Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief januari loc. Centrum

22-12-2016

Een heel gelukkig en gezond 2017 gewenst namens het team van R.K. Bs Het Bossche Broek.

Nieuws vanuit de directie:

Beste ouders,

Over de voortgang van het Kindcentrumplan (het 4-jaren-beleidsplan op weg naar de vorming van een kindcentrum) wil ik u graag het volgende melden:
In de vertaalslag van de in het KC-plan geformuleerde visie naar een zichtbare uitwerking op de werkvloer moeten er vele stappen gezet worden.
Vanuit het KC-plan zijn ambities geformuleerd die recht doen aan actuele eigentijdse onderwijsontwikkeling. Dit proces kost tijd en is complex vanuit de situatie van onze school, twee locaties en twee partners kinderopvang. We willen, samen met het bestuur, dit proces een impuls geven.

Het bestuur zet in op een professionele leergemeenschap binnen de school maar ook  binnen het directieberaad. Hiervoor geldt elkaar ondersteunen, er samen voor gaan staan, kwaliteiten van elkaar benutten, van en met elkaar leren en ontwikkelen.
 Vanuit deze gedachte en uiteraard in overleg met het bestuur en direct betrokkenen, komt er op projectmatige basis een ondersteunende kracht (met de status van directeur) in dit veranderproces om tijd en kwaliteit in te brengen. Haar naam is Liesbeth van den Berg, de directeur van KC Westerbreedte. Zij zal voor zolang het duurt, tezamen met het huidige MT (en zonder dat het op onze formatie drukt!), haar expertise gaan inzetten in dit proces binnen Het Bossche Broek als geheel.
Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen via de nieuwsbrief.
 
Liesbeth van den Berg heeft voorheen 12,5 jaar als onderwijskundige gewerkt op de Fontys Pabo waarbij zij zich bezig hield met competenties en talentontwikkeling bij leerkrachten. Zij had daar als expertise "specialist jonge kind". De laatste vier jaar is zij directeur op KC Westerbreedte, waar twee scholen in een fusieproces mooie ontwikkelingen doormaken op verschillende terreinen. Uiteraard heten wij Liesbeth van harte welkom in onze organisatie om samen met ons de geformuleerde visie tot stand te kunnen brengen.

Fred Timmermans

Nieuws vanuit de school:

Studiedagen/vakantie:

Kerstvakantie: tot en met 8 januari 2017

Studiedag: vrijdag 13 januari: Alle kinderen zijn vrij.

Rapport en oudergesprekken:

Anders dan in de schoolgids staat aangegeven zal het 1e rapport voor de groepen 3-8 op donderdag 9 februari worden meegegeven.

De gesprekken hierover zullen op woensdag 15, op donderdag 16 en op maandag 20 februari plaatsvinden. Twee weken van te voren kunt u via onze app het gesprek zelf plannen.

Meneer Robert-Jan krijgt de Carnegiepenning

 

 

Hij is er zelf vrij nuchter onder en noemt het geen heldendaad. Toch kreeg Meneer Robert-Jan  maandagmiddag een onderscheiding van de Stichting Carnegie Heldenfonds. Hij redde vorig jaar april een man uit het Máximakanaal bij Den Bosch.

Het Carnegie Heldenfonds gaf hem

 de onderscheiding, omdat hij met gevaar voor eigen leven de drenkeling boven water hield tot de hulpdiensten er waren. Locoburgemeester Eric Logister van de gemeente Den Bosch overhandigde hem de heldenpenning namens de stichting.

Zelf vindt meneer Robert-Jan niet dat hij een held is. Als iemand hulp nodig heeft, dan kom je in actie, zegt hij zelf. Groep 7 is het niet met hem eens. Zij vinden hun meester  wel een held en zijn, net als zijn collega's, trots op hem.

 
 
 
 
 

 

 

 

Nieuws vanuit de sportcommissie:

Meneer Dirk (groep 8) is voor onze school actief bezig om sportactiviteiten binnen en buiten schooltijd voor diverse groepen te regelen. In de nieuwsbrief vindt u hier regelmatig verslag van.

Schreeuw de zaalvoetbalteams naar de overwinning!

De kanjers van Centrum en Zuid moeten op vrijdag 30 december aan de bak in het zaalvoetbaltoernooi voor basisscholen. De kinderen van de groepen 7 en 8 vertegenwoordigen onze school.

Het toernooi vindt plaats op vrijdag 30 december van 9.00 tot 18.00 uur in de Maaspoorthal (Marathonloop Den Bosch) Jij komt ze toch ook aanmoedigen!

Schoolzwemkampioenschappen:

Op donderdag 5 januari 2017 organiseert Zwemvereniging de Treffers voor alle leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 van het basisonderwijs de Schoolzwemkampioenschappen 2017. 

 Om 14.15 uur starten de eerste wedstrijden in zwembad Kwekkelstijn in Rosmalen. Iedere leerling met een zwemdiploma vanaf groep 3 kan meedoen.  

Aanmelden gaat via De treffers Rosmalen: www.detreffersrosmalen.nl  

Nieuws vanuit de ouderraad:
Algemene Ledenvergadering:

De Ouderraad nodigt alle ouders en verzorgers uit voor de Algemene Leden Vergadering op dinsdag 7 februari om 20:00 op school.
Tijdens deze vergadering wordt informatie gegeven over de activiteiten van de OR in het afgelopen en lopende schooljaar. Ook wordt het financiële verslag van vorig schooljaar besproken en bespreken we de begroting. Stukken kunnen vooraf worden opgevraagd bij de secretaris van de ouderraad; Karen van Waart, k.vanwaart@home.nl

Jumbo-actie

De Jumbo-actie begin dit schooljaar heeft voor onze school in totaal zo’n €1500,- opgeleverd! Superbedankt voor het sparen!
We zullen nog beslissen waar dit bedrag aan besteed gaat worden en zullen het dan laten weten.

Kerstkaarten voor Antoniegaarde: 
In verschillende groepen is er een Kerstactie geweest waarbij leerlingen kerstkaarten hebben gemaakt voor ouderen die in Antoniegaarde wonen. Het is een groot succes geweest. 

De kleuters van groep 1-2A hebben de gemaakte kaarten bezorgd bij de ouderen tijdens een koffieuurtje.
Iedereen veel dank voor het meewerken aan dit mooie initiatief!
 

Nieuws vanuit de klassen:

Groep 6:

Maandagmorgen 23 januari : Schoolvoorstelling "De grote illusionist" in de Verkadefabriek.

Deze magische muziektheatervoorstelling gaat over een assistente die te hard werkt, een kleine jongen die een briljant goochelaar wil worden, over liegen en bedriegen en over een langoor die telkens weer opduikt.

Groep 7-8:

Woensdagmorgen 11 januari: Schoolvoorstelling "Raps 'n Taps" in de Verkadefabriek.

Janice "Lady Jay" Lambert zingt en rapt alsof ze dagelijks twee dozijn Marsen eet. Wie graag met haar meeknabbelt is Andy "Stewlocks" Ninvalle. Hij is de verbluffende beatbox en tapdancer. Samen vormen ze het duo Maple Swank. Allerlei stijlen komen voorbij; hiphop, tap, beatboxen, rap en zang. Elke stijl gaat vergezeld van een korte workshop.