Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief april 2019

28-03-2019

Maandkalender

April 2019

Koningsspelen 2019

Zoals u weet vinden vrijdag 12 april de Koningsspelen plaats. Allereerst onze hartelijke dank aan degenen die zich hebben opgegeven om mee te helpen. 4 April ontvangen alle hulpouders/grootouders informatie over hun taak als hulp.

Het is leuk als de kinderen er sportief uit zien in de kleuren rood-wit-blauw-oranje. Graag gemakkelijk zittende kleding en sportschoenen aangeven. Bij mooi weer graag uw kind thuis al goed insmeren met zonnebrandcrème.

In tegenstelling tot vorige jaren zal er dit keer geen ontbijt zijn voor de leerlingen van unit 2 en unit 3, zij ontbijten thuis. De reden hiervoor is dat er op deze manier meer tijd voor de spelen is.

De kinderen worden om 8.30 uur op de speelplaats bij locatie Zuid verwacht, unit 1 Centrum zien we graag meteen binnen in de lokalen van de groepen 1-2-3 van Zuid, waar de leerkrachten bij de deur buiten zullen wachten op de kinderen. Unit 1 gaat wel ontbijten op school.

De leerlingen van unit 2 en unit 3 van Centrum en Zuid worden op de speelplaats van Zuid verwacht en gaan bij de eigen leerkracht staan. Zij zullen wanneer de groepen compleet zijn meteen naar het strandbad (unit 2) en naar het sportveld (unit 3) gaan.

Het is niet nodig pauze eten en drinken mee te nemen. Hier wordt voor gezorgd. Ouders van kinderen met een allergie worden vriendelijk verzocht wel zelf een trommeltje klaar te maken voor het pauze moment.

Tussen 12.15 uur en 12.30 uur zijn we weer terug op het kindcentrum bij locatie Zuid. De groepen 4 tot en met 8 worden buiten opgehaald door hun ouders ( of gaan zelfstandig naar huis nadat ze zich hebben afgemeld bij de leerkracht).

De groepen 1 en 2 van locatie Centrum zullen wachten in de lokalen van de kleuters van locatie Zuid. Graag uw kind binnen ophalen om 12.30 uur. Groep 3 van locatie Centrum zal in de lokalen van de groepen 3 van Zuid wachten. Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij een lid van de commissie!

Met sportieve groet,    

Commissie Koningsspelen

Hanny van Hoorn, Marcel Jeeninga, Marjolein Kremers, Marty Lamers, Jeroen Staarink,  Linda de Weerd en Joselien van Wiltenburg

Kindcentrumontwikkeling

De vergunning om te starten met een kinderdagverblijf in ons kindcentrum is inmiddels aangevraagd. Met een kleine verbouwing willen we hiermee graag in het nieuwe schooljaar starten. Ook is het de bedoeling dat de BSO gaat uitbreiden. Geef aan Kanteel aan als u hiervan gebruik zou willen maken! Zij zullen op korte termijn een brief sturen om de belangstelling te peilen.

Er is een korte tekst aangeleverd aan de gemeente namens het kindcentrum en de scouting, waarbij we aangeven dat we elkaar in de toekomst door samenwerking kunnen versterken op het gebied van talentontwikkeling. Wij willen graag samen optrekken als het gaat om nieuwbouw of renovatie. Wij denken hierbij aan het gezamenlijk gebruikmaken van de buitenruimte en bepaalde binnenruimtes in een multifunctioneel gebouw. Wij hopen hiermee nog beter in beeld te zijn bij de gemeente als het gaat om toekenning van voorbereidingskredieten voor de nieuwbouw of renovatie.

Formatie

We kunnen u vertellen dat locatie centrum komend jaar ongeveer 202 leerlingen heeft en dat we in het kader van het leerlingenaantal komend schooljaar met 8 groepen gaan werken. Dat betekent dat we komend schooljaar geen drie, maar twee kleutergroepen hebben. Het proces van welke kinderen in welke groep, bij welke leerkracht(en) komen te zitten moet nog gaan starten. We zoeken hierbij ook naar passende ondersteuning zoals een coördinator passend onderwijs (IB-er) en ondersteuning in de groep door bijvoorbeeld een leraarondersteuner. We gaan ons eerst richten op welke collega’s in welke groep op welke locatie komen te werken. In juni zullen we gaan kijken welke kinderen in welke groep komen, mede afhankelijk van de doorstroom van kleuters naar groep 3 en de ontwikkelbehoeften van de kinderen. We houden hierbij de criteria aan die ook genoemd staan in de kindcentrumgids bij paragraaf 6, plaatsingsbeleid.

Nieuwe namen kindcentra

Zoals bekend gaan onze twee locaties van KC Het Bossche Broek vanaf volgend schooljaar afzonderlijk verder. In februari hebben we alle kinderen en betrokkenen van ons KC gevraagd mee te denken over een nieuwe naam. De reacties waren overweldigend. Voor locatie Centrum hebben we ruim 90 geweldige inzendingen ontvangen en voor locatie Zuid meer dan 100. Aan iedereen die heeft gereageerd, veel dank daarvoor!
Tijdens een bijeenkomst met professionals hebben we een eerste selectie gemaakt en hebben we de lijst teruggebracht naar 8 mogelijke namen per locatie.
Daarna hebben we met de werkgroep en een ouder die veel ervaring heeft op dit gebied, een namenonderzoek gedaan. We hebben gekeken welke namen goed en pakkend zijn en mooie mogelijkheden bieden voor bijvoorbeeld een logo e.d.
Na het namenonderzoek is de lijst teruggebracht naar 3 prachtige namen per locatie.  

Afgelopen dinsdag 26 maart is een grote groep van kinderen uit de kinderraad, leden van de MR en PMR, ouders uit de OR’en, pedagogisch medewerkers van de kinderdagverblijven en leerkrachten bij elkaar gekomen om die éne beste naam per locatie te kiezen. En dat is gelukt!

Dinsdag 2 april zullen de bedenkers van de naam in de klassen worden bezocht en zal iedereen op de hoogte worden gebracht van de nieuwe namen!
Wordt vervolgd dus...

Kinderraad

Als team kijken we terug op een zeer geslaagde actie van de kinderraad op 15 maart waarbij we verrast werden met een ontbijt en (media) aandacht van het Jeugdjournaal, Omroep Brabant en de wethouder. De leerlingen hebben laten zien dat zij samen een event kunnen organiseren, dat zij goede voorlichting kunnen geven, maar ook dat zij alles weer netjes opruimen. Het laat zien dat de kinderraad na twee jaar gegroeid is van gesprekspartner tot een meedenkend en actief orgaan. Wij zijn hier super trots op!

Presentatie wanden

De wanden bij de trappen zijn “geadopteerd” door de verschillende groepen. Er hangen werkstukken, verhalen en foto’s van het onderwijsproces. Een mooie manier van presenteren waarbij de kinderen meedenken en laten zien waar zij trots op zijn. We willen graag deze wanden actueel houden en regelmatig zal er dus iets anders komen te hangen.

Informatie over het Buurtteam, kinderclub/papa en mama café en opvoedondersteuning

Kinderclub april

Voorstellen Margriet opvoedondersteuning

Info buurtteam