Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief mei 2017

20-04-2017

In deze nieuwsbrief: o.a. informatie over Dodenherdenking, schoolconcertjes en de methode Da Vinci

Vakantie en vrije dagen

Meivakantie: zaterdag 22 april tot en met zondag 7 mei

Hemelvaart:  vrij op donderdag 25 en vrijdag 26 mei

Vanuit de directie

Communicatieplan

De werkgroep communicatieplan is in april voor de laatste keer bij elkaar gekomen. De laatste puntjes worden nu verwerkt en de bedoeling is dat dan het plan wordt voorgelegd aan de MR. Daarna zorgen we ervoor dat iedereen het plan kan lezen door het te publiceren op onze website.

Methode Da Vinci

Het team heeft de methode Da Vinci gekozen als nieuwe methode voor wereldoriëntatie die het beste past bij onze nieuwe visie. Kinderen krijgen een stevige kennisbasis waarbij gedifferentieerd gewerkt kan worden met aandacht voor de 21st century skills.

Voor meer informatie over deze methode kunt u eens kijken op de website: http://www.demethodedavinci.nl/

Vanuit de school

Klankbordgroep bijeenkomst 11 april jl.

Onze klankbordgroep is op 11 april weer bij elkaar geweest. Leerkrachten en ouders van beide locaties hebben met elkaar gesproken over twee onderwerpen. Als eerste hebben we van gedachten gewisseld over het al dan niet delen van verschillende toetsresultaten, en ieders verwachtingen en mogelijkheden daarbij. Het gaat hier om de cito-toetsen, ZIEN!  (www.zienvooronderwijs.nl)  en bloktoetsen van de methodes. Daarnaast hebben we gesproken over de mogelijkheden om ouders in te zetten bij de cultuur- en natuureducatie. In het verlengde hiervan ligt ook het volgende punt van deze nieuwsbrief.

Voor de verschillende werkgroepen van ons Kindcentrum leverde ook deze klankbordgroep-bijeenkomst weer waardevolle input op; dank daarvoor! Op 3 juli is de laatste bijeenkomst van dit jaar op locatie Zuid. Wilt u meer weten over de klankbordgroep, spreek ons dan aan.

Juf Tjarda, Juf Marjolein, Juf Olga, Juf Annelieke, Meneer Robert- Jan, Juf Marie- Noël, Meneer Jaap, Juf Rose Marie en Juf Marieke.

Inzetten van ouderkwaliteiten

In de vragenlijst die u heeft ingevuld ter voorbereiding van de ouder-kindgesprekken in november van dit schooljaar stond ook de vraag “op welke ouderkwaliteiten mogen wij een beroep doen?” De werkgroep “Educatief Partnerschap” wilde hiermee inventariseren waar u, ouders, ons onderwijs kunnen aanvullen en/of ondersteunen. U heeft deze oproep massaal en enthousiast beantwoord! We mogen een beroep doen op een boeiend en divers aantal kwaliteiten. Hiermee zijn wij blij verrast; we hadden hier niet op durven rekenen en hebben daarom tijd nodig gehad om te bedenken hoe dit in te zetten. We hopen dat dit uw enthousiasme niet heeft doen temperen.

Vanzelfsprekend willen wij dankbaar gebruik maken van de aangeboden kwaliteiten. Om ervoor te zorgen dat we hier ook goed op in kunnen spelen, en de kinderen er ook optimaal van kunnen profiteren, willen we voor komend schooljaar een plan opstellen. We denken bijvoorbeeld aan een middag met leuke workshops of een workshop die aansluit bij een thema dat in een groep behandeld wordt. Dit doen we in overleg met onze leerkrachten en de klankbordgroep. We zijn er trots op om op deze manier samen met u invulling te gaan geven aan “educatief partnerschap” en onze missie: “samen het beste uit ieder kind halen!”

10-uurtje

Graag willen we u herinneren aan hetgeen in de schoolgids staat vermeld m.b.t. het 10-uurtje:

In de ochtendpauze kan uw kind fruit meenemen. Eventueel is een ander gezond tussendoortje ook mogelijk, hierbij is ons advies dit een (gezonde) boterham te laten zijn. Het fruit indien nodig graag schoongemaakt of gesneden meegeven.

Het drinken zien we bij voorkeur graag in een goed afsluitbare fles of beker in plaats van voorverpakt.

