Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief april 2019

28-03-2019

Maandkalender

april 2019

Koningsspelen 2019

Zoals u weet vinden vrijdag 12 april de Koningsspelen plaats. Allereerst onze hartelijke dank aan degenen die zich hebben opgegeven om mee te helpen. 4 April ontvangen alle hulpouders/grootouders informatie over hun taak als hulp.

Het is leuk als de kinderen er sportief uit zien in de kleuren rood-wit-blauw-oranje. Graag gemakkelijk zittende kleding en sportschoenen aangeven. Bij mooi weer graag uw kind thuis al goed insmeren met zonnebrandcrème.

In tegenstelling tot vorige jaren zal er dit keer geen ontbijt zijn voor de leerlingen van unit 2 en unit 3, zij ontbijten thuis. De reden hiervoor is dat er op deze manier meer tijd voor de spelen is.

De kinderen worden om 8.30 uur op de speelplaats bij locatie Zuid verwacht, unit 1 Centrum zien we graag meteen binnen in de lokalen van de groepen 1-2-3 van Zuid, waar de leerkrachten bij de deur buiten zullen wachten op de kinderen. Unit 1 gaat wel ontbijten op school.

De leerlingen van unit 2 en unit 3 van Centrum en Zuid worden op de speelplaats van Zuid verwacht en gaan bij de eigen leerkracht staan. Zij zullen wanneer de groepen compleet zijn meteen naar het strandbad (unit 2) en naar het sportveld (unit 3) gaan.

Het is niet nodig pauze eten en drinken mee te nemen. Hier wordt voor gezorgd. Ouders van kinderen met een allergie worden vriendelijk verzocht wel zelf een trommeltje klaar te maken voor het pauze moment.

Tussen 12.15 uur en 12.30 uur zijn we weer terug op het kindcentrum bij locatie Zuid. De groepen 4 tot en met 8 worden buiten opgehaald door hun ouders ( of gaan zelfstandig naar huis nadat ze zich hebben afgemeld bij de leerkracht).

De groepen 1 en 2 van locatie Centrum zullen wachten in de lokalen van de kleuters van locatie Zuid. Graag uw kind binnen ophalen om 12.30 uur. Groep 3 van locatie Centrum zal in de lokalen van de groepen 3 van Zuid wachten. Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij een lid van de commissie!

Met sportieve groet,    

Commissie Koningsspelen

Hanny van Hoorn, Marcel Jeeninga, Marjolein Kremers, Marty Lamers, Jeroen Staarink,  Linda de Weerd en Joselien van Wiltenburg

Formatie

We kunnen u vertellen dat locatie Zuid komend jaar ongeveer 309 leerlingen zal hebben en dat we op grond van het leerlingenaantal komend schooljaar met 13 groepen gaan werken. Dit betekent dat we in schooljaar 2019-2020 geen vier, maar drie kleutergroepen hebben. Daarnaast zullen we de huidige, relatief kleine, groepen 3 en 4 in het komende schooljaar terug brengen naar een groep 4, een groep 4-5 en een groep 5. Het proces van welke kinderen in welke groep, bij welke leerkracht(en) komen te zitten moet nog gaan starten. Binnen de beschikbare formatie zoeken we tevens naar invulling van de interne begeleiding (zorgcoördinatie) en ondersteuning in de groepen door bijvoorbeeld een leraarondersteuner.

We gaan ons eerst richten op welke collega’s in welke groep op welke locatie komen te werken. In juni zullen we gaan kijken welke kinderen in welke groep komen, mede afhankelijk van de doorstroom van kleuters naar groep 3 en de ontwikkelbehoeften van de kinderen. We houden hierbij de criteria aan die ook genoemd staan in de kindcentrumgids bij paragraaf 6: plaatsingsbeleid.

Nieuwe namen kindcentra

Zoals bekend gaan onze twee locaties van KC Het Bossche Broek vanaf volgend schooljaar afzonderlijk verder. In februari hebben we alle kinderen en betrokkenen van ons KC gevraagd mee te denken over een nieuwe naam. De reacties waren overweldigend. Voor locatie Centrum hebben we ruim 90 geweldige inzendingen ontvangen en voor locatie Zuid meer dan 100. Aan iedereen die heeft gereageerd, veel dank daarvoor!
Tijdens een bijeenkomst met professionals hebben we een eerste selectie gemaakt en hebben we de lijst teruggebracht naar 8 mogelijke namen per locatie.
Daarna hebben we met de werkgroep en een ouder die veel ervaring heeft op dit gebied, een namenonderzoek gedaan. We hebben gekeken welke namen goed en pakkend zijn en mooie mogelijkheden bieden voor bijvoorbeeld een logo e.d.
Na het namenonderzoek is de lijst teruggebracht naar 3 prachtige namen per locatie.  

Afgelopen dinsdag 26 maart is een grote groep van kinderen uit de kinderraad, leden van de MR en PMR, ouders uit de OR’en, pedagogisch medewerkers van de kinderdagverblijven en leerkrachten bij elkaar gekomen om die éne beste naam per locatie te kiezen. En dat is gelukt!

Dinsdag 2 april zullen de bedenkers van de naam in de klassen worden bezocht en zal iedereen op de hoogte worden gebracht van de nieuwe namen!
Wordt vervolgd dus...

Buiten gymmen

In de week van 12 april t/m 18 april gymmen wij buiten op het terrein van het St. Janslyceum. Dit omdat zij 100 jaar bestaan en ze een feestweek hebben. Die week willen ze graag de hele gymzaal tot hun beschikking hebben. Mocht het wat frisser zijn dan mogen de kinderen in die week ook een lange trainingsbroek en shirt met lange mouwen aan tijdens de gymlessen.

Bij slecht weer zullen we het programma moeten aanpassen.

Kinderraad

Leden van de ouderraad (locatie Zuid) hebben in de voorlaatste vergadering bij de kinderraad aangegeven een budget beschikbaar te stellen t.b.v. de speelplaats. De leden van de kinderraad hebben bij hun achterban geïnventariseerd en zijn met de volgende voordracht/voorkeuren gekomen:

knikkerbaan achter de basketbalpaal (3x), nog een voetbalveld, klimwand (2x), hockeyveld, pannaveldje, achter de basketbalpaal een klim parcours, net om voetbalkooi, broeikas-moestuin, speelhuisje.

Ten aanzien van de uiteindelijke uitvoering moet nu nog afgestemd gaan worden met de leden van de ouderraad. Dus…..wordt vervolgd.

Informatie over het Buurtteam, kinderclub/papa en mama café en opvoedondersteuning

Info buurtteam

Kinderclub april

Voorstellen Margriet opvoedondersteuning

 

Vanuit de units
Groepen 4 en 8

Op 4 april in de ochtend gaan de groepen 4a en 4b samen met groep 8 naar Het Noord-Brabants Museum voor de museumles 'Verhaal van Brabant'.

Op school hebben de leerlingen van groep 4 geleerd wat erfgoed is en waarom het belangrijk voor ons is aan de hand van de vraag: Wat is voor jou belangrijk om te bewaren?

Tijdens deze ochtend krijgen de kinderen afbeeldingen van oude voorwerpen uit het museum te zien en wordt hen gevraagd of ze de voorwerpen kennen en weten waarvoor ze vroeger gebruikt werden.

In het museum worden de leerlingen van groep 4 rondgeleid door de leerlingen van groep 8 die vertellen over de diverse voorwerpen en waarvoor die vroeger dienden.

Groep 8 heeft zich hiervoor op school voorbereid en kunnen de leerlingen van groep 4 over de voorwerpen informeren.