Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief Oktober 2018

27-09-2018

Vanuit de directie
Kindcentrumontwikkeling en profilering

Het bestuur heeft de mogelijkheden van ontvlechten onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat we aan alle wettelijk gestelde voorwaarden voldoen om een tweede Schoolnummer (BRIN-nummer) te krijgen. Ook laat de enquête uit juni zien dat een ruime meerderheid van ouders en team deze stap onderschrijft.  De volgende stap is bij de MR om instemming hiervoor te vragen. Het bestuur zal dit de komende MR vergadering op 6 november doen. Zij verzoeken om instemming voor de ontvlechting naar twee kindcentra per 1 augustus 2019. Wanneer hier een ja op komt, hebben we de komende maanden nodig om zaken ook goed te gaan regelen. Denk hierbij aan: vaststellen van de namen van de kindcentra, profiel maken voor de twee nieuwe directeuren, organisatiestructuur vaststellen, formatie van de twee scholen rondkrijgen, nieuwe website(s). Het staat wel vast dat we blijven werken vanuit de vastgestelde visie van ons kindcentrum en de ontwikkelingen die we via het jaarplan in gang hebben gezet.

Mocht u de MR bepaalde zaken willen meegeven, dan kunt u hen altijd mailen via mr@hetbosschebroek.nl

Verantwoording en dialoog

Als kindcentrum leggen we verantwoording af over de behaalde resultaten van leerlingen aan ouders tijdens de rapportgesprekken of in een ander individueel gesprek als daar aanleiding toe is. In deze nieuwsbrief leggen we daarnaast verantwoording af over de totale resultaten behaald op schoolniveau.

Voor meer informatie lees verder; verantwoording en dialoog.

Pilot verzuim

Vorig schooljaar is de leerplichtambtenaar van de gemeente aangesloten bij ons wijknetwerkoverleg. Daar is toen een plan voor een preventieve aanpak van (ziekte)verzuim binnen het primair onderwijs gepresenteerd. Kindcentrum Het Bossche Broek heeft zich toen voor deze pilot aangemeld..

Concreet betekent dit dat we in dit schooljaar, in samenspraak met de leerplichtambtenaar, met enige regelmaat het verzuim zullen monitoren. Bij opvallend verzuim, dan wel bij vaak te laat komen, zal er contact gezocht worden met de ouder(s)/verzorger(s) om samen te kijken naar onderliggende oorzaken.  Vervolgens zal er dan gekeken worden welke acties er eventueel nodig zijn om het frequente verzuim terug te kunnen dringen.

Pilot “prettig verkeer rondom onze school”

Veilig verkeer rondom onze school verdient altijd onze bijzonder aandacht. Meer in het bijzonder tijdens het halen en brengen van de kinderen. Er is geen schoolomgeving waar dit geen punt van aandacht is.

In samenspraak met de oudervereniging hebben we dit, in het verleden met nieuwsberichten en “ludieke acties”, onder de aandacht van ouders, leerkrachten en kinderen gebracht; verkeersveiligheid heeft in hoge mate te maken met gedrag en mentaliteit van onszelf.

Bij de gemeente staat verkeersveiligheid ook hoog op de agenda. In de pilot “prettig verkeer rondom onze school” wil de gemeente, in samenspraak met een vijftiental scholen, zich buigen over wat er nodig is om “mensen” in beweging te zetten als het gaat om het vertonen van een juiste mentaliteit en passend gedrag. Uiteindelijk doel is om tot een plan van aanpak te komen dat verkeersveiligheid rondom de schoolomgeving beter kan/zal waarborgen.

Fred Timmermans zal namens ons kindcentrum plaats nemen in deze “denktank”. Mocht er vanuit ouders en leerkrachten hiervoor belangstelling bestaan dan kan dit gemeld worden middels een mailtje naar fred.timmermans@signumonderwijs.nl

Schooltijden en veiligheid

Hierop aansluitend vragen we voor locatie centrum uw aandacht voor de middagschooltijden. Sommige kinderen gaan tussen de middag naar huis en komen erg vroeg weer naar ons kindcentrum. Wij willen u vragen dit in de gaten te houden, omdat sommige kinderen lang in de buurt en op straat rondhangen. Het hek gaat immers pas om 12:55 uur open.

