Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief januari 2018

21-12-2017

Wij wensen alle ouders en kinderen fijne feestdagen en een voorspoedig 2018!

Vanuit de school

Vakanties en vrije dagen

Herinnering: De kinderen zijn vrijdag 22 december om 11.00 uur vrij!

Kerstvakantie: zaterdag 23 december 2017 t/m zondag 7 januari 2018. 

Rapportgesprekken

Op donderdag 25 januari t/m woensdag 31 januari vinden voor de groepen 1 t/m 7 de rapportgesprekken plaats. 

De adviesgesprekken van groep 8 op Centrum vinden plaats op maandag 29 januari en donderdag 1 februari. Op locatie Zuid is dat op maandagmiddag 29 januari en dinsdag 30 januari en donderdag 1 februari.

U kunt zich weer via de app inschrijven. Ouders met 3 kinderen of meer in deze groepen kunnen zich inschrijven vanaf 8 januari. Alle andere ouders vanaf 10 januari. De inschrijving sluit op 16 januari om 15.00 uur.

De rapporten worden meegegeven op vrijdag 2 februari.

Thema Kindcentrumbreed

Theater’/Carnaval’
maandag 8 januari tot en met vrijdag 9 februari

Schooltijden

De school vangt aan om 08.30 uur en 13.00 uur. Wij verzoeken u uw kind(eren) op tijd bij school af te zetten, zodat de leerkrachten ook echt op deze tijden kunnen starten met de lessen. 

Voor locatie Centrum geldt dat de poorten in de middag niet eerder open zullen gaan dan 12.55 uur, omdat de overblijvende kinderen tot die tijd buiten spelen.

Kerstkaartenactie

We krijgen veel enthousiast reacties op de kerstkaartenactie. Het is zelfs zo dat we al een mailtje en een kerst kaart terug hebben gekregen! We willen alle kinderen en ouders bedanken die het mogelijk hebben gemaakt dat we dit samen hebben kunnen doen.

https://www.bd.nl/s-hertogenbosch/jong-en-oud-vieren-samen-kerst-bij-park-antoniegaarde~add11dc0/

 

 

Workshop 

“Ben jij dé ouder voor een workshop?”

Zoals je je misschien nog herinnert is er vorig jaar aan je gevraagd welke kwaliteiten je zou kunnen en willen inzetten voor ons kindcentrum. Het was erg leuk om de enthousiaste reacties te lezen!

Om alle kinderen de gelegenheid te geven ouders eens van een andere kant te leren kennen en ze de kans te geven van jouw kennis en vaardigheden te leren willen we je uitnodigen een workshop te verzorgen tijdens de workshopochtend op

woensdag 7 maart aanstaande.

De inhoud van zo’n workshop mag van alles zijn. Van knutselen tot muziek en van programmeren tot teambuilding. Zelfs activiteiten in de buitenlucht behoren tot de mogelijkheden.

Ook lijkt het ons leuk en leerzaam als ouders komen vertellen over hun werk. De kinderen geven ook zelf aan hier meer over te willen horen.

Er zijn 35 plekken te vergeven dus wees welkom met je enthousiaste plan!

We denken nu aan 3 rondes van ongeveer 50 minuten met een groepsgrootte van 10-15 kinderen.

Een leuk idee maar hulp nodig bij de vormgeving? Geen probleem, ook daarbij kan ondersteuning worden gegeven.

We zijn reuze benieuwd naar jullie reacties.

Reageren kan tot vrijdag 12 januari naar ilvyvanberkel@hetbosschebroek.nl.

We lezen in je mail graag voor welke groepen je workshop geschikt is (denk ook aan de peuters) en of je aanvullende materialen nodig hebt.

Veel inspiratie gewenst!

Vanuit De Vreedzame School

De Vreedzame School: Na de kerstvakantie starten alle groepen met blok 3 'We hebben oor voor elkaar'. Via deze link kunt u de nieuwsbrief van blok 3 openen.

Vanuit de Ouderraad

ALV

Uitnodiging aan alle ouders /verzorgers
Op maandag 8 januari is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Ouderraad.
De vergadering begint op 20:00 op school.
Hier wordt de verantwoording van de inkomsten en uitgaven van de ouderraad toegelicht.
De stukken kunnen vooraf worden opgevraagd bij de penningmeester; Simon Schoonen, schoonensimon@gmail.com
Graag tot 8 januari!
 
Luizen
Vaak gebeurt het al maar nog niet altijd; Als u hoofdluis bij uw kind constateert, wilt u dat dan melden bij de klassenouder? De klas kan dan extra gecontroleerd worden. Dank alvast!
 
Nieuwe Secretaris voor de Ouderraad gezocht

De Ouderraad wordt gevormd door alle klassenouders en zorgt voor de vele activiteiten voor de leerlingen. De Ouderraad vergadert 6 keer per jaar.
De secretaris is verantwoordelijk voor het voorbereiden van de vergaderingen, verslaglegging, communicatie etc.
Daarnaast maak je als secretaris onderdeel uit van het bestuur van de Ouderraad. Met het bestuur is er ook meerdere keren per jaar overleg met het bestuur van de ouderraad van het Bossche Broek Zuid.
Vind je het leuk om actief deel uit te maken van de Ouderraad als secretaris?! Dan zijn we op zoek naar jou! (-:
De huidige secretaris is Karen van Waart. Na jarenlang als secretaris in de Ouderraad te hebben gezeten gaat zij binnenkort stoppen. 
Als je vragen hebt over de rol kun je daarvoor bij haar terecht. Zij zal ook zorgen voor een goede overdracht.
Heb je vragen of interesse; we horen het graag! 
 
Jora van den Akker     Voorzitter                jora84@gmail.com   
Simon Schoonen         Penningmeester    schoonensimon@gmail.com
Karen van Waart          Secretaris               k.vanwaart@home.nl
 
Opslag sint en kerstversiering
Er is op school veel te weinig ruimte voor de opslag van Sinterklaas en Kerstversiering.
Wie heeft er een ruimte waar deze versierspullen opgeslagen kunnen worden?
Wilt u dat laten weten aan karenvanwaart@gmail.com?
 

Vanuit de units

Unit 2

Groepen Z4

De beide groepen 4 van locatie Zuid gaan een kijkje nemen bij de bouwers van de carnavalwagens voor de grote optocht in Den Bosch. We bezoeken de bouwhal op woensdag 24 januari, groep Z4B om 9.00 u en groep Z4A om 10.30 u.   

Groepen Z5

De afgelaste lessen in november en december van de Muzerije, worden opnieuw aangeboden in januari. Dit betekent dat de kinderen van groep 5A van 08.30 -10.00 uur beeldende vorming krijgen en groep 5B van 10.00-11.30 uur op 10, 17, 24 en 31 januari.