Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief februari 2018

25-01-2018

Vanuit school

Vakantie en vrije dagen

Carnavalsvakantie: zaterdag 10 februari t/m zondag 18 februari 2018

Vieringen

Carnaval op school:  9 februari. 
Geen speelgoedwapens, spuitbussen en confetti meenemen.

Vanaf 3 februari staan de werkstukken van de groepen 1 tot en met 8 in diverse etalages in de binnenstad. 

Vanuit de leerlingenraad

Op vrijdag 19 januari j.l. is de leerlingenraad wederom bij elkaar geweest. Deze keer werd de vergadering gehouden op  locatie Zuid. Bijzonder om te vermelden is het feit dat de vertegenwoordigers van locatie Centrum in de bus van Kanteel van en naar locatie gebracht zijn (hoezo Kindcentrum… J).

Deze keer is er gesproken over de computerprogramma’s in de school, de voor- en nadelen van een continurooster, de gang van zaken tijdens de TSO en een korte evaluatie van Sint en Kerst. Dit alles nadat de vertegenwoordigers in hun eigen groep van tevoren de meningen hadden gepeild.

Wat we te horen hebben gekregen:

De computerprogramma zijn soms te makkelijk. Wanneer “de techniek”niet werkt ligt alles stil. We zouden wel meer devices willen.

Van het continurooster gaf men doorgaans aan dat de voorkeur lag bij het rustig kunnen opeten van de boterham en het kunnen opladen voor de middag.

Binnen de TSO zou men graag film willen kijken en voor wat “de kooi” op locatie Zuid betreft ook een ingang aan de andere kant. Voor wat Sint en Kerst betreft was men tevreden over de “kaartenactie”. Gemaakte werkstukken het liefst vóór een vakantie mee naar huis.

Ik denk wederom een geslaagd uurtje vergaderen met de leerlingenraad.

Vanuit IB

Interventieprogramma voor risicolezers groep 2 t/m 4 en vrijwilligers gezocht

Bouw! is een computergestuurd en tutorondersteunend interventieprogramma ter preventie van leesproblemen bij leerlingen met een risico op leesproblemen in groep 2 tot en met 4. Bij risicolezers is structurele aandacht noodzakelijk voor het lezen. Door Bouw! is deze aanpak uitvoerbaar en kunnen leesachterstanden voorkomen worden. Het programma bevat meer dan 500 gestructureerde online oefeningen voor het adaptief aanleren, inoefenen, herhalen en toepassen van de leerstof. De lessen zijn voorzien van heldere instructies voor de tutor zodat er zowel op school als thuis mee gewerkt kan worden. In het begin oefenen leerlingen o.a. spelenderwijs met letters, klanken en rijm en wordt een vlotte woordherkenning gestimuleerd bij risicolezers. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg. Ouders, grootouders, oudere leerlingen of vrijwilligers kunnen als tutor fungeren. Als tutor kunt u één of meerdere leerlingen begeleiden, op één of meerdere momenten in de week gedurende 15 minuten (afhankelijk van hoeveel u wilt) per begeleidingsmoment.

Na een korte informatiebijeenkomst en instructie kunt u als tutor aan de slag. We hebben op de volgende momenten een bijeenkomst hiervoor gepland staan:

Locatie Zuid (teamkamer)

Maandag 5 februari van 14.15 - 15.00 uur

Donderdag 8 februari van 8.45 - 9.30 uur

Locatie Centrum (teamkamer 2e verdieping)

Dinsdag 6 februari om 8:45 uur op locatie Centrum (teamkamer)

Donderdag 8 februari om 14.15 uur op locatie Centrum (teamkamer 2e verdieping)

Na de carnavalsvakantie gaan wij starten met dit programma. Wilt u graag een bijdrage leveren in de rol als tutor, meldt u zich dan uiterlijk 1 februari aan bij mirandavanderheijden@hetbosschebroek.nl. Wilt u daarbij ook aangeven bij welk instructiemoment u wilt aansluiten?

Voor meer informatie over het programma verwijzen we naar https://www.lexima.nl/dyslexiesoftware/bouw

Vanuit de Klankbordgroep

Maandag 19 februari komt de Klankbordgroep bij elkaar. Locatie Centrum om 19.30 uur.
De Klankbordgroep bestaat uit een aantal ouders en leerkrachten. 
 

Vanuit de BSO

Het nieuwe jaar is begonnen, een nieuwe start met natuurlijk ook nieuwe kinderen, welkom alle kinderen die dit jaar bij BSO het Bossche Broek gaan beginnen. Zoals altijd vinden de kind(eren) het altijd leuk op de Bso, de activiteiten die we aanbieden worden vaak met veel plezier in dank afgenomen. (Klik hier om verder te lezen.) 

Vanuit muziek

Schoolkoor

Zowel op locatie Centrum als op locatie Zuid is een start gemaakt met een schoolkoor.

Het koor werkt groepsoverstijgend. Dat wil zeggen dat er uit de groep 6, 7 en 8 kinderen in het koor zitten. Ze verlaten voor 45 minuten hun klas om samen te zingen. Op zuid zitten er 12 kinderen en op Centrum 20 kinderen bij het koor.  Omdat het thema : “Toneel en carnaval is kunnen er leuk musicalliedjes gezongen worden zoals:

‘Gestamp in het Kamp’ uit de musical Tarzan;  ‘Een nieuwe dag’ uit de musical The Wiz. Er wordt lekker gezongen en er komt ook zeker een moment dat ze het gaan laten horen. Zodra dat bekend is zullen we dat laten weten.

Juf Wilma.

Prinselijke Hofkapel

Dinsdagmorgen 23 januari was de eerste repetitie van de prinselijke hofkapel van het Bossche Broek Zuid. Een zevental kinderen en een ouder hebben de eerste carnavalsmuziekjes ingestudeerd. Voor aanstaande dinsdag van 8:30 tot 9:00 uur hebben zich nog een aantal kinderen meer aangemeld.

Vrijdagmorgen 9 februari hebben we onze generale repetitie en daarna ons eerste optreden. Hopelijk sluiten nog een aantal muzikale ouders of grootouders zich aan bij onze hofkapel.

Meer informatie: muziekjuf Marion

marionvaneijk@hetbosschebroek.nl

Vanuit de groepen

Unit 1

Locatie Centrum heeft op 21 februari: Gezelschapsspelletjes spelen binnen Unit 1. Ieder kind mag 1 spel meenemen. Graag de meegenomen spellen voorzien van naam en groep, in een tasje. 


Groepen 1-2
Voorstelling bij theater Artemis :
Groepen 1-2 van locatie Centrum zijn uitgenodigd een voorstelling te komen bijwonen op dinsdag 20-2-2018

Groepen 3

Groep 3 centrum gaat maandag 29-1, met de bus, naar de voorstelling 'niet vergeten' in Rosmalen. 

Unit 2

Groepen 4

De beide groepen 4 (Zuid) bezoeken op maandag 29 januari de voorstelling "Niet vergeten" van theatergroep Hoge Fronten in Perron 3 te Rosmalen.
"Het is een voorstelling over herinneringen én over dingen die je liever vergeet..." 

Groepen 5

De groepen 5 van locatie zuid starten dinsdag 27 februari met de danslessen van de Muzerije.

Unit 3

Groepen 8

*Het is een spannende tijd voor groep 8. De adviesgesprekken komen er weer aan. Naar welke VO school zou jij graag willen?


*Op dinsdag 16 januari bracht groep C8 een bezoek aan de bouwhal. Hoe geven zij vorm aan het thema: 'Van keinds of aon...'