Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief februari 2019

18-12-2018

Kindcentrumontwikkeling

Op 15 januari is er een MR vergadering geweest waarin het proces van ontvlechting door de bestuurder Jan Heijmans verder is toegelicht. De MR heeft instemming verleend op het aanvragen van een extra Brinnummer. De komende periode staat in het teken van het werven van twee nieuwe directeuren en het vaststellen van de formatie van komend schooljaar. Beide locaties hebben met een daling van leerlingaantal te maken. Dit zal zeer waarschijnlijk gevolgen hebben voor het aantal groepen dat we volgend jaar kunnen maken. We houden u hiervan op de hoogte.

Naamgeving nieuwe kindcentra

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het ontvlechten van de locaties van KC Het Bossche Broek. Wanneer we in augustus twee kindcentra zijn, horen daar ook twee originele en aansprekende namen bij. Iedereen die zich betrokken voelt bij Het Bossche Broek, wordt uitgenodigd mee te denken over een nieuwe naam voor één van de locaties van ons kindcentrum. Vandaag ontvangen alle kinderen hiervoor een formulier. Dit formulier kan worden ingeleverd in de daarvoor bestemde brievenbus beneden in de hal. Mocht u dit formulier liever digitaal inleveren dan kan dat via deze link. Degene die ons geholpen heeft aan die aansprekende nieuwe naam, krijgt naast alle lof natuurlijk ook een mooie verrassing. Wij zijn benieuwd!

Kalender februari

Via deze link komt u in de kalender van de maand februari voor locatie zuid. Hierop kunt u zien welke activiteiten er voor de verschillende groepen of units zijn gepland.

Oproep: Deel uw ervaring over het (passend) onderwijs

In het onderwijs wordt hard gewerkt om te zorgen dat kinderen en jongeren goed kunnen leren.
Vaak levert dat mooie resultaten op. Soms kan dat ook nog beter. Heeft u een situatie
meegemaakt waarin u tevreden of juist ontevreden was over het (passend) onderwijs, en wilt u dit
delen? Wij willen graag weten wat u meemaakt rond het (passend) onderwijs. Daarom heeft minister Slob een online vertelpunt geopend waarop u uw ervaringen kunt vertellen. Van deze ervaringen kan iedereen leren.
Deel dus uw ervaring! Vertelpunt OCW

Hoofdluis

In de eerste 4 dagen na iedere schoolvakantie worden de leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. 

Zodra er gemeld wordt dat er hoofdluis heerst op school en u ziet dat uw kind(eren) jeuk hebben en krabben, is het waarschijnlijk al te laat. Controleer uw kind(eren) daarom liefst wekelijks op hoofdluis, zodat u er op tijd bij bent! Door goed te controleren kunt u een besmetting voor zijn en verdere verspreiding tegengaan.

U kunt de haren van uw kind(eren) het beste controleren met een luizenkam. De neten kunt u het beste met uw nagels van de haren afhalen. Bijschijnen met het lampje van uw telefoon wil ook helpen om de neten op te sporen. 

Twijfelt u of heeft u vragen, vraag gerust een “luispluis ouder” uit de klas om mee te denken of mee te kijken bij de controle. 

Voor meer informatie over het bestrijden van hoofdluis: RIVM hoofdluis

Speelplaats

De voorzitter en de secretaris van de oudervereniging zijn in de afgelopen vergadering van de kinderraad aangeschoven. Samen met de leden van de kinderraad hebben zij zich gebogen over hoe de speelplaats “gepimpt” zou kunnen worden. De ouderraad stelt hiervoor een budget beschikbaar.

Er zijn reeds verschillende ideeën geopperd, maar de leden van de kinderraad willen toch nog eens bij hun “achterban” gaan informeren naar de wensen. Wordt dus vervolgd.

Vanuit de Units
Faqta binnen ons kindcentrum

Zoals u weet wordt  Faqta vanaf dit schooljaar ingezet in de groepen 4 t/m 8 van ons kindcentrum. Faqta is een nieuwe aanpak voor wereldoriëntatie, met actieve lessen waarin kinderen zelfstandig leren en heel veel samenwerken.

Het programma is thematisch en geïntegreerd opgebouwd en bestaat uit 2 delen: Faqta Wereld en Faqta Talent. Er zijn verschillende routes door het programma, zodat het altijd aansluit op de behoeften van onze kinderen. We maken per thema keuzes om de vakinhoud centraal te stellen, óf juist de aanpak waarbij eigen onderzoeksvragen van kinderen meer centraal staan. 

