Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief september 2017

31-08-2017

Vakantie en vrije dagen

Vrijdag 29 september zijn de kinderen vrij i.v.m. een studieochtend van de leerkrachten.

Vanuit de directie

We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad.

Vervangingen

In de zesde week van de vakantie hebben we bericht gekregen over wie ons team komen versterken. Hier vindt u het schema met een samenvatting.

Juffrouw Marie-Antoinette zal door fysieke beperkingen aan de slag gaan als leraar ondersteuner. Zij is hierbij inzetbaar in unit 1. Komende periode ondersteunt zij in groep C 3. Juf Anke is ziek. Zij wordt op korte termijn vervangen.

Nieuw kindcentrum logo

Er is in de vakantie nog hard gewerkt om dit schooljaar te kunnen starten met een nieuw kindcentrum logo. We zijn erg blij en trots hierop. Samen met de kinderopvangpartners willen we hiermee uitdragen dat we echt gaan voor de doorgaande lijn 0-13 jaar!

Via deze link komt u bij het ontwikkeldocument van het logo. De komende periode zult u langzaam het oude logo zien verdwijnen. 

Vanuit de school

Schoolapp

De app gaat veranderen. Dit o.a. door het nieuwe logo en een persoonlijke pagina. Hiermee zijn de foto’s die wij erop willen zetten vanuit de groepen meer beveiligd en mogen wij foto’s plaatsen in het kader van de privacy.

Hierdoor zijn er nu nog geen groepen zichtbaar. Dit zal pas komen als de update van de app is geweest. Helaas is Apple bezig met een grote update, waardoor onze update even op zich laat wachten. We hopen dat het zo snel mogelijk erdoor is en wij zullen u te zijner tijd informeren hoe u kunt inloggen. 

Leerlingenraad kindcentrum Het Bossche Broek

Wat is een leerlingenraad?

Een leerlingenraad is groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van het kindcentrum, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken. In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8. Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen.  De leerlingenraad praat daarom regelmatig over onderwerpen die voor allen van belang zijn.

Samenstelling/verkiezing van de leerlingenraad

De leerlingenraad wordt gekozen door en uit de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8, zodat alle drie de leeftijdsgroepen in de leerlingenraad zijn vertegenwoordigd.

Thema’s voor de leerlingenraad kunnen zijn: 

Praten over (de aanpassing van) schoolregels en er iets mee doen.
Een schoolactiviteit (Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, sportdag) mee organiseren/evalueren.
De sfeer op school bespreken en verbeteren.
Praten over speeltoestellen en speelplaatsgebruik.
Initiatief nemen voor een actie.

Vergaderingen van de raad

De leerlingenraad vergadert onder schooltijd. De locatie wisselt tussen centrum en zuid. Er zullen per schooljaar 4 tot 5 verschillende bijeenkomsten gepland gaan worden.

Deze bijeenkomsten worden bijgewoond door de directie en liefst ook een vertegenwoordiger van een werkgroep of van de ouderraad.

Bosch kinderparlement

Vanuit de leerlingenraad worden twee kinderen gekozen door de leerlingenraad zelf, die het kindcentrum zullen vertegenwoordigen in het stadhuis bij het Bosch kinderparlement.

De kinderen komen vrijdag 15 september voor het eerst bijeen op locatie centrum. Leerlingen van locatie zuid worden verzocht hun fiets mee te nemen.

Algemene informatieavond

De algemene informatieavond is in een nieuw jasje gestoken. Ouders van peuters t/m groep 8- leerlingen zijn welkom op donderdag 14 september tussen 18.00 en 19.30 uur. Een uitnodiging volgt nog.

(Kind-)oudergesprekken

De gesprekken vinden plaats op maandag 18 september en donderdag 21 september. Voor de groepen 1 t/m 4 is dit alleen voor de ouders. Voor de groepen 5 t/m 8 is het de bedoeling dat de kinderen zelf ook mee komen.

Inschrijven kan binnenkort weer via de app.

