Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief maart 2018

22-02-2018

Vrije dagen en vakantie

Wij willen u er op attenderen dat Goede Vrijdag 30 maart GEEN vrije dag is.

Vanuit de directie en de klankbordgroep

Ziekteverzuim en kindcentrumontwikkeling

In de klankbordgroep van 19-2-2018 is uitleg gegeven over hoe we omgaan met het ziekteverzuim en welke armslag we hebben. Ouders gaven aan dat het fijn zou zijn als we dit ook in de nieuwsbrief zouden kunnen zetten. Lees hier verder. U vindt daar ook de resultaten van de stadsfoto kindcentrumontwikkeling.

Vanuit de school

Nieuw thema

Thema 5 ‘Op avontuur (in de wildernis)’
Datum: maandag 19 februari tot en met vrijdag 6 april

De 'Week van de Lentekriebels'

Van 19 maart t/m 29 maart doen we op KC Het Bossche Broek mee aan de 'Week van de Lentekriebels'. In deze week komen allerlei thema's op het gebied van relationele en seksuele voorlichting aan bod op het niveau van uw kind. Op https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels/informatie-voor-ouders vindt u meer informatie over deze themaweek.

Lashulp gevraagd

Wie kan een afgebroken stang van een kleuterfiets op locatie Zuid voor ons lassen? Het gaat om een stang onder het houten plankje aan de achterzijde van de fiets. Als u ons kunt helpen graag contact opnemen met juf Jacqueline, groep 1-2a.

Vanuit Muziek

Elk jaar willen we een instrumentgroep centraal stellen. Vorig jaar waren dat de houten blaasinstrumenten. Dit jaar zijn dat de slaginstrumenten.

Daarom hebben we op dinsdag 13 maart voor de leerlingen een slagwerkconcert, op Centrum twee concerten in de ochtend en op Zuid twee concerten in de middag.

Drie muzikanten uit het zuiden van het land komen dan met een busje vol met slaginstrumenten naar Den Bosch. De muzikanten laten de instrumenten horen en vertellen erover. De leerlingen laten ook horen wat zij al geleerd hebben de afgelopen maanden.

Het laatste gedeelte van dit evenement speelt zich buiten op de speelplaats af. Hopelijk is het weer dan geen spelbreker.

Vanuit de werkgroep Schoolplein - locatie centrum

Met de komst van het integrale kindcentrum hebben enkele ouders vorig jaar uitgesproken om te komen tot een herijking van de rol, functie en inrichting van het speelplein op locatie centrum. Daaruit is een opdracht geformuleerd:

Ons Schoolplein Biedt een rijke speel-leeromgeving met een duurzaam karakter rekening houdend met de rol en functie die het vervult voor kind, ouders en leerkracht passend in de doelstellingen van het Kindcentrumplan Het Bossche Broek 2015-2019.

De komende maanden zullen we de wensen gaan onderzoeken en kijken of er voldoende draagvlak is bij de betreffende stakeholders om het schoolplein aan te pakken. Daarnaast zullen we tot een voorstel komen hoe het schoolplein idealiter eruit zou moeten zien, niet kijkend naar kosten. Een financieringsplan zal duidelijk maken of en hoe de benodigde investering opgebracht gaat worden.

Graag zouden we willen weten of er ouders op onze school zijn die kennis hebben van of werkzaam zijn in de branche van speeltoestellen, aanleg en of ontwerp ervan, onderhoud, aanleg bestrating, inkoop ervan, financiering, subsidies, sponsoring, maken van tekeningen, fietsenstallingen, zandbakken, etc. etc. We zijn op zoek naar experts die ons in raad en daad kunnen bijstaan in het traject dat komen gaat. Als een familielid, buurman, teamgenoot, drinkgenoot, of kennis ons wil helpen dan is deze natuurlijk ook van harte welkom.

Vind je het leuk om mee te denken, ben je expert op het gebeid van schoolpleinen of een deel ervan, meld je aan voor ons expert panel via schoonensimon@gmail.com. Vergeet niet je mobiele nummer mee te sturen.

We horen graag van je!

PS: op 7 maart zal ik een workshop geven aan de kinderen die zich hiervoor opgeven en hen uitdagen om het schoolplein mee vorm te geven.

Simon Schoonen

Voorzitter cie. Ons Schoolplein en tevens penningmeester van de OR locatie centrum

 

Vanuit De Vreedzame School

Er staat weer een nieuwe nieuwsbrief online, van blok 4: We hebben hart voor elkaar.

Vanuit de Units
Unit 1

Unit 1 werkt aan het thema "Op avontuur, in de wildernis ".
Wij spelen en werken over wilde dieren. 

Gezelschapsspelletjes

Gezelschapsspelletjes op woensdag 14 maart van 8.30 uur tot 9.30 uur. Alle kinderen van de groepen 1-2-3 van locatie centrum mogen een gezelschapsspelletje meenemen. Graag in een tasje met de naam van uw kind er op.

Een groepje peuters sluit aan bij deze spelletjes. 

Unit 2

Muzerije: Klas en kunst

Groepen Z5A en Z5B hebben dansles van de Muzerije op 6, 13, 20 en 27 maart van juf Els Remi.

Unit 3

Verkeersexamen

Groep 7 Binnenkort gaan de kinderen uit de groepen 7 deelnemen aan het verkeersexamen. Noteert u vast de onderstaande datums:

Woensdag 28 maart: de fietskeuringen op beide locaties

Donderdag 5 april: het theoretisch verkeersexamen

Donderdag 12 april: het praktisch verkeersexamen

Vrijdag 13 april: de eindmanifestatie In de Roos

Verdere informatie volgt nog!

Museumbezoek

Op donderdag 1 maart gaat groep C7 naar het museum voor religieuze kunsten in Uden. Groep C7 krijgt een rondleiding door het oude klooster en leert over verschillende religies door opdrachten uit te voeren. 


Voorleeswedstrijd
Hailey-Jade groep 7 centrum en Emma Kuilman 8B zuid zijn allebei door naar de volgende ronde van de nationale voorleeswedstrijd. Zij moeten 7 maart strijden met andere kandidaten om de voorleeskampioen van Den Bosch te worden. Veel succes dames! 

Groepen 8 aanmelden VO scholen en Eindcito
De leerlingen melden zich aan op de VO scholen
De eerste voorbereidingen voor de eindcito van half april.