Wat de leerlingen eten, is uiteraard de verantwoordelijkheid van ouder(s)/verzorger(s).

De school kan kinderen echter helpen gezond te eten om zo de basis te leggen voor een gezond leven. De praktijk heeft uitgewezen dat dit werkt!

Wilt u de bekers/flessen en trommels s.v.p. voorzien van de naam van uw kind?

Aansluitend bij dit beleid zien wij liever geen voorverpakte koeken, zo voorkomen we ook zwerfvuil op de speelplaats.

4 mei: Dodenherdenking

Om 18.30 uur wordt in de Grote Kerk (Kerkplein) de herdenkingsdienst gehouden.  Leerlingen van onze school en van het Sint-Janslyceum verzorgen korte bijdragen.

Rond 19.30 uur zal vanuit de Grote Kerk de Stille Tocht naar de Casinotuin aanvangen. In de Casinotuin – de Tuin van Vrede van Vrijheid – zal bij het Verzetsmonument en het Joods Scholieren Monument rond 19.55 uur de officiële kranslegging plaatsvinden.

Het Joods Scholieren Monument is een oorlogsmonument dat door onze school en door het Sint-Janslyceum is geadopteerd. Dit monument herdenkt de gedeporteerde leerlingen tijdens de Tweede Wereldoorlog van het Joods Lyceum in Den Bosch.

Muziekonderwijs

Dit jaar zijn we in de muzieklessen bezig met een lessenserie over de houten blaasinstrumenten.  Hoe ze worden gemaakt, hoe ze bespeeld worden en wat de verschillen zijn.

Sommige klassen hebben op buisjes van de panfluit en op plastic flesjes geblazen. Anderen hebben rietjes verknipt om te ervaren hoe hobo werkt.  Via het digibord is natuurlijk gekeken en geluisterd naar de verschillende instrumenten, maar het allerleukst is het natuurlijk als je de instrumenten in het echt kunt zien en horen.

Op dinsdag 16 mei zijn er daarom twee concertjes (groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8) voor en door de leerlingen. ’s Morgens op locatie Zuid en ’s middags op locatie Centrum. Te gast zijn dan de houtblazersdocenten van de muziekschool  die verbonden is aan onze school: www.muziekleshbb.nl aangevuld met ervaren muzikanten. Als er leerlingen zijn die ook een houten blaasinstrument bespelen dan mogen zij dit instrument deze dag meebrengen en iets laten horen.

Oproep: Als er een ouder is die hobo speelt, nodigen wij die uit om contact op te nemen met wilmavanderschoot@hetbosschebroek.nl of marionvaneijk@hetbosschebroek.nl Wellicht kunt u meedoen aan deze concertjes. 

De kinderen van groep 4 krijgen dit jaar blokfluitles. Groep 5 en 6 zijn aan de slag gegaan met het klokkenspel. Ze zijn erg enthousiast en ze zullen van zich laten horen tijdens het concert van 16 mei.

Vanuit de sportcommissie

IAG SportEvent

Tijdens het Hemelvaart-weekend (25 t/m 28 mei) staat heel de Maaspoort weer op zijn kop met 4 dagen beweegplezier bij het IAG. 

Er zijn heel veel activiteiten te doen voor basisschoolkinderen zoals de Kids challenge, circus, een instuif, een te gek springkussen, we gaan knutselen, er is een sportcourt en niet te vergeten de Bossche Apenkooi Kampioenschappen!  Kijk op de www.iagsportevent.nl  en klik op programma en challenges om te zien wat er allemaal is. Daar vind je ook veel filmpjes zodat je al wat challenges thuis kunt oefenen. 

Basketbal 3 tegen 3 toernooi

Samen met New Heroes Basketball wordt op de eerste maandag van de Meivakantie, maandag 24 april, het eerste Basketbal 3 tegen 3 toernooi georganiseerd bij Maaspoort Sports & Events!  Onze school is hier goed vertegenwoordigd met een aantal teams! Leuk als je komt kijken!

Vanuit de muziekschool Het Bossche Broek

Onze muziekschool gaat op zaterdag 3 juni meedoen met een activiteit van Sjors Creatief. Op die dag geven docenten van de muziekschool een open les op locatie centrum in de speelzaal. Op dit moment hebben al ongeveer 20 kinderen zich ingeschreven voor deze Muziek Hotspot.
Om nog wat extra aandacht op deze open les te vestigen zullen 5 docenten van de muziekschool en een paar van hun leerlingen op dinsdag 23 mei tussen 12.00 – 13.30 uur een schoolconcertje geven op locatie centrum. Je kunt je opgeven voor de open les op 3 juni op de website van de muziekschool  www.muziekleshbb.nl .

