Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief maart 2019

28-02-2019

Maandkalender

Maart 2019

Kindcentrumontwikkeling

In het proces van ontvlechting zijn in februari profielen gemaakt voor de twee nieuwe directeuren. De bedoeling is dat ze eerst intern binnen Signum uitgezet gaan worden en indien nodig daarna extern. Het streven is dat de nieuwe directeuren op 1 augustus 2019 gaan beginnen.

Verantwoording opbrengsten

Als kindcentrum leggen we verantwoording af over de behaalde resultaten van leerlingen met ouders tijdens de rapportgesprekken of in een ander individueel gesprek als daar aanleiding toe is. In deze nieuwsbrief leggen we daarnaast verantwoording af over de totale resultaten behaald op schoolniveau. Via onderstaande link lichten we toe hoe we dat doen.    

Verantwoording

Nieuwe namen voor de beide locaties

Wij danken jullie allemaal heel hartelijk voor het insturen van alle leuke, originele en prachtige potentiele nieuwe namen voor onze kindcentra. De werkgroep was blij verrast en is nu druk bezig met het bekijken van alle inzendingen en een keuze te maken die past bij onze kindcentra en de visie. Wordt dus vervolgd!

Carnaval

Om het feest veilig te laten verlopen willen we dat de kinderen geen speelgoedwapens en/of zwaarden mee naar school nemen, eveneens geen confetti.

Ouderportaal

Medio maart zetten wij als kindcentrum het ouderportaal open van alle kinderen. In het ouderportaal ziet u de n.a.w. gegevens van uw kinderen en de landelijke toets gegevens. Denk hierbij aan Cito en Avi leestoetsen.

U krijgt medio maart een mail met inloggegevens. U kunt ervoor kiezen om de app Parnassys ouderportaal te downloaden of u kunt inloggen via de site: inloggen.parnassys.net

Vanuit de vreedzame school

Nieuwsbrief 'Wij dragen allemaal een steentje bij'

Vanuit Farent: KlupUp en het Papa mama café

Het Papa mama café is een uurtje waarin ouders elkaar ontmoeten en met elkaar praten onder het genot van een kopje koffie of thee. We praten over van alles wat ter sprake komt, vaak over de kinderen en wat ons bezighoudt en één keer in de maand praten we ook uitgebreider over een thema, bijvoorbeeld zakgeld, positief opvoeden, social media. 

Een opvoedondersteunster is aanwezig, je kunt haar ook een eigen vraag stellen. Je kinderen kunnen ondertussen meedoen met KlupUp. Dit is een kinderclub waarin kinderen leuke activiteiten met elkaar doen, onder begeleiding van Kinderwerk. 

Doen je kinderen niet mee met KlupUp, ben je vanzelfsprekend altijd van harte welkom in het Papa mama café! Jonge kinderen zijn ook welkom, speelgoed is aanwezig. Wanneer: iedere woensdag van 14-15 uur in Brede Bossche School Nieuw Zuid (niet in de schoolvakanties). Graag tot ziens!

Flyer kinderclub maart

Flyer papa en mama cafe voorjaar 2019

Koningsspelen op 12 april

Heel veel dank aan de ouders die zich al hebben aangemeld als hulpouder voor de Koningsspelen. Wie komen ons meehelpen om de Koningsspelen tot een groot succes te maken?  U kunt zich opgeven als hulpouder middels de brief die onlangs is meegegaan met uw kind, of door u aan te melden bij de leerkracht van uw kind. We zoeken begeleiders voor groepjes kinderen en spelbegeleiders. Heel veel dank aan alle ouders die zich al hebben aangemeld. Wij hopen op nog veel extra aanmeldingen!

Onze hartelijke dank.

Lentekriebels

Op 18 maart a.s. starten we op ons kindcentrum met de Week van de Lentekriebels, een landelijk project van de GGD, dat aandacht schenkt aan relationele en seksuele vorming. Wanneer u op de link klikt, kunt u de informatiebrief hierover lezen. 

Brief Lentekriebels

Pilot “prettig verkeer rondom de scholen”

De onderzoeksresultaten vanuit de enquête  worden op woensdagmiddag 3 april a.s.  in het bijzijn van de wethouder (dhr. Ufuk Kâhya) gepresenteerd. Een vertegenwoordiging van het kindcentrum zal hierbij aanwezig zijn.

Vervolgens zal er op 3 á 4 Bossche kindcentra in het lopende schooljaar een kick-off worden georganiseerd. Bij de overige kindcentra zal dit vanaf september 2019 (kunnen) gebeuren – “Nieuw schooljaar, nieuwe start “.

Activiteiten rondom het verkeersexamen van groep 7

Belangrijke data om te noteren voor de ouders van groep 7!
- fietskeuring: woensdag 3 april

- theoretisch verkeersexamen: donderdag 4 april (landelijk)

- praktisch verkeersexamen: donderdag 11 april 

- afsluiting in de Roos: woensdag 17 april

Dit zijn de definitieve data die vastgelegd zijn met de Wijkraad Zuid. Verdere informatie over deze activiteiten volgt nog.

Veiligheid in het kindcentrum

Graag vragen wij uw aandacht voor de veiligheid van de kinderen. Wilt u er bij het binnenkomen van ons kindcentrum op letten dat u de deur achter zich dicht doet? Wanneer deuren geopend blijven, heeft iedereen toegang tot ons kindcentrum en hebben wij onvoldoende zicht op wie zich binnen bevindt. Dank voor de medewerking!

Vanuit de Units
Unit 1

Gezelschapsspelletjes: Woensdag 20 maart mogen de kinderen van de groepen 1-2-3 een gezelschapsspelletje meenemen, graag in een tasje met de naam van uw kind er op geschreven.

Groepen 1-2

Voorstelling ‘Aladdin’ van theater Koekla op donderdag 14 maart in het Kindcentrum.

Aladdin droomt ervan om prins te zijn. Op een dag klopt er een vreemde man aan, die beweert zijn oom te zijn. Hij zegt zijn wens te kunnen vervullen: ‘Als je iets voor mij doet, dan maak ik van jou prins Aladdin.’

Hij neemt Aladdin mee op een vliegend tapijt naar een grot in de woestijn, op zoek naar de magische lamp. Dan komt de Djinn, de geest uit de lamp tevoorschijn. Hij laat Aladdin zien dat zijn oom de gemene tovenaar Djafar is, die wil trouwen met de prinses om zo de macht te grijpen. Lukt het Aladdin om Djafar tegen te houden en om prins te worden?