Muzieklessen

Dit jaar is besloten de muzieklessen van Locatie Centrum en Locatie Zuid gelijk te trekken. Alle klassen krijgen nu wekelijks een half uur muziekles, ook de kleuters van beide locaties. Tijdens deze muzieklessen wordt er gezongen, gemusiceerd en gedanst. In groep 4 krijgen de leerlingen blokfluitles. Dat is vorig jaar voor het eerst gedaan en de leerlingen waren er erg enthousiast over. Voor herhaling vatbaar dus. Als overkoepelend thema wordt dit jaar het slagwerk centraal gesteld. De slaginstrumenten worden uitgebreid behandeld. In het voorjaar zal er een concertje zijn op school met uitgebreid slagwerkinstrumentarium. Vorig jaar hadden we de houtblazers als overkoepelend thema. Zo komt er elk jaar een ander thema aan bod en hebben de kinderen aan het eind van de rit alle instrumentengroepen uitgebreid leren kennen. We zijn blij dat het Bossche Broek muziek als vak heeft op school. We weten inmiddels allemaal dat muziek heel belangrijk is voor ontwikkeling. Aan Het Bossche Broek is ook een muziekschool verbonden. U kunt de informatie vonden op de website van de school onder het vakje ‘Onderwijs’ http://www.hetbosschebroek.nl/Onderwijs/Muziekschool . Kijk hier eens rond zodat u ziet op welke instrumenten er zoal les gegeven wordt.

Wilma en Marion.

10-uurtje
Graag willen we u herinneren aan hetgeen in de schoolgids staat vermeld m.b.t. het 10-uurtje:
In de ochtendpauze kan uw kind fruit meenemen. Eventueel is een ander gezond tussendoortje ook mogelijk, hierbij is ons advies dit een (gezonde) boterham te laten zijn. Het fruit indien nodig graag schoongemaakt of gesneden meegeven.
Het drinken zien we bij voorkeur graag in een goed afsluitbare fles of beker in plaats van voorverpakt.
Wat de leerlingen eten, is uiteraard de verantwoordelijkheid van ouder(s)/verzorger(s).
De school kan kinderen echter helpen gezond te eten om zo de basis te leggen voor een gezond leven. De praktijk heeft uitgewezen dat dit werkt!
Wilt u de bekers/flessen en trommels s.v.p. voorzien van de naam van uw kind?
Aansluitend bij dit beleid zien wij liever geen voorverpakte koeken, zo voorkomen we ook zwerfvuil op de speelplaats.

Vanuit locatie zuid

Schoolfotograaf

De kinderen en leerkrachten van locatie Zuid gaan maandag 11 september en dinsdag 12 september weer op de foto. Er zullen groepsfoto's en broertjes- en zusjesfoto's gemaakt worden. 

Vanuit de Units
Unit 1

Unit 1 werkt in september door aan het thema "Welkom", waarbij de Vreedzame School betrokken wordt. (Wie ben jij, wie ben ik, wij spelen met elkaar).

Vanaf 14 september werken we aan thema "lekker eng" (dit is het Kinderboekenweek thema).

Ook wanneer het minder mooi weer is, spelen wij buiten. Denkt u er aan een jas mee te geven als het frisser wordt? 

Unit 2

Groepen Z5

Ook dit jaar doen de groepen 5 weer mee aan de gastlessen van de Muzerije. 4 Blokken van verschillende disciplines komen aanbod. We starten in september met het blok 'Theater' op dinsdagen 12, 19, 26 september, 3 en 10 oktober 08.30-10.30 uur. 

Unit 3

Groepen 7 & 8 van Zuid en Centrum
Op vrijdag 8 september gaan we met de leerlingen van groep 7 en 8 naar het evenement 'Sea the Future:
De kinderen mogen kennis komen maken met zeewier en wat zeewier ons te bieden heeft. Hierover is een mooie en informatieve tentoonstelling ingericht. Verder mogen ze een échte proefduik maken onder begeleiding van duikinstructeurs. Ook wonen ze een lezing bij van 1 lesuur (50 minuten) over de oceaan, het klimaat en onze gezondheid. Deze wordt gegeven door Dos Winkel, gevestigd oceaanbeschermer en gepubliceerd onderwaterfotograaf, of door Rosa van der Ven, marien bioloog.