Vanuit de OR
Ouderbijdrage

Begin oktober krijgt u van de oudervereniging weer de uitnodiging voor het betalen van de ouderbijdrage. Er zal een brief worden meegegeven op naam van uw zoon of dochter. De ouderbijdrage wordt gebruikt door de oudervereniging om activiteiten op school te organiseren zoals sinterklaas, kerst, carnaval maar ook culturele uitstapjes, de avondvierdaagse en voor unit 1 de Juffendag (dit schooljaar juffen- en meesterdag). 

ALV oudervereniging centrum

Op 22 oktober wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de oudervereniging Centrum gehouden,  waar alle ouders welkom zijn om kennis te maken met de klassenouders, en te horen waar de bijdragen het afgelopen jaar aan zijn besteed, en komend jaar aan worden besteed. De ALV begint op 20u op locatie centrum. Voor de goedkeuring van de financiële stukken zouden we nog een paar ouders kunnen gebruiken voor de 'Kas Controle Commissie'. Deze commissie komt 1 x per jaar bij elkaar om het werk van de penningmeester te controleren. Zou je het leuk vinden om het werk van de Oudervereniging te controleren (en heb je affiniteit  met geld en cijfertjes) stuur dan even een berichtje naar Simon Schoonen, de penningmeester van de oudervereniging (schoonensimon@gmail.com).

Vanuit De Vreedzame School

Via onderstaande link komt u bij de nieuwsbrief voor de Vreedzame school blok 2 “we lossen conflicten samen op”. Hierin staan o.a. tips om thuis met uw kind te praten over het op een positieve manier omgaan met conflicten.

Nieuwsbrief blok 2

Vanuit de Bieb
Kinderboekenweek

Van 3 tot en met 14 oktober is het weer Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema: “vriendschap: Kom erbij!”. In ons kindcentrum wordt hier veel aandacht aan besteed. Maar ook de stadsbieb en boekhandel Heinen organiseren leuke activiteiten buiten schooltijd. Zie de flyer voor de activiteiten van de stadsbieb.

Bij boekhandel Heinen is op zondagmiddag 7 oktober een hele leuke voorstelling van Lizette de Koning met Job en Keetje. Deze is voor iedereen toegankelijk en vooral geschikt voor peuters en kleuters met hun ouders. Zie hiervoor de website: www.heinen.nl. Daarnaast organiseert boekhandel Heinen dit jaar een actie met kassabonnen onder het motto: "Spaar voor je schoolbieb"! DEZE ACTIE GELDT ALLEEN TIJDENS DE KINDERBOEKENWEEK.

Kinderboekenmarkt

Op locatie zuid vindt op 10 oktober weer de jaarlijkse kinderboekenmarkt plaats. De boekenmarkt opent om 12.35 uur en duurt tot 13.30 uur. Iedereen is welkom! De boekverkopers hopen op een geweldige opkomst.

Op locatie centrum vindt op 12 oktober  tussen 12-13u een boekenmarkt "nieuwe stijl" plaats, georganiseerd door onze eigen kinderraad. Hierover hebben de ouders van locatie centrum namens de leerlingenraad inmiddels een mail ontvangen.

Vanuit de Units
Unit 1 centrum

Op woensdag 10 oktober is de afsluiting van het thema "Vriendschap" door unit 1. Alle ouders zijn welkom in de speelzaal van 8.30 uur tot 9.30 uur.

Op woensdag 24 oktober gaan de groepen 1-2 naar het Bezoekerscentrum Oisterwijk. Een aantal ouders brengt ons erheen en begeleidt groepjes kinderen bij de herfstopdrachten. Denkt u er aan uw kind voldoende warm aan te kleden (oude kleding)  en eventueel laarzen aan te geven?