Faqta Talent is gericht op het stimuleren van de nieuwsgierigheid van kinderen en heeft als doel de interessegebieden van kinderen te verbreden. De onderwerpen dagen kinderen uit om zelf te onderzoeken, te ontdekken of te ontwerpen.

De kinderen werken thematisch en geïntegreerd aan kennis en vaardigheden. Faqta sluit aan op het SLO-talentenmodel en heeft de 21e eeuwse vaardigheden logisch geïntegreerd in alle thema’s. Hieronder staat beschreven op welke wijze de kinderen van unit 3 de afgelopen periode met Faqta hebben gewerkt.

Faqta groep 6: Weer en Landschap

In dit thema leren we over het weer en het klimaat in Nederland en wat daar het verschil tussen is. We leren wat een landschap is en hoe de landschappen in Nederland zijn ontstaan. Ook leren we wat klimaatverandering voor gevolgen heeft voor het landschap. We leren de vier belangrijkste grondsoorten kennen en waar je die kunt vinden in hoog of in laag Nederland. Tenslotte gaan we kijken naar bijzondere landschappen zoals de Oostvaardersplassen.

Faqta groep 6: De wereld in brand

In dit thema gaan we kijken naar de periode van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. We kijken naar de oorzaak van deze oorlog, welke landen er mee deden en wie de leiders waren. We leren dat het leven in de Tweede Wereldoorlog heel zwaar was en dat er Jodenvervolging plaatsvond in heel Europa. We leren ook wie Anne Frank was en waarom zij moest onderduiken. We leren dat er slachtoffers, helpers, omstanders en daders waren en we leren wat we herdenken op 4 mei en vieren op 5 mei.

De groepen 6a en 6b gaan in verband met dit thema op 14 februari naar het Oorlogsmuseum in Overloon.

Faqta thema van groep 7

Groep 7 gaat de komende weken aan de slag met een nieuw thema van Faqta, namelijk 'de veroveraars'. De kinderen zullen in dit thema van alles leren over de middeleeuwen en de volken die er toen in en rond Europa leefden. Ook zullen ze leren dat deze volken om verschillende redenen met elkaar in gevecht gingen, gebieden van elkaar veroverden en elkaars gewoonten overnamen. Daarnaast zullen ze leren dat er nu nog veel sporen van deze tijd te zien zijn, ook al zijn deze sporen soms al wel meer dan duizend jaar oud!

Faqta in groep 8

De afgelopen periode hebben we gewerkt aan het thema ‘Klimaat en landschap’.
We hebben het tropisch klimaat (savanne, moesson), droog klimaat (steppe, woestijn), gematigd klimaat (zeeklimaat en landklimaat) en koud klimaat (toendra, poolklimaat) besproken. Ook hebben we het gehad over wat de invloeden van het klimaat op het landschap zijn.
De kinderen hebben via de tegels van Faqta informatie hierover gekregen en dit verwerkt a.d.h.v. werkbladen.

Voorstelling voor groep 6a en 6b

Dinsdag 19 februari van 9.45 tot 11.40 in de Verkadefabriek

"Meermeisje" door Holland Opera

Meermeisje is een vrije bewerking van het sprookje van Hans Christiaan Andersen: de Kleine Zeemeermin.

Het verhaal van een jonge zeemeermin die haar familie, haar waterwereld én haar stem opgeeft uit liefde voor een jongen van het land en de drang om te dansen. In deze Faust-achtige vertelling verkoopt het Meermeisje in plaats van haar ziel haar stem aan de Zeeheks, in ruil voor een paar prachtig dansende benen. Ze kan niet wachten tot het ochtend is! Dan mag ze eindelijk naar boven, de wolken zien, de wind horen, de zon voelen. Het kriebelt in haar staart, hoe zou het zijn om te lopen, te rennen, te dansen? Hij staat op het strand, een surfplank onder zijn arm en tuurt over de zee, achter hem brandt het vuur en dansen de meisjes. Hij verlangt naar de zee, de wind steekt op.

Voorlichting over groepsdruk HALT groep 8

Op dinsdag 26 februari geeft HALT een voorlichting aan de groepen 8 over groepsdruk. De kinderen ontdekken door middel van een test hoe groepsdruk werkt en hoe gevoelig ze er zelf voor zijn. Ook krijgen ze tips om groepsdruk te weerstaan.

Meer informatie over deze voorlichting vindt u hier: HALT voorlichting groepsdruk