Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief mei 2019

17-04-2019

Maandkalender mei

Maandkalender mei

Kindcentrumontwikkeling “KC Het Stadshart”

Op initiatief van de MR wordt een ouderinformatie avond georganiseerd op maandag 20 mei om 19:00 uur. Onderwerp is de ontvlechting waar de procesbegeleider Christon van Vught toelichting zal geven op het proces en de stand van zaken. U kunt zich aanmelden voor deze avond via: Liesbeth.vandenberg@signumonderwijs.nl

Graag horen wij zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 10 mei of u aanwezig zal zijn. Bij 15 aanmeldingen gaat de avond door.

Kindcentrum ontwikkeling vanuit Kanteel

Nu de locatie wordt losgekoppeld van de eenheid Zandkasteel & Havensingel gaan we onderzoeken of er voldoende belangstelling bestaat om met de BSO ook op locatie Bossche Broek Centrum op woensdag en vrijdag open te gaan. Mocht u interesse hebben dan kunt u contact opnemen met de afdeling relatiebeheer, 073 – 851 14 75.

Ook wordt het door alle partijen als zeer wenselijk beschouwd om een kinderdagverblijf groep op Het Stadshart te starten. De aanvraag hiervoor ligt bij de gemeente, wij houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Maureen Lamberti

Locatiemanager Kanteel Kinderopvang

E: mlamberti@kanteel.nl

Buitenspeelmaterialen

We hebben sinds vorige week mooie, nieuwe extra buitenspeelmaterialen in mooie gekleurde containers. De kinderraad heeft samen met penningmeester Simon van de oudercommissie gekeken welke wensen er waren. In de groepen zijn ideeën verzameld en uiteindelijk is een bestellijst gemaakt.

De buitenspeelmaterialen zijn betaald door de Albert Heijn actie, de boekenbeursactie net voor de herfstvakantie, een donatie van een ouder en een bijdrage van de ouderraad. Wij hopen dat de kinderen met veel plezier buiten kunnen spelen.

Werken met persoonlijke leerdoelen

Een aantal kinderen uit de groepen 6,7 en 8 heeft de afgelopen weken met juffrouw Stephanie groepsdoorbrekend gewerkt aan (het opstellen van) persoonlijke leerdoelen. We werkten met behulp van een digitale ‘Classroom’ op de Chromebooks. Er werd door deze leerlingen onder andere gewerkt aan het toepassen van leestekens, het beter leren plannen van huis- en schoolwerk, eisen stellen aan het gemaakte werk, efficiënter werken in de klas en aan de 21th century skills. De leerlingen leerden hoe ze hun doelen ‘SMART’ konden (her)formuleren, reflecteren en evalueren. Met de zelf opgestelde doelen behaalden ze veelal mooie en soms zelfs verrassende resultaten.

Vanuit de Vreedzame School

Nieuwsbrief Blok 6: Wij zijn allemaal anders

Uitnodiging presentatie druk gedrag bij peuters/kleuters

Mijn naam is Kes en op dit moment loop ik vanuit de HBO-opleiding Pedagogiek aan de Fontys stage op Het Bossche Broek centrum. Vanuit mijn opleiding geef ik een presentatie over mogelijk druk gedrag bij kleuters. Zou u graag wat tips en tricks willen hebben om met het drukke gedrag van uw peuter of kleuter om te gaan? Op maandag 20 mei geef ik van 16.00 uur tot uiterlijk 16.45 uur over dit onderwerp een presentatie in de teamkamer op de derde verdieping. Tijdens die presentatie start ik met achtergrondinformatie over eventuele oorzaken en geef ik tips en tricks over de omgang met het drukke gedrag van uw peuter of kleuters. Er is tevens ruimte om onderling met elkaar te praten en ideeën/ervaringen uit te wisselen.

Alle ouders/verzorgers van kinderen in de peuter- en kleuterperiode zijn van harte welkom.

Informatie over de kinderclub

Kinderclub mei

Vanuit de Units
Groep 7

Groep 7 heeft de afgelopen weken hard gewerkt om het verkeersdiploma te halen. Na eerst allemaal het theorie-examen gehaald te hebben, mochten ze donderdag 11 april ook allemaal op voor het praktijkexamen. De zenuwen vlogen deze ochtend door de klas. Toch hebben ze het allemaal super netjes gedaan en zijn ze allemaal in 1x geslaagd! Woensdag 17 april is dit met de kinderen en hun ouders gevierd in wijkcentrum de Roos.

Groep 8

De kinderen uit groep 8 hebben dinsdag 16 en woensdag 17 april deelgenomen aan de Centrale Eindtoets van Cito. Ze hebben ontzettend hard gewerkt en hun best gedaan. De meester en juffen waren erg trots! Er werd zelfs een polonaise gelopen onder het roepen van ‘HOP HOP HOP, DE CITO ZIT EROP!’ om het te vieren.

De komende periode zullen de kinderen naast, helaas voor sommige kinderen toch nog wel wat rekenen, taal, spelling en lezen, aan de slag gaan met de voorbereidingen voor de musical en het kamp.