Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief mei 2019

17-04-2019

Maandkalender mei

Maandkalender mei

Kindcentrumontwikkeling KC Zuiderster

Op initiatief van de MR wordt een ouderinformatie avond georganiseerd op maandag 20 mei om 20:30 uur.

Afhankelijk van de opkomst zullen we dit doen in de teamkamer of de speelzaal. Onderwerp is de ontvlechting waar de procesbegeleider Christon van Vught toelichting zal geven op het proces en de stand van zaken. U kunt zich aanmelden voor deze avond via: fred.timmermans@signumonderwijs.nl.  Graag horen wij zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 10 mei of u aanwezig zal zijn. Bij 15 aanmeldingen gaat de avond door.

Vanuit de Vreedzame School

Nieuwsbrief blok 6: Wij zijn allemaal anders

Informatie over de kinderclub

Kinderclub mei

Vanuit de Units
Groep 6a en 6b

Op donderdag 23 mei gaan de groepen 6 de Grote Rekendag doen. Het thema is dit jaar: ‘Uit verhouding’. De kinderen verkennen situaties waarin de verhoudingen niet kloppen. Het verkennen van dergelijke situaties leidt tot verhoudingsgewijs redeneren, maar ook tot meetactiviteiten en het verkennen van de ruimte (meetkunde). Het onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen, want zelf ontdekken levert inzicht op.

Na de meivakantie gaan we bij Faqta werken aan een geschiedenisthema: De eeuw van de uitvindingen.

Wij leven in een tijd van internet, mobieltjes en tablets. Er worden in deze eeuw veel nieuwe dingen uitgevonden, denk maar aan elektrische auto's en robots.

Tot 1800 werd alles met de hand gedaan. Overal waren mensen voor nodig. En toen..... toen veranderde alles. Er kwamen nieuwe uitvindingen zoals de stoommachine. Het leven van mensen en van kinderen veranderde voorgoed.

Groep 7

Groep 7 heeft de afgelopen weken hard gewerkt om hun verkeersdiploma te halen. Na eerst allemaal hun theorie-examen gehaald te hebben, mochten ze donderdag 11 april ook allemaal op voor hun praktijkexamen. De zenuwen vlogen deze ochtend door de klas. Toch hebben ze het allemaal super netjes gedaan en zijn ze allemaal in 1x geslaagd! Woensdag 17 april is dit met de kinderen en hun ouders gevierd in wijkcentrum de Roos.

Groep 8

De kinderen uit groep 8 hebben dinsdag 16 en woensdag 17 april deelgenomen aan de Centrale Eindtoets van Cito. Ze hebben ontzettend hard gewerkt en hun best gedaan. De meester en juffen waren erg trots! Er werd zelfs een polonaise gelopen onder het roepen van ‘HOP HOP HOP, DE CITO ZIT EROP!’ om het te vieren.
De komende periode zullen de kinderen naast, helaas voor sommige kinderen toch nog wel wat rekenen, taal, spelling en lezen, aan de slag gaan met de voorbereidingen voor de musical en het kamp.