in het onderwijsproces. U kunt daarbij denken aan het helpen van leerlingen in kleine groepjes, het voorbereiden van activiteiten en allerlei andere zaken die gedurende de dag ondersteuning nodig heeft.

In het eerste jaar zijn op locatie Centrum gestart:

In groep 1-2 A Steffie Stokkermans op maandag en dinsdag.

In groep 1-2 B Dieuwke Groot op donderdag en vrijdag.

Vanaf 20 februari hebben wij ook een studente geplaatst vanuit de Internationale Schakelklas van het Koning Willem 1 college. Haar naam is Aissata Berete en zij komt op maandag en dinsdag in groep 1-2 B stagelopen. Het doel van haar stage is taalverwerving en werkervaring opdoen.

Muziekschool Het Bossche Broek:

Een docententeam van ervaren en enthousiaste muziekdocenten biedt muzieklessen aan na de reguliere sluitingstijd van Het Bossche Broek. Een veilige thuishaven voor uw zoon of dochter om in een vertrouwde omgeving te kunnen genieten van muziek. Dit docententeam zal naast het geven van individuele- en groepslessen ook ondersteunend zijn bij de activiteiten van Het Bossche Broek. Op de website van de muziekschool  ( www.muziekleshbb.nl) vindt u alle instrumentlessen die op het Het Bossche Broek worden aangeboden. Bovendien zijn er volop mogelijkheden om uw kind te laten samenspelen in een groepje onder leiding van één van onze docenten.

Vooraankondiging Schoolfotograaf:

Op donderdag 6 en vrijdag 7 april komt de schoolfotograaf op locatie Centrum voor groepsfoto's, portretten en "gezinsfoto's".  

Vooraankondiging Koningsspelen:

Op vrijdag 21 april vinden de landelijke Koningsspelen plaats. Dit jaar willen wij daar als school aan deelnemen. Deze dag komt i.p.v. de Bossche Broekdag, die ieder jaar gevierd werd op de een na laatste woensdag van het schooljaar. Deze dag komt dus te vervallen. Nadere informatie over Koningsdag volgt nog.

Vanuit de Ouderraad:
Nieuwe Penningmeester gezocht voor de Ouderraad:

Als Ouderraad van het Bossche Broek Centrum zorgen we voor vele activiteiten voor de leerlingen.
De penningmeesters zijn verantwoordelijk voor de budgettering, inning van de jaarlijkse ouderbijdrage, financiële verslaglegging etc.
Daarnaast maak je als penningmeester onderdeel uit van het bestuur van de Ouderraad. Met het bestuur is er ook meerdere keren per jaar overleg met het bestuur van de Ouderraad van het Bossche Broek Zuid.
Vind je het leuk om actief deel uit te maken van de Ouderraad en de (eenvoudige) financiën te beheren?! Dan zijn we op zoek naar jou! (-:
De huidige Penningmeesters zijn Eva Meeuwis en Henning Eckhof. Na jarenlang als Penningmeester in de Ouderraad te hebben gezeten gaan zij binnenkort stoppen.  Als je vragen hebt over de rol kun je hen benaderen. Zij blijven de komende maanden nog in de Ouderraad zodat er genoeg tijd is voor een goede overdracht.
Heb je vragen of interesse; we horen het graag! 

Henning Eckhof     Penningmeester     henning.eckhof@ingbank.com  
Eva Meeuwis     Penningmeester     emdb@hotmail.com
Karen van Waart     Secretaris         k.vanwaart@home.nl

Vanuit de groepen:

Groep 1-2: project Kriebelbeestjes:

Vanaf 6 maart starten de kleutergroepen met het thema Kriebelbeestjes. De groepen brengen in het kader daarvan een bezoek aan het Noord Brabants Museum. Ze volgen daar de museumles; Bloemen en Kriebelbeestjes. In het museum hangen bloemstillevens en de kleuters gaan op zoek naar insecten die verstopt zitten tussen de bloemblaadjes.

Groep 1/2 A bezoekt het museum op 9 maart in de ochtend.

Groep 1/2 C op 9 maart in de middag.

Groep 1/2 B bezoekt het museum op 16 maart in de ochtend.

Groep 3 en 4: Theatervoorstelling:

Maandag 6 maart gaan de groepen 3 en 4 naar de voorstelling "Stok uit hoed" van Slagwerk Den Haag in Perron 3 in Rosmalen. In deze voorstelling delen de leden van Slagwerk Den Haag hun kunsten met de kinderen. En dat zijn er veel, want de leden van deze groep zijn gek op alles wat geluid maakt. Ze bespelen niet alleen hun "gewone" instrumenten, mar ook porselein, glas en 3D-geprinte instrumenten. Een betoverend kinderconcert met muziekstukken van o.a. Bach en Paul Dukas.