Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief januari 2019

18-12-2018

Kindcentrumontwikkeling

In januari gaan we een start maken met de formatie van volgend schooljaar. Dat betekent dat we aan de slag gaan met de profielen voor de nieuwe directeuren en dat collega’s hun wensen kunnen aangeven voor komend schooljaar. Deze wensen hebben betrekking op bijvoorbeeld de voorkeur voor een locatie, groep, werkdag of een bepaalde rol, zoals rekenspecialist.

Over de nieuwsbrieven

Vanaf deze maand starten we, vooruitlopend op de ontvlechting, met het versturen van een gescheiden nieuwsbrief. De reden hiervoor is dat we u het nieuws willen sturen dat ook daadwerkelijk geldt voor uw kind(eren). Dit betekent dat u een nieuwsbrief ontvangt waarin een algemeen gedeelte staat dat voor beide locaties van toepassing is, en daaronder een locatie-specifiek gedeelte. Via onderstaande link ontvangt u ook een maandkalender voor de locatie van ons kindcentrum waarop uw kind(eren) zit(ten), waarop u kunt zien welke activiteiten er voor welke groepen of units gepland staan. We hopen u zo adequaat van relevant nieuws te voorzien!

Kalender januari

Advies - en oudergesprekken

Zoals u in de maandkalender kunt zien, vinden de adviesgesprekken plaats van 31 januari t/m 6 februari. De oudergesprekken n.a.v. de rapporten die op 30 januari met uw kind mee naar huis gaan, zijn van 31 januari t/m 6 februari. Anders dan u gewend bent krijgen vanaf dit schooljaar ook de kleutergroepen een rapport mee naar huis toe. Dit geldt niet voor de kinderen die na de zomervakantie pas zijn ingestroomd.

Vanuit de vreedzame school

Via onderstaande link komt u in de nieuwsbrief van blok 4 van De Vreedzame School.

Nieuwsbrief Blok 4: We hebben Hart voor Elkaar

Samen de wereld mooier maken!

Wat leuk dat alle kinderen van ons kindcentrum ook dit jaar een kerstkaart maken voor een oudere in onze samenleving. De kaarten worden verspreid bij Antoniegaarde, De Grevelingen, Nieuwenhagen, Thuiszorgorganisaties Buurtzorg & Vughterstede, het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Hint & Tint etc. Unit 1 van locatie centrum heeft ook kerstlichtjes gemaakt die door de vier groepen worden uitgedeeld tijdens gezellige bezoekjes in deze laatste week voor de kerstvakantie. Ook de kinderen van Smallsteps en Kanteel hebben enthousiast aan de actie meegewerkt. Zij hebben niet alleen kerstkaarten, maar ook kerstlichtjes gemaakt. We gaan met onze actie ruim duizend mensen bereiken! Hoe GEWELDIG is dat? 

We willen alle kinderen bedanken voor hun prachtige kunstwerken!

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de Units
WISH voor groep 6A

Op 8 januari gaat groep 6a starten met de WISH training.

WIsH heeft als doel om de weerbaarheid van alle Bossche basisschoolleerlingen uit groep 6 te versterken. Het programma leert kinderen sociale vaardigheden te oefenen en verbeteren. WIsH is een project van de GGD Hart voor Brabant, de Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs 's-Hertogenbosch en Compas.

Deze training wordt op 8 vrijdagen gegeven. Vanwege de omvang van het programma gaan we op deze dagen niet gymmen.

Voorstelling 'Woestzoeker' groepen 6 t/m 8

Op maandag 14 januari gaan de groepen 6 t/m 8 naar de voorstelling in de Verkadefabriek:

Woestzoeker

Woestzoeker is een bitterzoete, maar vrolijke, van de pot gerukte voorstelling over kinderen die thuis de eindjes niet meer aan elkaar geknoopt krijgen. Twee woeste zoekers trekken hartstochtelijk ten strijde tegen een vijand waarvan iedereen zegt dat hij niet te kloppen is: armoede.

Voorlichting over online veiligheid door HALT in groep 8

Op donderdag 17 januari geeft HALT een voorlichting aan de groepen 8 over online veiligheid.
In november zijn we daar ook al mee aan de slag geweest a.d.h.v. de week van de mediawijsheid en het thema ‘Magische media’ vanuit Faqta.
Aan de hand van waargebeurde verhalen wordt besproken met de leerlingen wat er gebeurd is, of dat strafbaar is, wie het slachtoffer is en welke straf de dader krijgt. Zo leren de kinderen dat niet alles even onschuldig is en wat de gevolgen zijn als je te ver gaat, maar ook hoe je kunt voorkomen dat je in zo’n situatie terecht komt en wat je kunt doen als het toch gebeurt.
Meer informatie over deze voorlichting vindt u hier: HALT voorlichting online veiligheid