Stel cookie voorkeur in

Zorgstructuur

Basiszorg op ons kindcentrum

Al bij het intakegesprek begint de zorg voor uw kind. In dit gesprek vertellen wij u over de visie en het concept van ons kindcentrum. Graag horen wij van u of, en in welke mate, u denkt dat uw kind extra zorg nodig heeft van ons. Dit kan op allerlei gebied zijn. Vervolgens bekijken we samen of ons kindcentrum de juiste keuze is. Wanneer uw kind is ingestroomd starten wij direct met het volgen van uw kind en met het bieden van passende zorg.

Op onze school hebben wij een aantal leerkrachten dat zich gespecialiseerd heeft in passende leerlingenzorg. Deze interne begeleiders hebben regelmatig overleg met elkaar. Ook de directeur sluit regelmatig aan. In dit overleg wisselen zij informatie uit over de zorg binnen groepen of voor individuele  leerlingen. Samen kijken zij op welke wijze de groepsleerkracht ondersteund kan worden in het bieden van passende zorg voor de groep of voor het individuele kind.

De leerlingenzorg betreft meerdere niveaus. U kunt hierover in onze kindcentrumgids meer lezen.

De interne begeleiders hebben regelmatig contact met de groepsleerkrachten over de cognitieve vorderingen en over het sociaal-emotioneel welzijn van de leerlingen. Mochten er opvallende zaken zijn, dan wordt er altijd contact gezocht met u als ouder of verzorger.

U kunt zelf ook altijd een afspraak maken met een van de ib’ers, als u zorg heeft over uw kind, of wanneer u een keer wilt sparren over opvoedkundige zaken of zorg over de omgeving etc.

IB'ers

Unit 1: Anke van Kerkhoven anke.vankerhoven@signumonderwijs.nl

Unit 2: Miranda van der Heijden Miranda.vanderheijden@signumonderwijs.nl

Unit 3: Carola de Jong

 

Logopediste

Jacqueline van den Elsen, de G.G.D. logopediste voor onze school, houdt elke maandag van 13.00 tot 14.00 uur telefonisch spreekuur. Ouders kunnen met vragen op het gebied van de spraak-taalontwikkeling bij haar terecht via 073 – 64 04 569.

Sociaal verpleegkundige GGD

 

Mijn naam is René van Gils en ik ben als verpleegkundig specialist werkzaam bij de GGD Hart voor Brabant. Namens de GGD ben ik de contactpersoon van uw school/kinderopvang. U kunt bij mij terecht als u vragen of twijfels heeft over de groei en ontwikkeling van uw kind/leerling. Dat kan betrekking hebben op het gedrag, motorische of lichamelijke ontwikkeling, de spraak-taal of iets anders waar u tegenaan loopt.

U kunt mij via de mail bereiken op:  r.van.gils@ggdhvb.nl

 
Schoolmaatschappelijk werkster Juvans locatie Centrum

 

Ik ben Brigitta van Balkom, ik werk zowel als schoolmaatschappelijk werkster als algemeen maatschappelijk werk. Mijn werkveld is de Binnenstad, Muntel, Vliert Orthenpoort en Hofstad. Ik zit in de buurtteam in deze wijk. Dat is een samenwerking  Divers Welzijnsorganisatie en MEE een hulpverleningsorganisatie voor mensen met een beperking. Mijn werk is erg afwisselends, Ik heb kindergespreken, ik werk met Kids Skills een vaardigheidstraining voor kinderen, leidt kinderen toe naar trainingen zoals rots en water, faalangstreductie, Sova en Kies. Mocht er financiële problemen zijn dan bied ik ondersteuning en kan een aanvraag doen bij sport en cultuurfonds. Opvoedingsvragen, echtscheidingen, rouwverwerking, zijn onderdelen van mijn werkzaamheden.

 • Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en vrijdag.
 • Mijn mobielnummer is 06-43359049
 • Mijn mailadres is brigittavanbalkom@juvans.nl
 
Schoolmaatschappelijk werkster Juvans locatie Zuid

 

Mijn naam is Loes Eras. Ik ben werkzaam bij Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en tevens ook werkzaam binnen Buurtteam Zuid. U kunt bij mij terecht voor al uw vragen en zorgen over het gedrag van uw kind, over de opvoeding en over uw thuissituatie.

 

 

Wat kan het maatschappelijk werk op school u bieden:

 • Een eerste gesprek waarin u uw zorgen kunt bespreken.
 • Consultatie en advies over de ontwikkeling van uw kind.
 • Korte gesprekken met uw kind op school over waar uw kind tegenaan loopt.
 • Opvoedingsbegeleiding in uw gezin.
 • Advisering en begeleiding aan u en uw gezin o.a. op het gebied van echtscheidings-, verwerkings- en gezinsproblematiek.
 • Indien nodig een goede verwijzing voor onderzoek of (specialistische) begeleiding.

De maatschappelijk werker op school kan u helpen met vragen als:

 • Ik heb geen geld om gympen te kopen voor mijn kind. Hoe los ik dat op?
 • Waarom is mijn kind toch zo verdrietig?
 • Hoe maak ik mijn kind meer weerbaar?
 • Wij gaan scheiden, hoe vertel ik dit aan mijn kind?
 • Ik, als ouder, heb hulp voor mijzelf nodig, kan dat ook…?

U kunt als ouders altijd een afspraak maken en op verzoek van ouders kan ik een gesprek voeren met het kind. Ik ben bereikbaar via de intern begeleider en leerkracht op school, maar u kunt mij ook bereiken op onderstaand nummer:  

 • Via het Centraal Bureau Juvans: 073 – 6444 244
 • Mobiel: 0654933859
 • Per email: loeseras@juvans.nl