Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief juni

23-05-2019

Maandkalender

Juni

Kindcentrumontwikkeling 'KC Zuiderster' 

Op maandag 20 mei zijn de ouderinformatieavonden gehouden om toelichting te geven op de ontvlechting.

Zowel op Centrum als op Zuid was het een informatieve avond, waar goede vragen gesteld werden.

De getoonde powerpoint vindt u via de link. Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u die stellen aan MR-leden of aan de directie van het kindcentrum.

We zijn blij te kunnen vertellen dat het ministerie akkoord is met de ontvlechting en dat het nieuwe brinnummer is toegekend aan locatie Zuid. De komende weken zullen we gaan gebruiken om allerlei processen te ontvlechten, zoals bijvoorbeeld de leerling administratie. Daarnaast zijn we bezig met het inrichten van twee nieuwe websites.

De opdracht voor de ontwikkeling van nieuwe logo’s is gegeven. Hiervoor is een werkgroep opgericht en we hopen dit proces nog voor de zomer te kunnen afronden.

Powerpoint informatie avond

Vakantierooster 2019-2020

Via onderstaande link komt u in het vakantierooster voor het komende schooljaar. Hierin zijn ook de studiedagen opgenomen. Zo kunt u alvast rekening houden met de vrije dagen voor komend schooljaar.

Vakantierooster

Oudergesprekken groepen 1-7

Zoals u in de maandkalender kunt zien, vinden de oudergesprekken plaats van 24 juni t/m 29 juni. Voor de groepen 7 geldt dat dit gesprek tevens het pré-adviesgesprek is, waarbij de leerling van harte welkom is. U ontvangt hiervoor een brief met toelichting.

De inschrijving zal op woensdag 5 juni om 06:00 uur open gaan voor alle gezinnen. Voor gezinnen met 3 kinderen of meer op ons kindcentrum in groep 1-7 gaat de inschrijving open op 3 juni om 06:00 uur. De inschrijving sluit op maandag 10 juni om 23:55 uur.

Op dinsdag 28 mei zal er vanuit schoolgesprek.nl een nieuw wachtwoord verstuurd worden. Kijk hiervoor ook in uw spam/ongewenste mail.

CITO

Zoals eerder vermeld hebben onze groepen 8 de CITO eindtoets gemaakt. Het landelijk gemiddelde kwam dit jaar uit op 535.7.

Voor ons kindcentrum geldt voor de eindscore een ondergrens van 535.2. Onze groepen hebben een gemiddelde score behaald van 537.1. Dit betekent dat we zowel boven de ondergrens als boven het landelijk gemiddelde gescoord hebben.

Programma kinderclub

Flyer kinderclub juni

Natuurouder?

Cursusfolder

Vanuit de Vreedzame School

Nieuwsbrief blok 6

Gevonden voorwerpen

Na de Koningsspelen is er een rugzak bij de kleuters op locatie zuid blijven liggen. Zie onderstaande foto. Van wie is deze?? Graag mailtje naar ict@hetbosschebroek.nl met kernmerken van de inhoud.

Daarnaast willen u attenderen op het feit dat wij in de laatste schoolweek de gevonden voorwerpen op zullen ruimen (naar een goed doel brengen). Mocht u iets missen van uw kind, kom dus voor de laatste schoolweek om het op te halen.