Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief december 2017

30-11-2017

Vanuit de school

Vakanties en vrije dagen

Op woensdag 6 december zijn de kinderen vrij i. v. m. een studiedag van het team.

Van zaterdag 23 december t/m zondag 7 januari hebben de kinderen Kerstvakantie.

Thema’s kindcentrumbreed

Thema 3 ‘Feesten’ (waar Sint & Kerst onder vallen)
Datum: vanaf 8 november tot en met vrijdag 22 december

Sinterklaas

De kinderen mogen op 5 december verkleed naar school komen als Sint of Piet.

Deze dag is het de bedoeling dat de kinderen hun eigen fruit en drinken voor de ochtend mee naar school nemen.

Kerstkaartenactie

Vanuit enthousiaste ouders en de leerlingenraad is er in december een kerstkaartenactie. Tussen 7 en 15 december maken kinderen kerstkaarten die bij ouderen in de stad bezorgd zullen worden. We werken hierbij aan de kerndoelen en koppelen dit aan de Vreedzame school en burgerschap. Een mooi voorbeeld van hoe wij vanuit onze visie vorm geven aan het onderwijs.

De kerstviering

We houden dit jaar een kerstontbijt op vrijdag 22 december 2017 in alle groepen. Dit ontbijt begint 8.00 uur. Vanaf 7.50 uur mogen de hapje in de klassen gebracht worden. De kinderen zijn om 11.00 uit. Vanaf 8 december zal er in alle groepen een lijst hangen waarop u kunt noteren wat u met uw kind gaat maken.

We houden dit jaar een kerstviering binnen de units op de eigen locatie. Kinderen krijgen meer een rol om samen met de leerkracht invulling te geven aan de kerstgedachten. We spelen zo in op de verbinding tussen de kinderen en de leerkrachten in de units.

Binnen de unit laat iedere groep één ( of meerdere) optredens aan elkaar zien. Denk hierbij aan een dansje, liedje, gedichtje, toneelstukje, het bespelen van een instrument enz. Omdat de gebouwen beperkt zijn in de ruimtes die geschikt zijn voor optredens heeft de werkgroep een verdeling gemaakt zodat elke unit om 09:45 uur kan starten met de voorstelling.

Reminder: De kerstochtend start om 08:00 uur en de kinderen zijn om 11:00 uur uit!

Communicatieplan

Vorig jaar is door een groep ouders en medewerkers van ons kindcentrum aan een communicatieplan gewerkt. Het plan is nu een aantal maanden in werking en we willen graag de voortgang evalueren. Hierbij hebben we uw hulp opnieuw nodig. Wil je graag meedenken om ons plan nog beter te maken? Stuur dan een mail naar liesbethvandenberg@hetbosschebroek.nl.

We komen bij elkaar op maandag 15 januari tussen 16:00-17:00 uur locatie Centrum. Heb je input die je alleen graag via de mail wil delen aan ons, dan kan dat natuurlijk ook.

Mediawijsheid

We hebben meegedaan aan de week van de mediawijsheid van 17 t/m 24 november. Onder andere door het spelen van de game mediamasters. Dit zijn lessen rond mediawijsheid verpakt in een interactieve game die we met de groepen 7 en 8 speelden tegen andere groepen in Nederland.

https://www.mediamasters.nl/game/

GGD: adviezen aan ouders met betrekking tot sociale media

De grote vraag is, wanneer begin je met mediaopvoeding? Het antwoord is simpel: begin zo jong mogelijk. Door je kind van jongs af aan te leren omgaan met de IPad, laptop, internet, mobieltjes en gamen leg je een basis voor de komende jaren. Het is belangrijk dat ouders hun kind actief begeleiden bij mediagebruik, zodat positieve effecten ervan worden vergroot en mogelijke risico’s afnemen.

Een aantal tips aan ouders/verzorgers:

Ben open en toon interesse

Vraag je kind jou wegwijs te maken op social media
Weet wat je kind doet

Ga in gesprek met je kind

Over het gebruik van media
Maak duidelijke afspraken

Praat met anderen hoe zij het doen

Geef zelf het goede voorbeeld

Thuis aan de slag met mediawijsheid? Kijk eens op www.mediawijsheid.nl/ Of neem eens een kijkje op de website van het Nederlands Jeugdinstituut voor adviezen voor ouders 0-5 jr., 6-12 jr. en 13-18 jr.

Overige vragen? Raadpleeg de jeugdverpleegkundige op school.

Herinnering invullen Kindcentrum monitor

Bij alle scholen in Den Bosch e.o. wordt de Kind Centrum Monitor afgenomen. U heeft hiervoor een uitnodiging in uw mail gehad. Wanneer u dit nog niet ingevuld heeft, vragen wij u dringend dit alsnog te doen. Het doel van de meting is om de scholen / kindcentra informatie te bieden voor het professioneel besturen van hun eigen organisatie. U kunt de vragenlijst invullen door op de onderstreepte tekst hieronder te klikken. Hiermee start u een bladzijde op internet.

http://Edudat.KCM-2017-Ouders-KC-Signum.sgizmo.com/s3/

Het is niet mogelijk de antwoorden tussentijds op te slaan en later beantwoording te hervatten. De uitkomsten van de vragenlijst worden anoniem weergegeven. Dat betekent dat er alleen op schoolniveau wordt gerapporteerd, zodat individuele ouders niet herkenbaar zijn.

