Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief februari 2019

31-01-2019

Kindcentrumontwikkeling

Op 15 januari is er een MR vergadering geweest waarin het proces van ontvlechting door de bestuurder Jan Heijmans verder is toegelicht. De MR heeft instemming verleend op het aanvragen van een extra Brinnummer. De komende periode staat in het teken van het werven van twee nieuwe directeuren en het vaststellen van de formatie van komend schooljaar. Beide locaties hebben met een daling van leerlingaantal te maken. Dit zal zeer waarschijnlijk gevolgen hebben voor het aantal groepen dat we volgend jaar kunnen maken. We houden u hiervan op de hoogte.

Naamgeving nieuwe kindcentra

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het ontvlechten van de locaties van KC Het Bossche Broek. Wanneer we in augustus twee kindcentra zijn, horen daar ook twee originele en aansprekende namen bij. Iedereen die zich betrokken voelt bij Het Bossche Broek, wordt uitgenodigd mee te denken over een nieuwe naam voor één van de locaties van ons kindcentrum. Vandaag ontvangen alle kinderen hiervoor een formulier. Dit formulier kan worden ingeleverd in de daarvoor bestemde brievenbus beneden in de hal. Mocht u dit formulier liever digitaal inleveren dan kan dat via deze link. Degene die ons geholpen heeft aan die aansprekende nieuwe naam, krijgt naast alle lof natuurlijk ook een mooie verrassing. Wij zijn benieuwd!

Kalender februari

Via deze link komt u in de kalender van de maand februari voor locatie centrum. Hierop kunt u zien welke activiteiten er voor de verschillende groepen of units zijn gepland.

Aanmelden nieuwe leerlingen die komend schooljaar vier jaar worden

Wanneer u nog een broertje of zusje van een leerling thuis heeft dat komend schooljaar vier jaar wordt en nog niet in is geschreven, dan willen we u vragen dit zo spoedig mogelijk te doen. We zijn op dit moment bezig met het formeren van het aantal kleutergroepen en hebben daar alle relevante informatie van instroom bij nodig.

Oproep: Deel uw ervaring over het (passend) onderwijs

In het onderwijs wordt hard gewerkt om te zorgen dat kinderen en jongeren goed kunnen leren.
Vaak levert dat mooie resultaten op. Soms kan dat ook nog beter. Heeft u een situatie
meegemaakt waarin u tevreden of juist ontevreden was over het (passend) onderwijs, en wilt u dit
delen? Wij willen graag weten wat u meemaakt rond het (passend) onderwijs. Daarom heeft minister Slob een online vertelpunt geopend waarop u uw ervaringen kunt vertellen. Van deze ervaringen kan iedereen leren.
Deel dus uw ervaring! Vertelpunt OCW

Hoofdluis

In de eerste 4 dagen na iedere schoolvakantie worden de leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. 

Zodra er gemeld wordt dat er hoofdluis heerst op school en u ziet dat uw kind(eren) jeuk heeft en krabt, is het waarschijnlijk al te laat. Controleer uw kind(eren) daarom liefst wekelijks op hoofdluis, zodat u er op tijd bij bent! Door goed te controleren kunt u een besmetting voorzijn en verdere verspreiding tegengaan.

U kunt de haren van uw kind(eren) het beste controleren met een luizenkam. De neten kunt u het beste met uw nagels van de haren afhalen. Bijschijnen met het lampje van uw telefoon wil ook helpen om de neten op te sporen. 

Twijfelt u of heeft u vragen, vraag gerust een “luispluis ouder” uit de klas om mee te denken of mee te kijken bij de controle. 

Voor meer informatie over het bestrijden van hoofdluis: RIVM hoofdluis

Vanuit de Units
Groep 3 en groep 4

Dinsdag 5 februari gaan groep 3 en groep 4 naar theater Perron-3 in Rosmalen. Zij gaan naar de voorstelling Jazz-Duzz. We gaan met de bus naar het theater. De leerlingen die tussen de middag thuis lunchen moeten uiterlijk 12.55 uur terug op school zijn, zodat we op tijd zijn voor de bus. De bus vertrekt om 13.00 uur. We zijn om 15.00 uur terug op school.

Faqta binnen ons kindcentrum

Zoals u weet wordt  Faqta vanaf dit schooljaar ingezet in de groepen 4 t/m 8 van ons kindcentrum. Faqta is een nieuwe aanpak voor wereldoriëntatie, met actieve lessen waarin kinderen zelfstandig leren en heel veel samenwerken.

Het programma is thematisch en geïntegreerd opgebouwd en bestaat uit 2 delen: Faqta Wereld en Faqta Talent. Er zijn verschillende routes door het programma, zodat het altijd aansluit op de behoeften van onze kinderen. We maken per thema keuzes om de vakinhoud centraal te stellen, óf juist de aanpak waarbij eigen onderzoeksvragen van kinderen meer centraal staan. 

Faqta Talent is gericht op het stimuleren van de nieuwsgierigheid van kinderen en heeft als doel de interessegebieden van kinderen te verbreden. De onderwerpen dagen kinderen uit om zelf te onderzoeken, te ontdekken of te ontwerpen.

De kinderen werken thematisch en geïntegreerd aan kennis en vaardigheden. Faqta sluit aan op het SLO-talentenmodel en heeft de 21e eeuwse vaardigheden logisch geïntegreerd in alle thema’s. Hieronder staat beschreven op welke wijze de kinderen van unit 3 de afgelopen periode met Faqta hebben gewerkt.

Faqta in groep C6

In groep 6 zijn we de afgelopen weken bezig geweest met Faqta Talent. De kinderen hebben  in tweetallen een onderwerp mogen kiezen uit de diverse tegels. Dit onderwerp hebben ze uitgewerkt in een presentatie. De komende weken worden de onderwerpen gepresenteerd aan de klas, hierbij wordt vooral gelet op samenwerking en presentatievaardigheden.

Faqta in groep C7

Faqta is heel erg fijn om mee te werken, je doet het altijd op een Chromebook of Computer. En dat vinden de meeste kinderen wel fijn omdat ze het anders saai vinden. Je doet Faqta ook altijd met zijn tweeën. We hebben al veel leuke dingen gedaan met Faqta zoals een Faqta presentatie, en we zijn nu druk bezig met een Faqta vlog. Faqta is eigenlijk gewoon Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuur en Techniek in een. Dat is wel handig want dan heb je maar een vak en geen drie. Dat scheelt weer een hoop tijd. Het is heel erg fijn om met Faqta te werken we hopen nog vaak met Faqta te mogen werken.

Groeten van twee kinderen uit Groep 7

Faqta in groep C8

De afgelopen periode hebben we gewerkt aan het thema ‘Klimaat en landschap’.
We hebben het tropisch klimaat (savanne, moesson), droog klimaat (steppe, woestijn), gematigd klimaat (zeeklimaat en landklimaat) en koud klimaat (toendra, poolklimaat) besproken. Ook hebben we het gehad over wat de invloeden van het klimaat op het landschap zijn.
De kinderen hebben via de tegels van Faqta informatie hierover gekregen en dit verwerkt a.d.h.v. werkbladen.  

Voorlichting over groepsdruk HALT in groep 8

Op dinsdag 26 februari geeft HALT een voorlichting aan de groepen 8 over groepsdruk. De kinderen ontdekken door middel van een test hoe groepsdruk werkt en hoe gevoelig ze er zelf voor zijn. Ook krijgen ze tips om groepsdruk te weerstaan.

Meer informatie over deze voorlichting vindt u hier: HALT voorlichting groepsdruk