Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

Even voorstellen…..
Een Afrikaanse zegswijze luidt: “It takes a village to raise a child.” Vrij vertaald naar de schoolsituatie: het doen leren en doen ontwikkelen van een kind is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van kind, ouder en school. Op tal van manieren kunnen ouders betrokken zijn bij het wel en wee op school. Als hulpouder, lid van de ouderraad of werkgroep kun je binnen de school aan de slag.
Ook binnen de medezeggenschapsraad is een belangrijke plaats voor ouders ingeruimd. De medezeggenschapsraad (MR) van Het Bossche Broek bestaat uit een enthousiaste groep ouders (4) en personeelsleden (4), die met de directie overlegt over het beleid van de school. De directie informeert en raadpleegt de medezeggenschapsraad over kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. Naast een informatie- en adviesrecht heeft de medezeggenschapsraad een instemmingsrecht. De medezeggenschapsraad kan ook op eigen initiatief zaken in gang zetten.

 
Vergaderschema 2018-2019

datum                        tijd en locatie                                 notulist             tijdbewaker

Di 11-09-2018          18.00 uur locatie centrum             Thomas            Karin

Di 06-11-2018          18.00 uur locatie Zuid                     Karin                Tineke

Di 15-01-2019          20.00 uur locatie Zuid                     Tineke              Hanny

Di 19-03-2019          19.30 uur locatie Zuid                     Hanny               Monique

Di 07-05-2019          19.30 uur locatie Zuid                     Monique           Jacqueline

Di 18-06-2019          19.30 uur locatie Zuid                     Jacqueline       Thomas

Di 02-07-2019          19.30 uur locatie Zuid                     Thomas            Karin

 

Notulen

Notulen MR HBB 07-05-2019

Notulen MR HBB 19-03-2019

Notulen MR HBB 15-01-2019

- Financieel jaarverslag MR 2017-2018

- Jaarverslag MR 2017-2018

Notulen MR HBB 06-11-2018

Notulen MR HBB 11-09-2018

Notulen MR HBB 26-06-2018

Notulen MR HBB 15-05-2018

Notulen MR HBB 10-04-2018

Notulen MR HBB 06-03-2018

Notulen MR HBB 16-01-2018

Notulen MR HBB 07-11-2017

Notulen MR HBB 12-09-2017

Notulen MR HBB 26-06-2017

 

Brief kandidaatstelling MR lid 2018-2019

Verslag bezoek wethouder 24-11-2017

Heeft u vragen en/of opmerkingen schroom dan niet om contact op te nemen met uw vertegenwoordiger in de medezeggenschapsraad. 

U kunt ook mailen naar: mr@hetbosschebroek.nl

 

namens de ouders:

Marlies van Elk, m.v.elk@home.nl (voorzitter)

Tineke van den Heuvel, tinekevandenheuvel@hotmail.com  

Monique Wilmer, mique69@zonnet.nl (secretaris)

Thomas Dorlandt, Thomasdorlandt@gmail.com

 

Namens de leerkrachten:

Mevr. Hanny  van Hoorn, hanny.vanhoorn@signumonderwijs.nl

Mevr. Jacqueline Spijkerman, jacqueline.spijkerman@signumonderwijs.nl

Mevr. Karin de Bekker, karin.debekker@signumonderwijs.nl

Mevr. Marjolein Kremers, Marjolein.Kremers@signumonderwijs.nl

 

Adviseurs namens directie:

Dhr. Fred Timmermans, fred.timmermans@signumonderwijs.nl

Liesbeth van den Berg, liesbeth.vandenberg@signumonderwijs.nl