Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief juli 2017

29-06-2017

In deze nieuwsbrief: o.a. nieuws over de rapporten en gesprekken, de studenten van het KW1 en de laatste activiteiten in de groepen voor de zomervakantie.

Vakantie en vrije dagen

Zaterdag 15 juli t/m zondag 27 augustus: zomervakantie.

Vanuit de directie

Vooruitlopend op de schoolgids 2017-2018 (zoals u deze gaat vinden op onze website) doen wij u hierbij de groepsbezetting van het komende schooljaar toekomen. 

In de vorming van een kindcentrum hebben we dit jaar voor een nieuw organisatiemodel gekozen (e.e.a. bekrachtigd door de medezeggenschapsraad). Wij hebben u hierover eerder dit schooljaar geïnformeerd. 

Het kindcentrum is opgedeeld in drie units:

Unit 1: kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, groep 1,2 en 3

Unit 2: groep 4-5

Unit 3: groep 6-7-8

De direct leidinggevenden binnen de unit worden de zogenaamde “unitleiders”

Elke unit heeft ook een “eigen” interne begeleider. 

Zowel de  unitleiders als de interne begeleiders als de directie zijn op beide locaties werkzaam.

De groepsbezetting komt er als volgt uit te zien: ...

Klik hier voor het complete overzicht.

Vanuit de school

Rapporten en gesprekken

De rapporten worden op vrijdag 14 juli meegegeven. De gesprekken zijn inmiddels weer via de app ingedeeld. 
U wordt dus verwacht op een van de volgende data:

- donderdag 29-06

- dinsdag 04-07

- woensdag 05-07

- donderdag 06-07

Het kan per klas verschillen van welke data en gebruik gemaakt kan worden en of dit middagen en/ of avonden zijn.

De uitnodigingen voor deze gesprekken zijn vorige week meegeven aan de kinderen.

 

Communicatie

We hebben u al eerder bericht dat we het onderwerp communicatie met ouders en medewerkers aangepakt hebben door een communicatieplan te schrijven. Op korte termijn zult u merken dat onze app een update krijgt en zaken hierin meer overzichtelijk worden.

Daarnaast zult u merken dat we steeds minder papieren brieven mee gaan geven. Hiervoor is het wel nodig dat wij over actuele mailadressen beschikken. Maandelijks krijg u de kindcentrum nieuwsbrief in de mail en wordt u ook via de app hierop geattendeerd. Groepsspecifieke zaken gaan we ook meer mailen en/of via de app communiceren. Het doel is dat alles makkelijk terug te vinden en na te lezen is. Ook zorgen we er zo voor dat er veel minder papier gebruikt wordt.

Om alle gegevens compleet te hebben willen we op dinsdag 4 juli een test mail verzenden naar alle ouders. Mocht je op 4 juli geen mail ontvangen van Els van Gennip vanuit ParnaSsys, stuur dan een mail naar: elsvangennip@hetbosschebroek.nl met in het onderwerp; geen mail ontvangen. Geef even aan welk emailadres wij mogen gebruiken en van welke leerling (en groep) u ouder bent.

 

Studenten onderwijsassistent KW1
Op 4 juli zullen onze studenten Dide, Laure en Serife hun welverdiende diploma ontvangen na drie jaar hard werken aan hun MBO studie Onderwijsassistent. Zij hebben het hele jaar groep C8, Z4a en Z1-2c ondersteund en met goed gevolg hun proeven van bekwaamheid gehaald.
Meiden, gefeliciteerd!

Wij nemen afscheid van de tweedejaars studenten die in het derde jaar van hun opleiding op een andere basisschool of kindcentrum hun praktijkstage voortzetten.
Dank je wel aan Mariem (C1-2C), Daphne (C3) Lonneke (C4), Hripsime (C6), Pien (Z3b) Noor (Z4b) Melissa (Z5), Sidny (Z6) Janneke (Z6), Cathalijne (Z7) en Margo (Z7-8) voor jullie inzet, harde werken en gezelligheid.

