Stel cookie voorkeur in

Schoolconcerten

Op dinsdag 16 mei wordt er een bijzondere, muzikale dag georganiseerd met als thema "De houtblaasinstrumenten".

Door wetenschappelijk onderzoek is inmiddels duidelijk geworden dat muziek zoveel goede invloeden heeft op kinderen. Neuropsycholoog Erik Scherder gaf het ook aan bij ‘De wereld draait door’ : Muziek geeft een beter leven! 

Kindcentrum het Bosschebroek is een van de weinige scholen in Nederland die een vakleerkracht hebben voor muziek. Daarnaast heeft de school een muziekschool www.muziekleshbb.nl  aan zich gebonden zodat de muzieklessen buiten school voortgezet kunnen worden. 

Op dinsdag 16 mei worden er onder schooltijd interactieve concerten voor de kinderen georganiseerd waarbij zowel professionele docenten als leerlingen zich laten horen.

Renske van der Heijden (dwarsfluit) en Joost van Balkom (klarinet/saxofoon) van muziekschool www.muziekleshbb.nl  verlenen hieraan vrijwillig hun medewerking. Zij worden aangevuld met muzikanten Cas Nouwens (fagot) en Petra van Gerven (klarinet).

's Morgens van 10 tot 12 uur zijn er 2 concerten op locatie Zuid (groep 3,4,5 en groep 6,7,8) en 's middags van 13 tot 15 uur zijn er 2 concerten op locatie Centrum (groep 3,4,5 en groep 6,7,8). 

Vanwege ruimtegebruik is het concert helaas niet toegankelijk voor ouders en andere belangstellenden.