Unit 1 zuid

De groepen 1-2 van zuid doen in het kader van de Kinderboekenweek op vrijdag 12 oktober mee aan een workshop Boekenvriendjes. Kinderen kiezen een boek voor een ander, pakken dit leuk in en maken een kaart voor de klasgenoot die het boek ontvangt. Wat kies je en voor wie?  De workshop wordt op school gegeven door de leesconsulent van de bieb.

De groepen 1-2 en 3 van zuid gaan op woensdag 24 oktober en vrijdag 26 oktober op Kabouterpad in het bos bij kasteel Maurick. Onder begeleiding van ouders voeren ze in groepjes opdrachten uit in de natuur.

Unit 1 centrum én zuid

De groepen 1-2 van centrum en zuid brengen in het kader van de Kinderboekenweek op vrijdag 5 oktober een bezoek aan boekhandel Heinen. Kinderboekenschrijver Bella Makatini leest voor uit "De grote Vijf", een prentenboek voor alle dierenvrienden vanaf 3 jaar.

Groep C3

Woensdag 3 oktober gaat groep C3 naar het theater Perron-3. We gaan naar de voorstelling “Het bos draaft door”. De bus vertrekt om 9.45 uur en we zijn om 11.45 weer terug op school. De gymles gaat niet door.

Groepen Z4

Op 3 oktober zullen de groepen Z4A en Z4B net als C3 naar de voorstelling “Het bos draaft door” gaan in Perron-3. Dit gebeurt onder schooltijd en ook zij worden met de bus gehaald en gebracht. Voor meer informatie zie deze link.

Groep C4

Deze groep brengt op 24 oktober een bezoek aan de Loonse en Drunense duinen. Zij gaan daar het programma “Zandgebak en Luchtkastelen” uitvoeren.

Groep C5 

Op woensdag 31 oktober en 7-14-21 november komt de Muzerije in de klas met het onderdeel muziek.

Op donderdag 4-11-25 okober en 1 november gaan we van 11.00u. - tot 12.00 in circuit werken.

Groepen Z5 

Op maandag 29 oktober gaan de groepen Z5A en Z5B in het kader van de museumschatjes naar het Prehistorisch museum in Eindhoven. Dit uitstapje sluit aan bij het thema jagers en boeren waar wij dan mee bezig zijn.

Op dinsdag 30 okt, 6-13-20 en 27 november komt de Muzerije in de klas met het onderdeel dans.

Groep C7 en Z7

Zij zijn deze week begonnen met het verkopen van kinderpostzegels. Ze hebben tot 4 oktober de tijd om zoveel mogelijk postzegels of andere leuke dingen te verkopen. Zo hopen zij zoveel mogelijk geld op te halen voor hulp aan kwetsbare kinderen.

Groep Z7

Op 4 oktober gaat groep Z7 's middags naar de bibliotheek. Hier gaan de kinderen aan de hand van een vriendschapstest ontdekken welke vriendschappen en welke soorten boeken het beste bij hen passen.

Op 1 november brengt groep Z7 een bezoek aan de Meierijsche museumboerderij in Heeswijk Dinther. Tijdens het bezoek gaan de leerlingen op zoek naar hun eigen “museumschat”.

Alle groepen 7 en 8

Ook dit jaar zal in de Kinderboekenweek de voorleeswedstrijd van KC Het Bossche Broek plaatsvinden. De leerlingen uit de groepen 7 en 8 kunnen hieraan deelnemen. Via voorrondes in de klassen zullen de klassenwinnaars (per locatie) het in de week voor de herfstvakantie tegen elkaar opnemen waarna we de kampioen per locatie bekend kunnen maken.
De beide schoolkampioenen krijgen een oorkonde en mogen door naar de vervolgrondes van de Nationale Voorleeswedstrijd.
Tip! Leuke, geschikte boeken zijn te vinden op www.leesplein.nl of www.boekenzoeker.org en bekijk de tips van Jacques Vriens https://youtu.be/1n57wD1kXJQ