Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief november 2017

26-10-2017

Vanuit de school

Vooraankondiging: Workshopochtend voor álle kinderen

Begin schooljaar 2016-2017 is aan alle ouders de vraag gesteld: “Op welk talent zou school een beroep mogen doen?” Ouders reageerden hierop zo enthousiast en breed dat de leerkrachten letterlijk overweldigd waren. Deze input verdiende tijd en aandacht om krachtig opgepakt te kunnen worden. 

In één van de klankbordgroep-bijeenkomsten werd vervolgens een prachtig idee geopperd: een workshopochtend voor de kinderen! De bedoeling van de workshopochtend in het kort: 

Ouders (of anderen uit de omgeving van de kinderen) geven een workshop aan de kinderen op het gebied van het talent van die ouder. Alle kinderen van het Kindcentrum, dus ook de peuters, kunnen zelf kiezen aan welke workshops zij willen deelnemen. Er komen 2 of 3 rondes. Denk van “voorlezen” tot “koken”, “natuur” en “programmeren” en alles daartussenin.

Zo’n omvangrijk en vooral mooi initiatief verdient het om goed neergezet te worden, opdat het kan uitgroeien tot een herhaald evenement. En dat vraagt tijd en aandacht. Noteer daarom alvast in de agenda:

Woensdagochtend 7 maart 2018  

Natuurlijk zijn er ook ouders nodig voor de organisatie van deze ochtend. We zoeken hiervoor per locatie 5 enthousiastelingen. Lijkt je dat wat? Meld je snel aan bij Iris Verstappen, irisverstappen@hetbosschebroek.nl

Uiteraard later meer over deze workshopochtend! 

De Klankbordgroep zoekt nieuwe leden!

Ouders en leerkrachten ontmoeten elkaar in de klankbordgroep. Dit is een van de manieren om invulling te geven aan educatief partnerschap. De klankbordgroep levert input voor vraagstukken die op school spelen. Deze vraagstukken worden doorgaans vanuit de leerkrachten en het management voorgelegd aan de klankbordgroep, en ook ouders kunnen punten ter tafel brengen. 

We onderzoeken samen praktische aanpak, denkrichtingen en visie rondom het onderwijs aan onze kinderen. Gelijkwaardig, want ieder lid brengt zijn eigen deskundigheid en (werk)ervaring mee.  Schoolbreed, beide locaties in één.

Een bijeenkomst is een creatieve brainstormsessie in meerdere subgroepen, voorafgegaan door een korte inleiding. De klankbordgroep behandelt doorgaans 2 thema’s per bijeenkomst. De opbrengsten ervan vormen een grondslag voor het werk van de betreffende commissie of  management.

Kortom, effectief, efficiënt en leuk! Heb jij ook een mening over ontwikkelingen op school, rondom het onderwijs aan jouw kind(eren) en wil je je stem laten horen? Kom dan vooral de klankbordgroep versterken! 

Voor dit schooljaar zijn alvast de volgende 2 avonden gereserveerd:

19 februari 2018 en 4 juni 2018.

Voor vragen kun je terecht bij Soraya Vogel (ouder locatie Zuid) of Monique Wilmer (ouder locatie Centrum).  Aanmelding kun je richten aan Iris Verstappen, irisverstappen@hetbosschebroek.nl 

De week van de mediawijsheid

Van 17 tot en met 24 november 2017 vindt de Week van de Mediawijsheid plaats. Het thema luidt: Generatie Media: samen mediawijs.
Tijdens deze week praten wij met de kinderen over ons online gedrag en mediawijze vaardigheden.
De huidige generatie kinderen en jongeren groeit op in een wereld vol media. Een wereld waarin je slechts een smartphone nodig hebt om dagelijks op ontdekkingsreis te gaan. Waarin je eenvoudiger met elkaar in contact kan komen dan ooit tevoren. Maar behalve deze eindeloze mogelijkheden, zijn er ook risico’s. Van cyberpesten  tot nepnieuws en radicalisering. De manier waarop we ons online gedragen, kan uiteindelijk grote maatschappelijke gevolgen hebben.

Hierover moeten we met elkaar in gesprek, maar dat is niet altijd even makkelijk. Omdat we elkaar niet begrijpen, een andere ‘taal’ spreken of de mediawijze skills missen om tot de kern door te kunnen dringen.
We gaan met elkaar in gesprek, zodat we elkaars leefwerelden beter leren begrijpen en de volgende stap kunnen zetten richting een generatie die klaar is voor een mediawijze toekomst.

Hoofdluis

De commissie “luizenpluizers” vraagt uw dringende aandacht voor het volgende:

In deze bijlage vindt u alles over hoofdluis.

Vanuit de directie en de OR

Parkeren rondom school

Graag willen we nog een keer uw medewerking vragen voor de parkeerproblematiek rondom de school.
Met elkaar zijn wij er natuurlijk van bewust dat bij het gaan en komen naar en van school een drukte ontstaat die haast niet te reguleren valt.
Ik verwijs graag nog een keer naar de afspraken die we hieromtrent met elkaar dan wel met parkeerbeheer hebben gemaakt.
U vindt deze via onze website (www.hetbosschebroek.nl) in de schoolgids op pagina 65.
 
