Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief De Vreedzame School blok 6

16-05-2017

In blok 6 gaan de lessen over overeenkomsten en verschillen tussen mensen.

We willen de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en  in cultuur. We werken aan acceptatie en waardering ervan.   Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet  binnen de eigen families,  de klas, het kindcentrum en de gehele samenleving.

Nieuwsbrief De Vreedzame school blok 6