Vanuit leesbevordering

Thema-avond: 'Plezier in lezen, ook als je dyslexie hebt'.

Dinsdag 16 mei van 20.00-21.30 uur.

Voor meer informatie, klik hier voor de flyer.

 

Vanuit locatie centrum

Vastenactie

De vastenactie op locatie Centrum heeft het mooie bedrag van 1215,08 opgeleverd voor het Jeugdsportfonds 's-Hertogenbosch -Vught. Hiervan kunnen zeker 5 kinderen die in armoede leven lid worden van een sportvereniging. In een sfeervolle Paasviering hebben we dit bedrag overhandigd aan de mensen van het Jeugdsportfonds

Vanuit de groepen

Groepen C1-2

Maandagmiddag 29 mei gaan de groepen 1-2 naar de voorstelling "Woesj!" in de Verkadefabriek. Dit is een beeldende muziekdansvoorstelling met een flinke vleug opera en fantasie.

Op woensdag 31 mei vieren de kleuters van Groep 1/2A, B en C de verjaardagen van hun juffen.
Ook dit jaar gaat Juf Rietje weer gezellig een dagje mee op stap!
 

Groepen C3 en C4

Op donderdag 18 mei gaan we in de middag met de groepen 3 en 4 allerlei rekenactiviteiten ondernemen. En dan niet gewoon in de klas, maar ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek!

Groep C5

Op vrijdag 12 mei gaan we naar het Jeroen Bosch Art Center. Wij hebben dit uitje gewonnen omdat we de eerste prijs hebben gewonnen bij het Oetelkrabbelknutselfeest 2017.

In de maand mei start ook alweer het laatste onderdeel van Klas en Kunst in groep 5. De komende weken gaan we aan de slag met het onderdeel 'dans'.

Vanuit locatie zuid
Parijse Markt

Op donderdag 18 mei  van 16.00-18.30 uur organiseert de school in het kader van de vastenactie weer onze tweejaarlijkse Parijse Markt. De opbrengst van deze markt zal dit jaar ten goede komen aan Het Rode Kruis dat het geld zal gaan besteden aan het bestrijden van de gevolgen van de droogte in Afrika. Het Rode Kruis zal de kinderen hier op school over komen vertellen. Om van de markt wederom een groot succes te maken, hebben we de hulp van u en uw kinderen hard nodig! Wij denken bijvoorbeeld aan de verkoop van lekkernijen, (bruikbaar!) speelgoed, kinderboeken, optredens, zelfgemaakte spulletjes zoals sieraden, vogelhuisjes, etc. Groep 8 zal een eigen restaurant runnen, waarvan de opbrengst ten goede zal komen aan de jaarlijkse schoolmusical. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om, na afloop van de markt, het overgebleven speelgoed te doneren aan de Speelgoedbank in ’s-Hertogenbosch.


Gevonden voorwerpen

De gevonden voorwerpen worden bewaard in de kast bij de leerkrachtentoiletten. Vraag eventueel hiernaar bij een van onze conciërges of administratief medewerkster. De vrijdag voor elke vakantie worden de gevonden voorwerpen opgeruimd (weggegooid).

Vanuit de groepen

Groepen Z1-2

Na de meivakantie starten we met een nieuw thema: Familie.

Spelletjesochtend:

Groep 1-2a: vrijdag 12 mei

Groep 1-2b: vrijdag 19 mei

Groep 1-2c: vrijdag 12 mei

groep 1-2d: vrijdag 19 mei en op woensdag 31 mei
 

Natuurspeurtocht in Oisterwijk:

groep 1-2a: woensdag 24 mei

Groep 1-2c: vrijdag 19 mei.

groep 1-2b: woensdag 17 mei 

groep 1-2d: vrijdag 12 mei

 

Groepen Z3 en Z4

De groepen 3 en 4 hebben 23 mei 's middags gezamenlijk de grote rekendag.

 

Groep Z5

Op de dinsdagen 16 mei en 23 mei en 30 mei en 13 juni hebben de kinderen in de middagen theaterlessen van de Muzerije. Zij hebben die dagen geen gymles.