Afspraken maken is mooi, maar we zullen ons er ook van bewust moeten zijn dat we merendeels zelf de uitvoerders zijn van deze afspraken.
Vandaar: als wij met elkaar ook tijdens het halen en brengen de schoolomgeving veilig willen laten zijn voor “onze” kinderen, en dat willen we toch allemaal, vraagt dat ook iets van onszelf. Ik wil dan nog eens een beroep doen op een ieder om het eigen gedrag nog eens tegen het licht te houden. Een zo optimale veiligheid van de kinderen begint bij onszelf. Met veel dank voor de medewerking.
 
Namens oudervereniging en schoolteam
 
Babs Vanwestenbrugge,
Fred Timmermans

Vanuit de IB

De intern begeleiders van ons kindcentrum stellen zich graag aan u voor. Deze flyer is uitgedeeld op de informatieavond. Mocht u daar niet bij aanwezig zijn geweest, dan heeft u op deze manier toch de informatie. 

Vanuit de leerlingenraad

Op vrijdag 3 november 2017 zal het Bossche Kinderparlement voor de vijfde keer samen komen in de Nieuwe Raadzaal in het stadhuis van de gemeente 's-Hertogenbosch. Van iedere basisschool zijn twee leerlingen welkom om zitting te nemen in dit kinderparlement. Onze school wordt vertegenwoordigd door Zoë Vogel uit C8 en Florien Sleutjes uit Z6.

Op vrijdag 10 november vindt de tweede bijeenkomst van onze leerlingenraad plaats.

Vanuit muziek

Muziek op locatie centrum

In elke groep hebben we de laatste weken gewerkt aan een klasse-rap. Elke groep heeft een naam voor de groep bedacht, een eigen identiteit.  Zo zijn de volgende namen / titels ontstaan:

-          Groep 8: ‘Groep 8 is aan de macht’

-          Groep 7: ‘De Dansende Kaasstengels’

-          Groep 6: ‘De Bananen’

-          Groep 5: ‘De M&M’s’

-          Groep 4: ‘School of Rock’,

-          Groep 3: ‘De Tijgers’

Elke groep heeft met deze naam zijn eigen rap gemaakt. Er is bij gemusiceerd, en de leerlingen hebben zelf een dans bedacht en ingestudeerd.  De groepen hebben aan elkaar gepresenteerd of gaan dat nog doen.

Omdat het de eerste keer is dat ze op deze manier presenteren houden we  het nog intern. Het staat zogezegd nog in de kinderschoenen. Een volgende keer zullen de ouders erbij uitgenodigd worden.

Groet, Wilma vd Schoot

 

“Gruwelijk eng” in de muziekles op Zuid

Vooral in de groepen 3 en 4 was het erg spannend.

Er was een hele grote doos die niet opengemaakt mocht worden want daarin zat een monster.  Op de melodie van Danse Macabre (die al in 1875 geschreven werd  door  Camille Saint-Saëns) werd een lied geleerd en werd door bewegingen de vorm van het muziekwerk duidelijk.

Groepen 8 hebben het lied: “Dark house” geleerd. Daarna hebben ze in kleine groepjes zelf een eng verhaal met daarbij muziek bedacht. Op Halloween, dinsdag 31 oktober, komen beide groepen 8 samen en worden composities in concertvorm uitgevoerd.

Groepen 5,6,7 hebben natuurlijk ook gruwelijk enge muziekles gehad.

Op dinsdag 24 oktober was er een heel bijzonder concert in de groepen 3.  Anne Sophie van groep Z3A had haar viool mee naar school gebracht. Het was muisstil in de klassen toen ze een stukje van Bach, een spooklied en ook in sinterklaaslied speelde. Na afloop was er natuurlijk een daverend applaus. 

Juf Marion.

Vanuit de units

Unit 1

Afsluiting van de Kinderboekenweek: Op 2 november houden we een feestelijke afsluiting. De kinderen spelen in groepjes spelletjes in de sfeer van het thema "Lekker Eng". Alle kinderen mogen verkleed komen in de sfeer van het thema. De kinderen van groep 7  gaan de spelletjes uitleggen, aan alle groepjes die om de beurt bij de spelletjes komen.
Fijn dat er zoveel ouders zich hebben opgegeven te komen helpen een groepje kinderen te gaan begeleiden! De hulpouders ontvangen spoedig meer informatie over deze ochtend.
Fruit en drinken deze dag gewoon meebrengen.

Vanaf 6 november werken we aan het thema ‘Feesten’ (waar Sint en Kerst onder vallen) start op maandag 6 november, deze duurt tot de kerstvakantie.

Unit 2

Groepen Z5

Muzerije klas en kunst

Blok 2: Beeldend

Dinsdag 7, 14, 21 en 28 nov en 12 dec

08.30-10.00 en 10.30-12.00uur

Unit 3

Groepen C7 en C8
Op vrijdag 17 november brengen de kinderen van de groepen 7 en 8 van Centrum een bezoek aan het museum Bevrijdende Vleugels; een museum wat in het teken staat van de Tweede Wereldoorlog.
 

Groepen 8

Voorlichting voortgezet onderwijs op 6 november voor groep C8 en op 7 november voor de groepen Z8.