Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief juni 2017

25-05-2017

In deze nieuwsbrief: o.a. nieuws over de organisatiestructuur,  schoolreisjes en afsluitende presentatie Wishtraining.

Vakantie en vrije dagen

Maandag 5 juni: Tweede Pinksterdag

Vanuit de directie

Personeel:

Twee collega’s gaan komend jaar de master Leren en Innoveren volgen. We wensen juf Annelieke en juf Loes hier veel succes mee.

Nieuwe organisatiestructuur:

Zoals al eerder gemeld gaan we komend jaar de organisatiestructuur veranderen. In plaats van bouwen gaan we met units werken. De groepen blijven de basisgroep van waaruit gekeken wordt hoe we het beste kunnen differentiëren. Het streven is om minimaal 1 keer per week een groepsdoorbrekende activiteit te hebben.

Het eerste aanspreekpunt voor ouders blijft de groepsleerkracht. Daarnaast worden er unitleiders aangesteld die de direct leidinggevenden zijn van de groepsleerkrachten en waar u als ouder ook terecht kunt voor vragen die de unit of het kindcentrum betreffen. Elke unit heeft ook een eigen Intern Begeleider (IB-er). De collega’s zijn werkzaam op beide locaties.

Unit 1 (groep 1-2-3): Amber Roelen Unitleider en Anke van Kerkhoven IB-er

Unit 2 (groep 4-5): Aimee Muller Unitleider en Miranda van der Heijden IB-er

Unit 3 (groep 6-7-8): Iris Verstappen Unitleider en Marieke Leliefeld IB-er

Mocht u vragen hebben over deze nieuwe organisatiestructuur, dan kunt u die stellen aan Fred Timmermans of Liesbeth van den Berg.

Vanuit de school

Schoolreis:
Donderdag 1 juni gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis.
We gaan naar de volgende bestemmingen:
Groep 3 Zuid: Dippie Doe te Best.
Groep 4: Safaripark Beekse Bergen te Hilvarenbeek.
Groep 5: De Efteling in Kaatsheuvel.
Groep 6: Toverland te Sevenum.
Groep 7: Fitt Outdoor, IJzeren Man te Vught.
We vertrekken om 9.00 uur. De kinderen hoeven pas om 8.50 uur op school te zijn.
Als uw kind toch eerder op school is, wordt er gewoon voor opvang gezorgd.
Er komt ook nog informatie per brief.

Groepen 8:

Het moment nadert snel dat wij weer afscheid gaan nemen van onze groepen 8.

In de komende weken gaan zij hard werken aan de eindmusicals en staan er nog een aantal leuke dingen op het programma.

Op donderdag 15 juni is er een Schoolverlaterssportdag.

Van dinsdag 27 juni tot en met vrijdag 30 juni gaan de kinderen met elkaar op kamp.

 

Ouderavonden:

Op donderdag 29 juni, dinsdag 4 juli en woensdag 5 juli zijn de laatste ouderavonden gepland voor de ouders van de groepen 1 t/m 7. U krijgt hierover nog bericht wanneer u zich kunt inschrijven voor deze gesprekken via de Schoolapp.

Schoolapp:

Op moment ondervinden we wat problemen met de schoolapp. (Push)berichten worden wel opgeslagen, maar er komt geen melding meer dat u een bericht heeft ontvangen. We hebben dit aangegeven bij Concapps, het bedrijf dat onze schoolapp in beheer heeft. De app verwijderen van uw telefoon en opnieuw installeren lijkt tot nu toe meest effectief. We adviseren dit dan ook te doen. 

Vanuit leesbevordering

Ook deze zomer is er weer een nieuwe editie van de VakantieBieb-app, met leuke e-books voor leerlingen van groep 3 t/m 8. Dit jaar kan de app worden gedownload vanaf 1 juni, dus ruim voor de zomervakantie. Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl
Nieuw dit jaar is het leesprogramma 'Duik met je boek de zomer in', voor de groepen 1 t/m 7.  Hierbij krijgen de kinderen een invulposter waarop ze gelezen boeken kunnen bijhouden. De boeken kunnen voor de vakantie geleend worden in de schoolbieb en tijdens de vakantie in de stadsbiebs. Ook de gelezen boeken uit de VakantieBieb-app kunnen op de poster worden ingevuld . Na de vakantie nemen de kinderen de posters weer mee naar school en worden Leesdiploma’s uitgedeeld.

Blijven lezen in de vakantie is niet alleen leuk maar ook belangrijk: onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen al snel 1 à 2 niveaus terugvallen in hun leesontwikkeling.

Vanuit locatie centrum

Vanuit de groepen

Groep C1-2:

Het laatste thema van dit jaar is Zomer, zee en vissen.

Groep C5
Op woensdag 7 juni gaat groep 5 een bezoek brengen aan een melkvee bedrijf. Wij krijgen hier een rondleiding en komen meer te weten over het boeren leven.
In juni hebben we alweer les in het laatste onderdeel van klas en kunst, dans.

Groep C5 -  C6:

Op donderdag 8 juni gaan we samen de Grote Rekendag doen.

Groep C5 t/m C8:

Op donderdag 22 juni komt de technobiel langs bij ons op school. De groepen 5 t/m 8 gaan allerlei technische proeven doen. De technobiel heeft twee verdiepingen vol proefjes en experimenten. 

Vanuit locatie zuid

Vanuit de groepen

Groepen Z1-2:

Er wordt verder gewerkt aan het thema 'Familie'.

Groep Z5:

Op de dinsdagen 13 juni en 20 juni hebben de kinderen in de middagen theaterlessen van de Muzerije. Zij hebben die dagen geen gymles. 

Groep Z6:
Op dinsdag 6 juni geven we een eindpresentie van de Wish training die we gevolgd hebben. Ouders en andere familieleden zijn van harte welkom om deze presentatie bij te wonen. Plaats: Het Palet. Aanvang 11.00

Groep Z7 / Z7-8 / Z8:

Op donderdag 8 juni hebben wij de Grote Rekendag tussen 8.30 en 12.00.

Op maandag 19 juni gaan we de hele ochtend op bezoek bij het provinciehuis.