Stel cookie voorkeur in

Welkom!

Het team, de ouderraad en de medezeggenschapsraad van Kindcentrum Het Bossche Broek heten u van harte welkom op onze website.

Op deze website vindt u informatie over onderwijsinhoudelijke en praktische schoolzaken. Heeft u na het bezoeken van deze website nog vragen of opmerkingen neem dan gerust contact op met de schooldirectie of het managementteam.

Nieuwe ouders die een stukje van de sfeer in de school willen proeven, nodigen wij van harte uit voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding door onze school.

info@hetbosschebroek.nl of

073-8225390 (Locatie Centrum)

073-8225320 (Locatie Zuid)

 

Dit zijn wij

Kindcentrum Het Bossche Broek is ontstaan uit de fusie tussen de R.K. Basisschool St. Aloysius en de R.K.Basisschool Keysershoff op 1 augustus 1994.

Het kindcentrum is gevestigd op twee locaties in de wijken Centrum en Zuid. Het kindcentrum kende de afgelopen jaren een groei in leerlingenaantal. Nu stabiliseren de aantallen zich op het maximaal aantal leerlingen dat de school kan huisvesten: tussen 560 en 580 leerlingen.

Als katholieke school staan wij open voor iedereen. Door respect en begrip voor ieders waarden te bevorderen willen we de kinderen voorbereiden op de multiculturele samenleving waar zij deel van uit maken.

Onze school is een onderdeel van de stichting Signum. Het bestuur van de stichting Signum voert een beleid, dat erop gericht is, activiteiten te ontwikkelen voor alle kinderen ongeacht hun (etnische, maatschappelijke of godsdienstige) achtergrond. De scholen van de stichting Signum zijn algemeen toegankelijk. Signum gaat uit van de uniciteit van het individu en wil daar maximaal recht aan doen.

Wij hebben een nauwe samenwerking met twee kinderopvangorganisaties, Kanteel Kinderopvang op locatie Centrum en Kinderopvang Smallsteps op locatie Zuid.

Samen dragen wij bij aan de stappen die een kind zet op weg naar volwassenheid. Wij zorgen voor een veilige omgeving, waarin kinderen hun talenten kunnen ontplooien passend bij hun leeftijd en ontwikkeling. Wij hebben een vast team van professionals met ruime ervaring in de kinderopvang en de school en zijn op weg om op te gaan tot 1 Integraal Kind Centrum.

Mede mogelijk gemaakt door Vione van Leeuwen, van Vla-fotografie. Zij heeft gezorgd voor een goede kwaliteit foto's op deze website.

vla-fotografie.nl