De eerstejaarsstudenten van het KW1 zullen komend schooljaar hun praktijkstage bij ons vervolgen. Zij zullen aangevuld worden met een twaalftal nieuwe tweede en derdejaars studenten. Roxana (C1-2c) en Nakea (C5) zullen hun derde jaar ook bij ons gaan invullen.

Grote rekendag peuters en kleuters

Ieder jaar wordt de grote rekendag georganiseerd. Op woensdag 5 juli nemen alle kleuters en sommige peuters deel aan deze dag.
Fijn dat een aantal ouders zich hebben opgegeven om de kinderen te begeleiden! Lees hier meer...

Vanuit locatie centrum

Vanuit de groepen


Groep C2-C3
Vanaf 22 juni zijn we bezig met het overgangsprogramma van  groep 2 naar groep 3.
Dit jaar doen we dat op een andere manier. Op vijf middagen (22 juni - 27 juni - 29 juni - 4 juli en 6 juli) gaan de kinderen van 2 en 3 in groepjes spelen en werken in de lokalen van groep 1-2 en 3. In 10 activiteiten maken de kinderen van groep 2 kennis met het werken in groep 3 waarbij de kinderen van groep 3 van alles voordoen en vertellen over groep 3. Zo maken zij samen een woordweb over het thema "water", oefenen sommetjes met een vissenvangspel, proberen zij te ontdekken hoe je de snelste zeilboot maakt, maken zij een digitale waterleiding op het digibord van groep 3, leren zij het woordje vis lezen en schrijven en tekenen zij samen "de mooiste vis van de zee".
Op 13 juli zullen de kinderen van groep 2 voor een uurtje als volledige groep kennis gaan maken met de leerkracht(en) van groep 3.

 
Groep C3
Op 12 juli nemen we afscheid van Juf Lotte, die het zwangerschapsverlof van Juf Evelien heeft ingevuld.
Juf Lotte verwacht zelf ook een baby'tje en zal in het nieuwe schooljaar met verlof gaan.

 

Groep C5

Op donderdag 6 juli vieren we in groep 5 onze verjaardagen en nemen we afscheid van juf Nakea die dan haar laatste dag heeft. We brengen die dag een bezoek aan de ontdekstation in Tilburg. Daar gaan we allerlei technische proeven doen en gaan we aan de slag met een green screen. 

Tegels op het schoolplein

Berichtje van Fien uit groep 5….

We hebben op het schoolplein 4 tegels eruit gehaald en plantjes in gezaaid. Ik heb ze met meester Jaap, Sam en Camiel naast het fietsen schuurtje van de leraren gezaaid. Lees hier meer.

Vanuit locatie zuid

Vanuit de groepen

Groepen Z1-2
Vrijdag 14 juli nemen de kleutergroepen afscheid van de oudste kleuters. De ouders van de oudste kleuters zijn hierbij van harte welkom om 12.00 uur op het schoolplein.
 

Groep Z3a

Groep 3a gaat op 5 juli naar de Heemtuin om te zoeken naar slootdiertjes o.l.v. Ben van Bennekom.


Groepen Z4

Woensdag 5 juli vieren de groepen 4a en 4b van locatie Zuid de jaarlijkse juffendag!
Na een start in de eigen groep, gaan we om 9.15 uur richting speeltuin "Het Kwekkeltje" waar we tot 12.00 uur blijven. De kinderen hoeven die dag geen 10-uurtje mee te nemen, de juffen zorgen voor de traktaties. Wel is het fijn als de kinderen kleding en schoenen dragen die tegen een stootje kunnen.
Bij slecht weer zullen we er op school een gezellige ochtend van maken.

Groep 7Z
Op 7 juli heeft groep 7 'Juffendag'.
We gaan dan naar.......... Ja, dat is nog een verrassing,
maar dat we er een gezellige ochtend van gaan maken staat vast!