Vanuit de MR

Op 24 november bracht wethouder Eric Logister een bezoek aan ons kindcentrum na een brandbrief van onze MR over de toestand van onze gebouwen. Via deze link komt u op onze website waar het verslag staat. Marieke Leliefeld, leerkracht en IB-er van ons team, had een mooie toespraak voor de wethouder, ook deze toespraak is via deze link in te zien. Verder is er ook een filmpje gemaakt, dat hier te zien is.

Vanuit Educatief Partnerschap

Regelaars en organisatoren gezocht! 

Om de 1e Bossche Broekschool Workshopochtend goed op te zetten en te laten slagen zoeken we regelaars en organisatoren. 

7 maart 2018 is de Workshopochtend gepland en voor een daverend succes moeten we snel aan de slag!

In de nieuwsbrief van oktober vroegen we wie mee wilde helpen. Hierop kregen we alvast één enthousiaste reactie, dank! Graag willen we er meer, natuurlijk, liefst 5 per locatie. Vele handen maken immers licht (en leuk) werk! Vanuit school zetten Ilvy, Marjolein, Marie-Noël, Iris en de stagiaires de schouders er onder. 

Qua taken moet je denken aan:

- benaderen van ouders die een workshop willen geven

- planningen maken voor daginvulling qua ruimtes en tijden

- ouders waar nodig ondersteunen bij de invulling/vormgeving van een workshop; materialen verzorgen indien nodig
- het maken van een draaiboek

Dus ben jij of ken jij iemand die beschikt over creatief denkvermogen, van aanpakken weet en graag een aantal uur in de school voor onze kinderen steekt, meld je dan snel aan bij Iris via irisverstappen@hetbosschebroek.nl.

Vanuit muziek

De Muziekwedstrijd is een online wedstrijd voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en wordt georganiseerd door het Prinses Christina Concours. Ieder instrument mag meedoen. Zingen mag ook. En deelname is gratis. Je kan een filmpje insturen bijvoorbeeld gemaakt met een mobieltje.

Je kan op de website kijken wat voor filmpjes ingestuurd worden. Je kan ook iedere maand stemmen op een van de ingestuurde filmpjes. https://demuziekwedstrijd.nl/

Het eerste feest wat we gevierd hebben is dat van St Maarten op 11 november. Hij deelde zijn mantel met een bedelaar en werd zo een symbool voor solidariteit en naastenliefde.

Op 5 december is er het grote Sinterklaasfeest. Het welkomslied is natuurlijk al flink gerepeteerd. Groepen 3, 4 en 5 gebruiken boomwhackers, blokfluit en klokkenspel in een nieuw Sinterklaaslied. Groepen 6, 7 en 8 proberen een pittig 3 stemmige Pietenpercussie onder de knie te krijgen.

Kerstmis komt snel daarna met mooie sfeervolle liederen. Sommige groepen gaan aan de slag met chromatisch gestemde handbellen.

Muziekjuf Marion.

Vanuit de units

Unit 1

Even voorstellen vanuit unit 1

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om mezelf voor te stellen. Ik ben Joselien van Wiltenburg en ik ben 33 jaar oud. Ik woon sinds 7,5 jaar in Vught samen met mijn vriend en onze twee kinderen, Loïs (5 jaar) en Levi (3 jaar).

Hiervoor was ik woonachtig in Amstelveen waar ik de afgelopen 10 jaar op een basisschool heb gewerkt. Ondanks dat ik het nog erg naar mijn zin had, maar de reistijd erg lang was vanuit Vught, heb ik ervoor gekozen om een baan te zoeken in de buurt. En dat is gelukt! Ik werk nu in een vaste invalpool voor de Stichting Signum. Mijn hobby’s zijn: softbal, uit eten gaan, winkelen, naar het theater gaan en vooral hele leuke uitjes ondernemen met mijn gezin.

Sinds 1 oktober vervang ik Tjarda op donderdag en vrijdag in groep 1/2D op locatie Zuid. Ik vind het ontzettend leuk en heb heel veel zin in deze nieuwe uitdaging. Ik heb er alle vertrouwen in om samen met juf Berry de kinderen uit groep 1/2D een fijne en leerzame tijd te bezorgen.

Sint

Het is niet de bedoeling dat de kinderen op donderdag 7 december een cadeautje mee naar school nemen, omdat we meteen met 'Kerst' starten en geen "cadeau concurrentie" willen versterken.

Kinderkleding gevraagd

Graag ontvangen wij kleding in de maten 116 en 122. (Lange broeken, ondergoed en sokken). Het wordt nogal eens vergeten om deze reserve kleding mee terug te nemen naar school waardoor het snel "op" raakt. Gelieve geen reserve kleding in de eigen rugzakken mee te geven.

Groep C1-2 a

Groep 1-2a van locatie Centrum brengt een bezoek aan Antoniegaarde.

Groep C3

Groep 3 van locatie Centrum zal op donderdag 21 december de kerststal in de St. Janskathedraal bezoeken.
 

Unit 2

Groepen 4

Dinsdag 19 december: groepen  4a en 4b brengen een bezoek aan de kerststal in de St. Jan.
Groep 4 van locatie Centrum zal op donderdag 21 december de kerststal in de St. Janskathedraal bezoeken.

Groepen Z5

Wegens ziekte van de Muzerije-docent zijn de lessen van Klas en Kunst in het 2e blok komen te vervallen. Vanzelfsprekend worden deze lessen later dit schooljaar opnieuw aangeboden.

Unit 3

Groep Z7

Op donderdag 14 december brengt groep 7 een bezoek aan de kerststal in de Sint Jan.